Iepirkumie-pieraksts

Publikācijas datums 13.01.2023.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2023/9-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Celtniecības un sadzīves preču un materiālu iegāde​​"

CPV kodi - 44000000-0, 39000000-2

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.01.2023. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 04.01.2023.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/123-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums zobārstniecības materiālu iegādei​"

CPV kods - 33141800-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un līguma projekts)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.02.2023. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

Publikācijas datums 30.12.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/120-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums medicīnas preču iegādei​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un līguma projekts)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.01.2023. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

 

Publikācijas datums 08.12.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/112-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Reklāmas klipa izvietošana ITV​​​"

CPV kodi - 79341000-6

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Sparta Media"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.12.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 28.12.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Sparta Media"- 6 815,00 EUR

 

Publikācijas datums 01.12.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/108-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Elektroiekārtu, elektroinstalācijas, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pretestību pārbaude​​​​"

CPV kodi - 71630000-3

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts

4.pielikums – Personāla saraksts

5.pielikums – CV forma

6.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

7.pielikums – Finanšu piedāvājums

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "AP-HELP Group"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 15.12.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "AP-HELP Group"- 28 500,00 EUR

 

 

Publikācijas datums 10.11.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/103-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Bīstamo atkritumu savākšana un izvešana​"

CPV kods - 90500000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "ALL recycling"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.11.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.12.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "ALL recycling", līguma kopējā summa- 100 000,00 EUR

 

 

Publikācijas datums 03.11.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/100-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas ierīču iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

5.pielikums (Līguma projekts 5. un 12.daļai)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.12.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

Publikācijas datums 18.10.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/96-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Ginekoloģiskā morcelatora iegāde​​​"

CPV kodi - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Artropulss"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.10.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 16.11.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Artropulss"- 8995,66 EUR

 

Publikācijas datums 19.10.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/94-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Elektroenerģijas iegāde​"

CPV kods - 09310000-5

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Enefit"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 23.11.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Enefit", līguma kopējā summa- 1 200 000,00 EUR

 

Publikācijas datums 02.09.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/87-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts​​​"

CPV kodi - 50000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts

4.pielikums – Personāla saraksts

5.pielikums – CV forma

6.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

7.pielikums – Finanšu piedāvājums

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Klimat Komfort"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.09.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 13.09.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Klimat Komfort"- 41 990,00 EUR

 

 

Publikācijas datums 18.08.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/83-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Autostāvvietas vadības sistēmas apkalpošana​​​"

CPV kodi - 50000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Pieredzes pārskats

4.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "BIS S"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.08.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 13.09.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "BIS S"- 20 000,00 EUR

 

Publikācijas datums 08.08.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/77-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums telpu uzkopšanas pakalpojumiem"

CPV kods - 90910000-9

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā

2.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

3.pielikums - Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

Telpu reģistrs

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Pieredzes apraksts

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

7.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

Atbilde uz jautājumu (10.08.2022.)

Ziņojums

Līgums- SIA "Vizii"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.09.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 15.09.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Vizii"- 278 940,00 EUR

 

Publikācijas datums 25.07.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/73-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Zobārstniecības materiālu iegāde​"

CPV kods - 33141800-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekti)

Atbilde uz jautājumu (15.08.2022.)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.08.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

Publikācijas datums 06.07.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/70-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumentu iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Ziņojums Nr.2

Līgumi pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/380

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.07.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.10.2022./ 09.11.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 14.07.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/65-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Magnētiskās rezonanses sistēmas iegāde un izmeklēšanas telpas izbūve​"

CPV kods - 33100000-1

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 03.08.2022. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 03.08.2022. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

5.pielikums (Līguma projekts) ar 03.08.2022. grozījumiem

6.pielikums (Objekta apskates lapa)

7.pielikums (Telpu plāns)

Atbildes uz jautājumiem (03.08.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (04.08.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (19.08.2022.)

Ziņojums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.08.2022. plkst. 10:00

25.08.2022. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 12.09.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1 688 000,00 EUR 

 

Publikācijas datums 08.06.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/60-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Kondicionieru iegāde​"

CPV kods - 42500000-1

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "CERTUS"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.06.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 30.06.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "CERTUS"- 28856,00 EUR

 

Publikācijas datums 01.06.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/58-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Sadzīves mēbeļu iegāde​"

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 13.06.2022. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums) ar 13.06.2022. grozījumiem

4.pielikums (Līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (06.06.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (13.06.2022.)

Ziņojums

Ziņojums Nr.2

Līgums- SIA "AA Active" 

Līgums- SIA "OFFICE SOLUTIONS"

Līgums- SIA "Sentios"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.06.2022. 27.06.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 05.07.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 23.05.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/54-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas preču iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un līguma projekti)

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.06.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 10.08.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Līgumi pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/380

Kopējā līgumcena: 50 000 EUR

 

Publikācijas datums 16.05.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/50-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Liftu nomaiņa 3. un 20.korpusos​"

CPV kods - 42419500-1

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.06.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.06.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA.

 

Publikācijas datums 09.05.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/44-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas ierīces Mazā iegurņa centram un citu nodaļu vajadzībām​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

5.pielikums (Līguma projekts 6., 8. un 9.daļām)

Ziņojums Nr.1

Ziņojums Nr.2

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.06.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 28.07.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Līgumi pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/380

 

Publikācijas datums 28.04.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/39-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas mēbeļu un tehnisko palīglīdzekļu iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "J.I.M."

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Sentios"

Līgums- UAB "Slaugivita"

Līgums- UAB "TEIDA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 07.06.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 07.06.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/35-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu izbūve Mazā iegurņa centram​​​"

CPV kodi - 45000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

2.pielikums – Tehniskā specifikācija (Apjomi)

3.pielikums – Pieredzes pārskats

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Līguma projekts

6.pielikums – CV forma

7.pielikums – Personāla saraksts

8.pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem

Lēmums

Līgums- SIA "Moduls Engineering"

Vienošanās- SIA "Moduls Engineering"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.06.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 07.07.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Moduls Engineering"- 36 348,86 EUR

 

Publikācijas datums 11.04.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/34-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Papildu medicīnas iekārtu iegāde​​"

CPV kodi - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.05.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle- 41 090,24 EUR

 

Publikācijas datums 02.06.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/33-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Telpu uzkopšana"

CPV kods - 90910000-9

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā

2.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

3.pielikums - Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

Telpu reģistrs

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Pieredzes apraksts

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

7.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

Ziņojums

Ziņojums Nr.2

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.07.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.08.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA

 

Publikācijas datums 07.04.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/28-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Mīkstā inventāra iegāde​​"

CPV kodi - 39224000-8, 39510000-0

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Egle RIS"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Katūns"

Līgums- SIA "BG"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.04.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.05.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 28.03.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/26-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Virtuālā asistenta izstrāde un integrācija mājaslapā​​"

CPV kods - 72000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "TILDE"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 13.04.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "TILDE"- 26 995,00 EUR

 

Publikācijas datums 11.03.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/24-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Liftu tehniskā apkope un remonts​​"

CPV kods - 50750000-7

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts

4.pielikums – Personāla saraksts

5.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

6.pielikums – Finanšu piedāvājums

7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.03.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS", līguma kopējā summa: 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 04.03.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/21-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Vispārīgā vienošanās projektēšanas darbiem​​"

CPV kods - 71000000-8

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Pieredzes pārskats

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts

6.pielikums – CV forma

7.pielikums – Personāla saraksts

8.pielikums – Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

Lēmums

Vispārīgā vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.03.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 15.03.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Livland Group" un SIA "ALTA GRUPA", Vispārīgās vienošanās kopējā summa: 41 000,00 EUR

 

Publikācijas datums 16.02.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/17-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Veidlapas un drukas darbi​​"

CPV kods - 22000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais- Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Līguma projekts

Atbildes uz jautājumiem (24.02.2022.)

Lēmums

Līgums- SIA "ABC JUMS"

Līgums- SIA "IBC Print Baltic"

Līgums- SIA "TENTI LV"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 24.03.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "ABC JUMS", SIA "IBC Print Baltic" un SIA "TENTI LV", līgumu kopējā summa: 41 999,00 EUR

 

Publikācijas datums 16.02.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/13-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Vispārīgā vienošanās par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistīto pakalpojumu iegādi​​"

CPV kods - 90000000-7, 77000000-0, 50000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts

Lēmums

Vispārīgā vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 11.03.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "CHS" un SIA "Hagberg", Vispārīgās vienošanās kopējā summa: 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 24.01.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2022/4-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Papildu būvdarbi Mazā iegurņa centra izbūvei​​"

CPV kodi - 45000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

Apjomi

3.pielikums – Pieredzes pārskats

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Līguma projekts

6.pielikums – CV forma

7.pielikums – Personāla saraksts

8.pielikums – Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

Lēmums

Līgums- SIA "BCS Group"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.02.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 04.02.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "BCS Group"- 49452,31 EUR

 

Publikācijas datums 07.01.2022.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/122-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Iekārtu piederumu, rezerves daļu, instrumentu un inventāra piegāde​​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija)

4.pielikums (Vispārīgā vienošanās)

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.02.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.03.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 15.12.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/115-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Papildu medicīnas iekārtu un ierīču iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

5.pielikums (Līguma projekts 14.daļai)

Ziņojums

Līgums- SIA "A.Medical" 

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija" 

Līgums Nr.2- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Artropulss" 

Līgums- SIA "Baltmedika" 

Līgums- SIA "KJ SERVISS" 

Līgums- SIA "MedAmber" 

Līgums- SIA "Plandent" 

Līgums- SIA "Saint-Tech" 

Līgums- SIA "Tradintek" 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.01.2022. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 01.02.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 26.11.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/107-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums traktortehnikas iegādei​"

CPV kods - 16700000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "DOJUS Latvija"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.12.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.01.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "DOJUS Latvija"- 55 796,00 EUR

 

Publikācijas datums

17.11.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/105-IEP/COVID
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmā daļas kārtībā organizēts iepirkums

„Sarunu procedūra COVID-19 ārkārtas situācijas novēršanai nepieciešamā metāla mēbeļu iegādei​"

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (23.11.2021.)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.11.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

Publikācijas datums

17.11.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/104-IEP/COVID
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmā daļas kārtībā organizēts iepirkums

„Sarunu procedūra COVID-19 ārkārtas situācijas novēršanai nepieciešamā mīkstā inventāra iegādei​"

CPV kods - 39510000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (23.11.2021.)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.11.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

Publikācijas datums

02.11.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/97-IEP/COVID
Līguma priekšmets

Sarunu procedūra

„Sarunu procedūra COVID-19 ārkārtas situācijas novēršanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (08.11.2021.)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.11.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

Publikācijas datums 28.10.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/95-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Celtniecības un sadzīves preču un materiālu iegāde​​"

CPV kodi - 44000000-0, 39000000-2

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Finanšu piedāvājums 

4.pielikums – Līguma projekts

Atbildes uz jautājumiem (03.11.2021.)

Lēmums

Līgums- SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""

Līgums- SIA "DEPO DIY"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 12.11.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"", SIA "DEPO DIY"- līgumu kopējā summa: 37750,00 EUR

 

Publikācijas datums 14.10.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/88-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Traktortehnikas iegāde​"

CPV kods - 16700000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 08.11.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA.

 

Publikācijas datums 27.10.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/87-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Lifta nomaiņa​"

CPV kods - 42419500-1

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS" 

Vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.11.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 14.12.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS" 37 536,00 EUR 

 

 

Publikācijas datums 22.09.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/80-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Mīkstā inventāra iegāde​​"

CPV kodi - 39224000-8, 39510000-0

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "BG"

Līgums- SIA "OLNIS" Firma

Līgums- SIA "Katūns"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.10.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 22.09.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/79-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iegādei"

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Interlux"

Līgums- SIA "Malli"

Līgums- SIA "Medilink"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.10.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 16.12.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 20.09.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/78-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums elektroenerģijas iegādei"

CPV kods - 09310000-5

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Enefit"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.10.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.11.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Enefit", līguma kopējā summa- 595 000,00 EUR

 

Publikācijas datums 13.09.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/75-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumentu iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 04.10.2021. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums) ar 04.10.2021. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (04.10.2021.)

Līgums- SIA "Artropulss"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "DM PREMIUM"

Līgums- SIA "GP Nord"

Līgums- SIA "PEAN" 

Līgums Nr.2- SIA "PEAN" 

Līgums- SIA "Tradintek" 

Ziņojums

Ziņojums Nr.2

Ziņojums Nr.3

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.10.2021. 25.10.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.01.2022.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 28.09.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/72-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Mazā iegurņa centra izbūve"

CPV kods - 45000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

Apjomi

3.pielikums – Pieredzes pārskats

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Līguma projekts

6.pielikums – CV forma

7.pielikums – Personāla saraksts

8.pielikums – Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

9.pielikums – Tehniskā dokumentācija

Tehniskā dokumentācija

10.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ziņojums

Līgums- SIA "BCS Group"

Vienošanās- SIA "BCS Group"

Vienošanās Nr.2- SIA "BCS Group"

Vienošanās Nr.3- SIA "BCS Group"

Vienošanās Nr.4- SIA "BCS Group"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.10.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 29.11.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "BCS Group"- 289493,60 EUR

 

Publikācijas datums 13.08.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/71-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Atkārtots iepirkums sadzīves mēbeļu iegādei​​"

CPV kodi - 39100000-3

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Lazurīts S"

Līgums- SIA "OFFICE SOLUTIONS"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 16.09.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Lazurīts S"- 3516,90 EUR

SIA "OFFICE SOLUTIONS"- 7062,00 EUR

 

Publikācijas datums 02.09.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/69-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Protezēšanas operācijām nepieciešamo preču iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Artropulss"

Līgums- Baltrade Oy

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE

Līgums- SIA "Medeksperts"

Līgums- SIA "Mediq Latvija"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.10.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 01.11.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 06.08.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/65-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtas un ierīces​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 31.08.2021. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums) ar 31.08.2021. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Tradintek"

Līgums- SIA "Mediq Latvija"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.09.2021. 20.09.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 05.10.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 28.07.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/63-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Papildu kondicionieru iegāde​"

CPV kodi - 42500000-1, 45000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija- Tehniskais piedāvājums

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Klimat Komfort"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.08.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 12.08.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Klimat Komfort"- 14976,87 EUR

 

Publikācijas datums 29.07.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/62-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums medicīnas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādei 17. korpusa jaunajam OP blokam un nodaļai​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "Alfis"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- SIA "MedAmber"

Līgums- SIA "AA Active"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.08.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 07.09.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "B.Braun Medical"- 18360,00 EUR

SIA "Alfis"- 1189,00 EUR

SIA "Scanmed"- 1230,00 EUR

SIA "MedAmber"- 3780,00 EUR

SIA "AA Active"- 498,00 EUR

 

Publikācijas datums 15.06.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/52-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iegāde"

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Brama"

Vienošanās- SIA "Brama"

Līgums- SIA "CHEMI PHARM LATVIA"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "Scanmed"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.07.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 29.07.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 04.06.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/51-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Kondicionieru iegāde"

CPV kodi - 42500000-1, 45000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija- Tehniskais piedāvājums

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Klimat Komfort"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.06.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.06.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Klimat Komfort"- 12 783,34 EUR

 

Publikācijas datums 08.06.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/50-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Kravas mikroautobusa iegāde"

CPV kodi - 34100000-8

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija- Tehniskais piedāvājums

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "LALUNA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.06.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 21.06.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “LALUNA” – 22 150,00 EUR

 

Publikācijas datums

14.05.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/47-IEP
Līguma priekšmets

Sarunu procedūra

„Sarunu procedūra medicīnas preču iegādei"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekti)

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.05.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 28.05.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Līgumi pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/380

Kopējā līgumcena: 4 500 000 EUR

 

Publikācijas datums 25.05.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/45-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumentu iegāde Zobārstniecības nodaļai"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA “AIKO MED”

Līgums- SIA “ALTEX”

Līgums- SIA „DAB Dental Latvia”

Līgums- SIA “Dentoflex Schumann

Līgums- SIA “Magnum Medical”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.06.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.09.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 17.05.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/44-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas mēbeles, iekārtas un aprīkojums 17. korpusa jaunajam OP blokam un nodaļai​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums) ar 27.05.2021. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA “AB Medical Group Riga”

Līgums- SIA "Alfis" 

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "Baltmedika" 

Līgums- SIA "KJ SERVISS" 

Līgums- SIA "Medeksperts" 

Līgums- SIA "Medilink" 

Līgums- SIA "Mediq Latvija" 

Līgums- SIA "NMS ELPA" 

Līgums Nr.2- SIA "NMS ELPA" 

Līgums- SIA "Scanmed" 

Līgums- UAB "Slaugivita" 

Līgums- SIA "Tradintek" 

Līgums- UAB GRAINA Latvia-filiāle 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.06.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.07.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums

08.05.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/43-IEP
Līguma priekšmets

Sarunu procedūra

„Sarunu procedūra medicīnas iekārtu remontam, apkalpošanai un tehniskajai uzraudzībai"

CPV kods - 50400000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Tradintek" 

Līgums- SIA "PROLUX" 

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā 

Līgums- SIA  "KJ SERVISS" 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.05.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 18.05.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 28.05.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/42-IEP
Līguma priekšmets

PIL 10.panta kārtībā organizēts iepirkums

„Darbinieku un pacientu fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze"

CPV kods - 79710000-4

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 04.06.2021. grozījumiem

NOLIKUMS ar 07.06.2021. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.1.pielikums (Finanšu aprēķins)

4.1.pielikums (Finanšu aprēķins) ar 04.06.2021. grozījumiem

5.pielikums (Pieredzes apraksts)

6.pielikums (Pretendenta piesaistītā personāla saraksts)

7.pielikums (Objekta apsekošanas akts)

Lēmums

Līgums- SIA “ANTERA” un SIA “Security & Consulting”

Vienošanās- SIA “ANTERA” un SIA “Security & Consulting”

Vienošanās- SIA “ANTERA” un SIA “Security & Consulting”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.06.2021. plkst. 10:00

14.06.2021. plkst. 10:00

15.06.2021. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 22.06.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “ANTERA” un SIA “Security & Consulting”- 212 960,00 EUR

 

Publikācijas datums 30.04.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/41-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Sadzīves mēbeļu iegāde"

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 13.05.2021. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums) ar 13.05.2021. grozījumiem

4.pielikums (Līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (13.05.2021.)

