Izsolese-pieraksts

Publikacijas datums  01.06.2021.
 

SIA “Rīgas 1.slimnīca” rīko kustamās mantas – automašīnas VW LT35, valsts reģistrācijas Nr. GK1481, e-izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles norises kārtība

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.06.2021 plkst.13:00 līdz 14.06.2021. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole noslēdzas 21.06.2021. plkst.13:00.

Tālrunis 

uzziņām par auto tehnisko stāvokli - 29487268

uzziņām par izsoli - 67366395

Pieteikumu iesniegšanas termiņš   14.06.2021. plkst.23:59 
Publikacijas datums  20.07.2020.
Izsoles identifikācijas Nr.

2020/3 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku iela 5, tirdzniecības (kafijas, uzkodu)  automātu uzstādīšanai

Izsoles norises kārtība

 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS

Kontaktpersona   S.Maščinska
Tālrunis   67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš   03.08.2020. plkst. 12:20
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  
Publikacijas datums  20.07.2020.
Izsoles identifikācijas Nr.

 2020/2 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku iela 5, bahilu automātu uzstādīšanai

Izsoles norises kārtība

 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS

Kontaktpersona   S.Maščinska
Tālrunis   67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš   03.08.2020. plkst.12.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 19.05.2020.

Izsoles identifikācijas Nr.

2020/1 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 5, bahilu automātu uzstādīšanai

Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Maščinska
Tālrunis 67366395
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 01.06.2020. plkst.12.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums 25.09.2018.

Izsoles identifikācijas Nr.

Datortomogrāfs Brilliance 

Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Maščinska
Tālrunis 67366395
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 15.10.2018. plkst. 11.00.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 
 
Publikacijas datums  24.07.2018.
Izsoles identifikācijas Nr.  
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona  V. Petrītis
Tālrunis  29487268
Izsole  10.08.2018.  11:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 03.07.2018.

Izsoles identifikācijas Nr.

R1S TN-2018/1

Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 13.07.2018. 9.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 04.01.2018.
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN-2017/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 12.01.2018., 9.30
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 18.05.2017.
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN-2017/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.05.2017., 9.30
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums 10.02.2017.
Izsoles identifikācijas Nr. 1-2017
Izsoles norises kārtība

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Kontaktpersona S.Maščinska
Tālrunis 67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 24.02.2017., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

Publikacijas datums 30.11.2016
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2016/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 08.12.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

 

Publikacijas datums 03.10.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S KM 2016/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Maščinska
Tālrunis 67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 21.10.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums 27.09.2016
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2016/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 05.10.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 06.10.2016.

Nomas līgums tiek slēgts ar ģimenes ārstu Alberto Sadu

 

Publikacijas datums 18.09.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.09.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  

 

Publikacijas datums 21.08.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/4
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67336238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 01.09.2015 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 01.09.2015.

Nomas līgums tiek slēgts ar SIA "Med Alfa", reģ.nr.40003602225

Publikacijas datums 22.05.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/3
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 01.06.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 01.06.2015. 
Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "Katedra", reģ. Nr.40003998173. 

 

Lēmums

Publikacijas datums 21.04.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67336238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.04.2015 08:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 28.04.2015. Nomas līgums tiks slēgts ar psiholoģi Anastasiju Jurkeviču, 191175-10654.

Lēmums

Publikacijas datums 17.02.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.02.2015 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 26.03.2015. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "UniHaus", reģ.Nr.40003931388.

Lēmums 

Publikacijas datums 11.11.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/6
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 19.11.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Līgums netika noslēgts

 

Publikacijas datums 03.11.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 10.11.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 21.11.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "Karāls Plus", reģ.Nr.40003319017

Lēmums

Publikacijas datums 22.09.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/4
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 26.09.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 14.10.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar B.Ivanovu.

Lēmums

Publikacijas datums 30.07.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/3
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Līguma projekti

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 07.08.2014 08:59:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 20.08.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "Centrālā laboratorija", reģ.Nr.40003210801

Lēmums

Publikacijas datums 15.07.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 23.07.2014 08:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 20.08.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar zobārstēm D.Briedi, G.Liepu, S.Oliņu

Lēmums

Publikacijas datums 11.06.2014
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2014/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona I.Karkovska
Tālrunis 67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 16.06.2014 16:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 07.07.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA "NOKRA", reģ.Nr. 42103015708

Lēmums

Publikacijas datums 18.09.2015
Izsoles identifikācijas Nr. R1S TN 2015/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.09.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu