Pārdošana par brīvu cenue-pieraksts

Publikācijas datums

11.11.2022.

Līguma priekšmets

"Kravas furgona pārdošana/ utilizācija"

Reģ.Nr. GK1481

Reģ. datums: 30.10.2000.

Marka/ modelis: VW LT35

Kontaktpersona V.Petritis
Tālrunis 29487268
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi

Cenas piedāvājums ne vēlāk kā līdz 17.11.2022. plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv 

Līguma piešķiršanas kritērijs

Augstākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām.

Informācija par pircēju un līguma summa, EUR bez PVN