Ziņojums

Līgums- SIA "Office Solutions"

Vienošanās- SIA "Office Solutions"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.05.2021. 24.05.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 11.08.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Office Solutions"- 20376,00 EUR

 

Publikācijas datums 14.04.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/36-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Elektroenerģijas iegāde"

CPV kods - 09310000-5

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Senergo"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.05.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 20.05.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Senergo", kopējā līguma summa: 960 000,00 EUR

 

Publikācijas datums

25.03.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/32-IEP/COVID
Līguma priekšmets

Sarunu procedūra

„Sarunu procedūra COVID nodaļai nepieciešamo papildu medicīnas iekārtu un ierīču ārkārtas iegādei"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 30.03.2021. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- UAB GRAINA Latvia-filiāle

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA “Fysioline Latvia”

Līgums- SIA "UniKon"

Līgums- UAB "Slaugivita"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.04.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.04.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 29.03.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/30-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Darbinieku veselības apdrošināšana"

CPV kods - 66512200-4

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Pieredzes saraksts)

5.pielikums (Finanšu piedāvājums)

6.pielikums (Līguma projekts)

Līgums- ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.04.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.05.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle- 99300,00 EUR

 

Publikācijas datums 08.03.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/26-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas mēbeles un palīglīdzekļi"

CPV kods - 33190000-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- UAB "Slaugivita"

Līgums- SIA "UniKon"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 13.05.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 25.02.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/25-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Rindu regulēšanas sistēmu nomaiņa"

CPV kodi - 30171000-8

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Timesaving"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.03.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 10.03.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "TIMESAVING"- 19490,00 EUR

 

Publikācijas datums 12.03.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/23-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtas un ierīces slimnīcas struktūrvienībām​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- SIA "A.Medical" 

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "ALTEX"

Līgums- SIA "Plandent"

Līgums- SIA "KJ SERVISS" 

Līgums- SIA "OneMed"

Līgums- UAB "Partema medicus"

Līgums- SIA "R.A.L."

Līgums- SIA "Elevet"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.04.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 08.06.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 14.04.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/18-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Kapsulas endoskopijas veikšanai nepieciešamās iekārtas patapinājums ar piederumu iegādi"

CPV kodi - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "J.I.M."

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.04.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.06.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "J.I.M.", kopējā līguma summa: 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 08.03.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/17-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts"

CPV kodi - 50000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts

4.pielikums – Personāla saraksts

5.pielikums – CV forma

6.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

7.pielikums – Finanšu piedāvājums

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Atbildes uz jautājumiem (11.03.2021.)

Lēmums

Līgums- SIA "Klimat Komfort"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.03.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 21.04.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Klimat Komfort"- 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 12.02.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/16-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums medicīnas preču iegādei"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums) ar 22.02.2021. grozījumiem

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un līguma projekti)

Atbildes uz jautājumiem (22.02.2021.)

Atbilde uz jautājumu (08.03.2021.)

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.03.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 18.05.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Līgumi pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/380

Kopējā līgumcena: 4 500 000 EUR

 

Publikācijas datums

13.01.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/6-IEP/COVID
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmā daļas kārtībā organizēts iepirkums

„Sarunu procedūra medicīniskā skābekļa sistēmas pielāgošanai un medicīniskā saspiestā gaisa pievada izbūvei​"

CPV kods - 51000000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.01.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.01.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "NMS ELPA"- 13 053,00 EUR

 

Publikācijas datums

12.01.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/5-IEP/COVID
Līguma priekšmets

Sarunu procedūra

„Sarunu procedūra COVID nodaļas medicīnas iekārtu un ierīču ārkārtas iegādei"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "Medeksperts"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "PEAN"

Līgums- Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle

Līgums- SIA "Tradintek"

Līgums- UAB GRAINA Latvia-filiāle

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.01.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.01.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 06.01.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2021/3-IEP/SAM
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

„Medicīnas ierīču iegāde projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Rīgas 1.slimnīca” ģimenes ārstu praksēs” ietvaros"

CPV kodi - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Vienošanās- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "Mediq Latvija"

Līgums- SIA "OneMed"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 08.03.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums

18.01.2021.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/109-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtu remonts, apkalpošana un tehniskā uzraudzība"

CPV kods - 50400000-9

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 29.01.2021. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums) ar 29.01.2021. grozījumiem

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "AIKO MED"

Līgums- SIA "ALTEX"

Līgums- SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Artropulss"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "BEKA Baltic"

Līgums- UAB "Biomedikos centras"

Līgums- SIA "DINMED"

Līgums- SIA "Industriālās tehnoloģijas"

Līgums- JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE

Līgums- SIA "KJ Serviss"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Plandent"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- UAB GRAINA Latvia-filiāle

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.02.2021. 23.02.2021. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 14.04.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu

 

Publikācijas datums

23.11.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/97-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Atkārtots iepirkums 17.korpusa medicīnas iekārtu iegādei"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Vienošanās- SIA "KJ SERVISS"

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.12.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 16.12.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "KJ SERVISS"- 57600,00 EUR

 

Publikācijas datums

12.10.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/86-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumentu iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Artropulss"

Līgums- SIA "DM PREMIUM"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Vienošanās- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "LATVIJAS AMERIKAS ACU CENTRS"

Līgums- SIA "MedLog"

Līgums- SIA "Rumex Baltics"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.10.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.11.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums

16.10.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/85-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Fluroskopijas sistēmas un darba stacijas iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 27.10.2020. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle

Līgums- SIA "Tradintek" 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.11.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 20.11.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle- 257 377,00 EUR

SIA "Tradintek"- 29000,00 EUR

 

Publikācijas datums

01.10.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/79-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas mēbeles nodaļu vajadzībām"

CPV kods - 33190000-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (07.10.2020.)

Ziņojums

Līgums- SIA "Baltmedika"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "SANTAKS"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- UAB "Slaugivita"

Līgums- UAB "TEIDA"

Līgums- SIA "UniKon"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.10.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 11.11.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums

30.09.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/78-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtu iegāde slimnīcas struktūrvienībām"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 02.10.2020. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts 18.daļai)

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "Alfis"

Līgums- SIA "ALTEX" (zobārstniecības iekārta)

Līgums- SIA "ALTEX" (mikroskops)

Līgums- SIA "A.Medical"

Vienošanās- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- UAB "TEIDA"

Līgums- UAB GRAINA Latvia-filiāle

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.11.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 14.12.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums

08.09.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/73-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtu iegāde 17.korpusam"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 16.09.2020. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā) ar 16.09.2020. grozījumiem

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 16.09.2020. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (16.09.2020.)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

25.09.2020. plkst. 10:00

30.09.2020. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 17.11.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

 

Publikācijas datums 02.09.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/72-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Atkārtots iepirkums medicīnisko ierīču tehniskajai uzraudzībai, kalibrēšanai un atkārtotai verificēšanai"

CPV kodi - 71630000-3

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija- Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "INLAB"

SIA "Reksperta"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.09.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.09.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/71-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas preču iegāde Rīgas 1.slimnīcai"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un līguma projekti)

Atbilde uz jautājumu (31.08.2020.)

Atbilde uz jautājumu (07.09.2020.)

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.09.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.02.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Līgumi pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/380

Kopējā līgumcena: 4 500 000 EUR

 

Publikācijas datums 10.08.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/70-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Autostāvvietas seguma remonts"

CPV kodi - 45000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Pieredzes pārskats

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Līguma projekts

6.pielikums – CV forma

7.pielikums – Personāla saraksts

8.pielikums – Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

Kontaktpersona N.Henkels
Tālrunis 29204475
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.08.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 26.06.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/66-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība, kalibrēšana un atkārtotā verificēšana"

CPV kodi - 71630000-3

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija- Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "V & V VentMet laboratorija"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.07.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 31.08.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "V & V VentMet laboratorija", līguma kopējā summa: 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 25.05.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/55-IEP
Līguma priekšmets

Sarunu procedūra

„Sarunu procedūra medicīnas iekārtu patapinājumam ar piederumu iegādi"

CPV kods - 33000000-0

Ziņojums

Līgums - UAB “SK Partners”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -
Lēmuma pieņemšanas datums 18.05.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR UAB “SK Partners” - 120 000,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums

25.03.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/34-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtu patapinājums ar piederumu iegādi"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Līgums- SIA "Artropulss" 

Līgums- SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" 

Līgums- SIA "Select Medical"

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 30.04.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 19.03.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/33-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Komunikācijas kanāli"

CPV kodi - 64000000-6

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija- Tehniskais piedāvājums

3. pielikums – Finanšu piedāvājums

Līgums- SIA "BITE Latvija"

Līgums- SIA "Mailigen"

Līgums- SIA “Latnet”

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.03.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.04.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums

19.03.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/32-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtu iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (14.04.2020.)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.04.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

 

 

Publikācijas datums 18.03.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/31-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Telpu uzkopšana"

CPV kods - 90910000-9

NOLIKUMS

1.pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā

2.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

3.pielikums - Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

Telpu reģistrs

4.pielikums – Finanšu piedāvājums

5.pielikums – Pieredzes apraksts

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

7.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

Atbilde uz jautājumu (14.04.2020.)

Līgums- SIA "CHS"

Vienošanās- SIA "CHS"

Vienošanās- SIA "CHS"

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.04.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 20.05.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "CHS"- 238 600,08 EUR

 

Publikācijas datums 26.02.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/24-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Atkārtots iepirkums medicīnas gāzu iegādei un uzglabāšanas tvertņu nomai"

CPV kodi - 24000000-4, 44000000-0

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA “AGA” (jaunais nosaukums SIA “LINDE GAS”)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.03.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 19.03.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “AGA” (jaunais nosaukums SIA “LINDE GAS”), līguma kopējā summa- 41990,00 EUR

 

Lēmuma pieņemšanas datums 09.03.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/23-IEP
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Autostāvvietas sistēmas FidPark modernizēšana un apkalpošana” (ID Nr. R1S 2020/IEP-23

CPV kods - 50000000-5

Lēmums

Līgums- SIA “BIS S”

 

Publikācijas datums

26.02.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/21-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Ķirurģisko instrumentu iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums) ar 03.03.2020.grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (03.03.2020)

Līgums- SIA "Artropulss"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "DINMED"

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA "Tradintek"

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.03.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 27.03.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu

 

Publikācijas datums

20.02.2020.

Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/19-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medikamentu iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.03.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 30.06.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Līgumi pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/380

Kopējā līgumcena: 3 000 000 EUR

 

Publikācijas datums 20.02.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/IEP-17
Līguma priekšmets

PIL 10.panta kārtībā organizēts iepirkums

„Darbinieku un pacientu fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze"

CPV kods - 79710000-4

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Pieredzes apraksts)

6.pielikums (Pretendenta piesaistītā personāla saraksts)

7.pielikums (Objekta apsekošanas akts)

Lēmums

Līgums- SIA "City security service"

Vienošanās- SIA "City security service"

Vienošanās Nr.2- SIA "City security service"

Vienošanās Nr.3- SIA "City security service"

Vienošanās Nr.4- SIA "City security service"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.02.2020. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 22.04.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "City security service"- 131 128,08 EUR

 

Publikācijas datums 11.02.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/16-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts"

CPV kods - 50000000-5

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts

4.pielikums – Personāla saraksts

5.pielikums – CV forma

6.pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

7.pielikums – Finanšu piedāvājums

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Moduls Engineering" 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.02.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 10.03.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Moduls Engineering" , līguma kopējā summa: 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 03.02.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/10-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Atkārtots iepirkums individuāli izgatavojamu mēbeļu iegādei"

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "ABIS HOLDING"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.02.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 26.02.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "ABIS HOLDING"- 21657,63 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 04.02.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/8-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Medicīnas iekārtu remonts, apkalpošana un tehniskā uzraudzība"

CPV kods - 50400000-9

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "INDUSTRIĀLĀS TEHNOLOĢIJAS"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.02.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.04.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 05.02.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2020/5-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Medicīnas gāzu iegāde un uzglabāšanas tvertņu noma"

CPV kodi - 24000000-4, 44000000-0

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.02.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.02.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

 

Publikācijas datums 19.12.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/127-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Sadzīves mēbeļu iegāde"

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (02.01.2020.)

Ziņojums

Līgums- SIA "FL BIROJS"

Līgums- SIA "OFFICE SOLUTIONS"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.01.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 28.01.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "FL BIROJS"- 8429,86 EUR

SIA "OFFICE SOLUTIONS"- 24509,00 EUR

 

Publikācijas datums 08.01.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/125-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Zobārstniecības materiālu iegāde"

CPV kods - 33141800-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Vienošanās- SIA "DAB Dental Latvija"

Vienošanās Nr.2- SIA "DAB Dental Latvija"

Vienošanās- SIA "ALTEX"

Vienošanās- SIA "Magnum Medical"

Vienošanās Nr.2- SIA "Magnum Medical"

Vienošanās- SIA "Dentoflex Schumann"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.02.2020. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 10.06.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 12.12.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/124-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Atkārtots iepirkums sienu aizsargpaneļu iegādei"

CPV kods - 44000000-0

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- AS "Kesko Senukai Latvia"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.12.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.01.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR AS "Kesko Senukai Latvia"- līguma kopējā summa 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 04.12.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/120-IEP
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Sporta un medicīnas inventārs Rehabilitācijas klīnikai​"

CPV kods - 37400000-2; 33000000-0 

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Atbilde uz jautājumu (11.12.2019.)

Lēmums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Baltmedika"

Līgums- SIA "Elevet"

Līgums- Fysioline Oy Latvia Filiāle

Līgums- SIA "Sentios"

Līgums- UAB "TEIDA"

Vienošanās- UAB "TEIDA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.12.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 04.02.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 04.12.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/119-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas mēbeles un ierīces Rehabilitācijas klīnikai un Hronisko slimnieku īslaicīgas aprūpes nodaļai"

CPV kods - 33190000-8

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 11.12.2019. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 11.12.2019. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (11.12.2019.)

Ziņojums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Baltmedika"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- UAB "TEIDA"

Vienošanās- UAB "TEIDA"

Līgums- SIA "UniKon"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.12.2019. 27.12.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 08.01.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 05.11.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-108
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumi"

CPV kods - 85130000-9 

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "Inleja ZT"

Līgums- SIA "L.D.J."

Vispārīgā vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.11.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 18.12.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 01.11.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-107
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Sienu aizsargpaneļu iegāde​"

CPV kods - 44000000-0 

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.11.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 07.11.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS

 

Publikācijas datums 04.11.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-106
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (14.11.2019.)

Ziņojums

Līgums- UAB GRAINA Latvia-filiāle

Vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.12.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 05.12.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

UAB GRAINA Latvia-filiāle- 156700,00 EUR

 

Publikācijas datums 31.10.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-105
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumenti nodaļu vajadzībām"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA “Arbor Medical Korporācija”

Līgums- SIA “MedAmber” 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.11.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skat. ziņojumu

 

Publikācijas datums 18.10.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-100
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas un sporta iekārtas Rehabilitācijas klīnikai"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 31.10.2019. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (31.10.2019.)

Atbilde uz jautājumu (07.11.2019.)

Ziņojums

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija" 

Līgums- SIA "Baltmedika" 

Līgums Nr.2- SIA "BEKA Baltic" 

Līgums- SIA "BEKA Baltic" 

Līgums- SIA “Elevet” 

Līgums- Fysioline Oy Latvia Filiāle

Līgums- SIA "MED STELLA" 

Līgums- UAB "Medlinkas" 

Līgums- OÜ Spordihooldus 

Līgums Nr.2- UAB "TEIDA" 

Līgums- UAB "TEIDA" 

Vienošanās- UAB "TEIDA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.11.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 20.03.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skat. ziņojumu

 

Publikācijas datums 01.11.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-99
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Autostāvvietas sistēmas FidPark modernizēšana un apkalpošana"

CPV kods - 51000000-9 

NOLIKUMS

1. pielikums − Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums

3. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

Lēmums

Līgums- SIA "BIS S"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.11.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 12.11.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "BIS S"- 31950,00 EUR

 

Publikācijas datums 03.10.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-94
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Uzņēmējdarbības izvērtēšanas pakalpojums​"

CPV kods - 72221000-0 

NOLIKUMS

1. pielikums- tehniskā specifikācija

2. pielikums- pieteikuma forma

3. pielikums- iepirkuma līguma projekts

4. pielikums- finanšu piedāvājuma forma

5. pielikums- pretendenta pieredzes saraksta forma

6. pielikums- pretendenta personāla un tā pieredzes saraksts

7. pielikums- apakšuzņēmēju saraksta forma

8. pielikums- apakšuzņēmēja apliecinājuma forma

9. pielikums- speciālistu apliecinājumi

Lēmums

Līgums- SIA “CSE COE”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.10.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 14.10.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “CSE COE”- 16900,00 EUR

 

Publikācijas datums 02.09.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-89
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumenti"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Artropulss" 

Līgums- SIA "B.Braun Medical" 

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.09.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 24.09.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 25.07.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-83
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtas un ierīces​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 07.08.2019. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums) ar 07.08.2019. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (12.08.2019)

Ziņojums

Līgums- SIA "ALTEX"

