Piemaksas, sociālās garantijase-pieraksts

Piemaksas un prēmijas

 Piemaksas vai prēmijas veids  Piemaksas vai prēmijas apmērs, mēnesī  Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji (atbilstoši Darba samaksas nolikuma un minētā normatīvā akta nosacījumiem)
Speciālā piemaksa anestezioloģijas un intensīvās terapijas struktūrvienības darbiniekiem 5% 18.12.2018 MK. not.Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" 1.pielikuma 7.punkts
Lojalitātes piemaksa anestezioloģijas, intensīvās terapijas ārstiem un māsām un operāciju bloka  māsām līdz 15% Darba koplīguma 3.9. un 3.10.punkts
Piemaksa par stāžu ārstniecības jomā  0.5 - 3 % 18.12.2018. MK. not.Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" 7.punkts
Piemaksa par papildus darbu, ja aizvieto prombūtnē esošu nodarbināto līdz 50% Darba likuma 65.pants un Darba koplīguma 3.3.punkts
Piemaksa par papildu darbu, ja pilda vakanta amata pienākumus līdz 50% Darba likuma 65.pants un Darba koplīguma 3.3.punkts
Piemaksa par darba intensitāti līdz 100% Saskaņā ar izvērtējumu, pamatojoties uz valdes lēmumu vai valdes priekššedētāja rīkojumu
Piemaksa par svētku stundām 100% no noteiktās stundas tarifu likmes Darba likuma 68.panta pirmā daļa
Piemaksa par nakts stundām 50% no noteiktās stundas tarifu likmes Darba likuma 67.panta pirmā daļa
Piemaksa atbildīgajajām ārstniecības personām specialitātē, ja amatam noteikta akorda darba samaksas sistēma atbildīgajai māsai - 100 Eur Darba koplīguma 3.9. un 3.10.punkts
atbildīgajiem ārstiem specialitātē - 150 Eur
atbildīgajiem ārstiem specialitātē, kas ir struktūrvienību vadītāji - 250 Eur
klīnikas vadītāja vietniekam - 350 Eur
Piemaksa par zinātņu doktora kvalifikāciju 50.00 Eur Darba koplīguma 3.12.punkts
Piemaksa par ārstniecības personas piesaisti  vienreizēji līdz 100 Eur par ārstniecības personas piesaisti Darba samaksas nolikums  
Prēmija līdz 100% no mēnešalgas 1 x gadā Valdes lēmums

Pabalsti, kompensācijas un sociālās garantijas

Veids Apmērs  Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji (atbilstoši Darba samaksas nolikuma un minētā normatīvā akta nosacījumiem)
Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 28 kalendārās dienas gadā Darba likuma 149.panta pirmā daļa
Mācību atvaļinājums 20 kalendārās dienas gadā, no kurām 10 darba dienas ir apmaksātas Darba likuma 157.pants
Apmaksātais papildatvaļinājums medicīnas māsām kas iegūst augstāko izglītību - 1 diena gadā, Darba koplīguma 3.13.punkts
ar bakalaura grādu - 2 dienas gadā,
ar maģistra grādu - 3 dienas gadā
Apmaksāts papildatvaļinājums iepirkuma komisijas loceklim, ja darbojies iepirkuma komisijā/-ās vismaz 6 mēnešus 1 diena gadā Darba likuma 151.panta otrā daļa
Kompensācija medicīnas darba apģērba iegādei ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām līdz 40 Eur vienu reizi divos gados Darba samaksas nolikums
Pabalsts (apbedīšanas) nodarbinātajam ģimenes locekļa nāves gadījumā 50% apmērā no minimālās algas Darba samaksas nolikums
Pabalsts (apbedīšanas) nodarbinātā ģimenes locekļiem nodarbinātā nāves gadījumā 550 Eur Darba samaksas nolikums
Apmaksāts papildatvaļinājums - bērni ja ir mazāk par 3 bērniem vecumā līdz 14 gadiem - 1 diena gadā par katru bērnu, Darba likuma 151.panta pirmā daļa
ja ir 3 un vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam - 3 dienas gadā ,
Apmaksātas brīvdienas - laulība  3 dienas Darba likuma 74.panta pirmā daļa
Apmaksātas brīvdienas - tuvinieka nāve 2 dienas Darba likuma 74.panta pirmā daļa
Atlaišanas pabalsts Līdz 4 mēnešu vidējai izpeļņai Darba likuma 112.panta pirmā daļa