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "KJ SERVISS"

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2019. 28.08.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 10.09.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 16.07.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-82
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Atkārtots iepirkums dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas  līdzekļu iegādei"

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Brama"

Līgums- SIA "Interlux"

Līgums- SIA "Hygeia"

Līgums- SIA "Plandent"

Līgums- SIA "Malli"

Līgums- SIA "Medilink"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.07.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.09.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR
SIA "Brama", SIA "Interlux", SIA "Hygeia", SIA "Plandent", SIA "Malli" un SIA "Medilink"- līgumu kopējā summa: 35000 EUR

 

Publikācijas datums 12.06.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-72
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Medicīnas iekārtas Zobārstniecības nodaļai​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Atbilde uz jautājumu (20.06.2019)

Lēmums

Līgums- SIA "ALTEX"

Līgums- SIA "DAB Dental Latvia"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.06.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.07.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "ALTEX"- 2643,00 EUR

SIA "DAB Dental Latvia"- 8080,92 EUR

 

Publikācijas datums 22.05.2019
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/66-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iegāde"

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Līgums- SIA "Brama"

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "Chemi Pharm Group"

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.06.2019. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 05.07.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Brama", SIA "AB Medical Group Riga", SIA "Scanmed", SIA "Medilink", SIA "Chemi Pharm Group"- līgumu kopējā summa 180000 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 25.07.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-59
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Veļas mazgāšanas un veļas nomas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcai​"

CPV kods - 98310000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Sadzīves pakalpojumi"

Vienošanās- SIA "Sadzīves pakalpojumi"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.08.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 03.09.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Sadzīves pakalpojumi"- 230000,00 EUR

 

Publikācijas datums 18.04.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-52
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Medicīnas instrumentu iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (25.04.2019)

Lēmums

Līgums- SIA "DM Premium"

Līgums- SIA "Kavita"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 21.05.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "DM Premium"- 6162,70 EUR

SIA "Kavita"- 570,00 EUR

 

Publikācijas datums 03.04.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-47
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Autorefraktokeratotometra un redzes pārbaudes monitora iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums- SIA "INDUSTRIĀLĀS TEHNOLOĢIJAS" 

Līgums- SIA "KAVITA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.04.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 01.04.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-44
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Mīkstā inventāra un uzkopšanas piederumu iegāde​"

CPV kods - 39224000-8, 39510000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "BG"

Līgums- SIA "Katūns"

Līgums- SIA "Olnis"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 23.04.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 01.04.2019
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/41-IEP
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas preces nodaļu vajadzībām​​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Vienošanās- SIA “AB Medical Group Riga”

Vienošanās Nr.2- SIA “AB Medical Group Riga”

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"

Vienošanās- SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”

Vienošanās Nr.2- SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- UAB "Barameda"

Vienošanās- UAB "Barameda"

Vienošanās Nr.2- UAB "Barameda"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Vienošanās- SIA “B.Braun Medical”

Līgums- SIA "DM PREMIUM"

Vienošanās- SIA "DM PREMIUM"

Līgums- JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE

Vienošanās- JOHNSON&JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE

Vienošanās Nr.2- JOHNSON&JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE

Līgums- SIA "Magnum Medical"

Līgums- SIA "Medeksperts"

Vienošanās- SIA “Medeksperts”

Līgums- SIA "Mediq Latvija"

Vienošanās- SIA "Mediq Latvija"

Līgums- Molnlycke Health Care OU

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Vienošanās- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Orto Partneri"

Līgums- SIA "Prāna Ko"

Līgums- SIA "PULSAR-RĪGA"

Vienošanās- SIA "PULSAR-RĪGA"

Līgums- SIA "R.A.L."

Vienošanās- SIA "R.A.L."

Līgums- SIA "REHAVITA"

Vienošanās- SIA "REHAVITA"

Līgums- SIA "Saules aptieka"

Līgums- Vessa Medical OU

Līgums- UAB "VIAMEDPHARMA"

Vienošanās- UAB “VIAMEDPHARMA”

Vienošanās Nr.2- UAB “VIAMEDPHARMA”

Vispārīgā vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.05.2019. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 27.06.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "AB Medical Group Riga", SIA "A.Medical", SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija", SIA "Arbor Medical Korporācija", UAB "Barameda", SIA "B.Braun Medical", SIA "DM PREMIUM", JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE, SIA "Magnum Medical", SIA "Medeksperts", SIA "Mediq Latvija", Molnlycke Health Care OU, SIA "NMS ELPA", SIA "Orto Partneri", SIA "Prāna Ko", SIA "PULSAR-RĪGA", SIA "R.A.L.", SIA "REHAVITA", SIA "Saules aptieka", Vessa Medical OU, UAB "VIAMEDPHARMA"- kopējā summa 180 000 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 25.03.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-39
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Urodinamikas sistēmas un piederumu iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.04.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.04.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS

 

Publikācijas datums 05.03.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-27
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Atkārtots iepirkums zobārstniecības materiālu iegādei​"

CPV kods - 33141800-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Vispārīgā vienošanās

Vienošanās pie Vispārīgās vienošanās

Līgums- SIA "Magnum Medical"

Līgums- SIA "Malli"

Līgums- SIA "Plandent"

Līgums- AS "Recipe Plus"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.03.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.03.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 26.02.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-23
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Vispārīgā vienošanās būvniecības pakalpojumiem​"

CPV kods - 45000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Vispārīgā vienošanās

Līgums- PS “BŪVSABIEDRĪBA OTA UN PARTNERI”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.03.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 19.03.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 19.02.2019.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/iep-21
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Veļas savākšanas transporta rati"

CPV kods - 39000000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums- UAB "Slaugivita"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.03.2019. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 08.03.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR UAB "Slaugivita"- 10963,88 EUR

 

Publikācijas datums 21.02.2019
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/IEP-20
Līguma priekšmets

PIL 10.panta kārtībā organizēts iepirkums

„Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Rīgas 1.slimnīca” pacientiem​​​"

CPV kods - 55500000-5

NOLIKUMS

1.pielikums – Pieteikuma veidlapa

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums – Finanšu piedāvājums

4.pielikums – Līguma projekts

5.pielikums – Telpu nomas līguma projekts

6.pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi

7.pielikums – Piedāvāto speciālistu saraksts un piesaistīto speciālistu apliecinājumi par gatavību piedalīties Līguma izpildē

8.pielikums – Objekta apskates lapa

9.pielikums – Apliecinājums par finanšu apgrozījumu

10.pielikums – Iznomāšanai paredzēto Pasūtītāja telpu plāns

11.pielikums – Ēdienkartes forma (veidne)

12.pielikums – Higiēnas prakse 

13.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Lēmums

Ēdināšanas līgums- SIA "Aleks un V"

Vienošanās- SIA "Aleks un V"

Vienošanās Nr.2- SIA "Aleks un V"

Vienošanās Nr.3- SIA "Aleks un V"

Vienošanās Nr.4- SIA "Aleks un V"

Telpu nomas līgums- SIA "Aleks un V"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

04.03.2019. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 20.03.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Aleks un V" - 840 000 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 28.01.2019
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2019/IEP-9
Līguma priekšmets

PIL 10.panta kārtībā organizēts iepirkums

„Par darbinieku un pacientu fizisku aizsardzību un kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardzi Rīgas 1.slimnīcā​​​"

CPV kods - 79710000-4

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Pieredzes apraksts)

6.pielikums (Pretendenta piesaistītā personāla saraksts)

7.pielikums (Objekta apsekošanas akts)

Lēmums

Līgums- SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība"

Vienošanās- SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.02.2019. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 13.02.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība"- 78 314,40 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 11.01.2019
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-164
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtu un sistēmu piederumu/aksesuāru/instrumentu piegāde, apmaiņa un remonts​​"

CPV kods - 33000000-0, papildu kods- 50000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās projekts)

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.01.2019. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 08.02.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "AB Medical Group Riga", SIA "ALTEX", SIA "A.Medical", SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija", SIA "Arbor Medical Korporācija", SIA "Artropulss", SIA "B.Braun Medical", SIA "KJ SERVISS", SIA "Medeksperts", SIA "Mediq Latvija", SIA "NMS ELPA", Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā, SIA "Plandent", SIA "Scanmed", SIA "Tradintek"- kopējā summa 140000,00 EUR

 

Publikācijas datums 19.12.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-162
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Anestēzijas iekārtu iegāde​"

CPV kods - 33100000-1

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

09.01.2019. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 09.01.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Tradintek"- 69 150,00 EUR

 

Publikācijas datums 06.12.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-156
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Elektroenerģijas iegāde Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām​​​​"

CPV kods - 09310000-5

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts) ar grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem (18.12.2018.)

Ziņojums

Līgums- SIA "AJ Power"

Vienošanās- SIA "AJ Power"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.01.2019. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 07.01.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "AJ Power"- līguma kopējā summa: 800 000,00 EUR

 

Publikācijas datums 03.12.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-155
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Sadzīves, bīstamo un bioloģisko atkritumu savākšana un izvešana​​​"

CPV kods - 90500000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Eco Baltia vide"

Līgums- AS "BAO"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.12.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 28.11.2018
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-154
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Celtniecības materiālu iegāde"

CPV kods - 44000000-0; papildkods- 39000000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (03.12.2018.)

Lēmums

Līgums- AS “Kesko Senukai Latvia”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.12.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 12.12.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR AS "Kesko Senukai Latvia"- 37 990,00 EUR

 

Publikācijas datums 09.11.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-138
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumentu iegāde​​​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA “A.Medical”

Vienošanās- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA “Artropulss”

Līgums- SIA “B.Braun Medical”

Līgums- SIA “Medeksperts”

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA “PEAN”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.11.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 24.01.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 07.11.2018
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-140
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumi"

CPV kods - 85130000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "DENTĀLĀ DIZAINA STUDIJA"

Līgums- SIA "Inleja ZT"

Līgums- SIA "Dūma&Vizbules zobu tehnika"

Līgums- SIA "L.D.J."

Līgums- SIA "RSU Stomatoloģijas institūts"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.11.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-131
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „HAL-RAL zondu iegāde”  

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA “KJ Serviss”

 

Publikācijas datums 17.10.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-126
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Atkārtots iepirkums veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas 1.slimnīcai​"

CPV kods - 98310000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Sadzīves pakalpojumi"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.10.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 30.10.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Sadzīves pakalpojumi"- līguma maksimālā summa 38990,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 15.10.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-125
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"UVB/UVA fototerapijas kabīne"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Atbilde uz jautājumu (23.10.2018.)

Lēmums

Līgums- SIA "A.Medical"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.10.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 26.10.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "A.Medical"- 32800,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 08.10.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-117
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Zobārstniecības materiālu iegāde​​​​"

CPV kods - 33141800-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (16.10.2018.)

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Vispārīgās vienošanās grozījumi Nr.1

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.11.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 22.01.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu

 

Publikācijas datums 06.09.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-113
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcai"

CPV kods - 98310000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.10.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR -

 

Publikācijas datums 15.08.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-109
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Datortomogrāfijas sistēma​​​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (13.09.2018.)

Līgums- SIA "Tradintek"

Vienošanās- SIA "Tradintek"

Ziņojums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.09.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Tradintek"- 554 979,00 EUR 

 

Publikācijas datums 06.08.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-105
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Funkcionālās aprūpes gultas un pacientu transporta guļrati​"

CPV kods - 33192000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

5.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums- SIA "Abor Medical Korporācija"

Līgums- UAB "Slaugivita"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.08.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.08.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 31.07.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-103
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Atkārtots iepirkums šķidruma dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskajai apkopei un remontam​"

CPV kods - 50000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts)

4.pielikums (Personāla saraksts)

5.pielikums (CV forma)

6.pielikums (Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem)

7.pielikums (Finanšu piedāvājums)

8.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Moduls Engineering"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.08.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.08.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Moduls Engineering"- 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 02.08.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-101
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtas un ierīces nodaļu vajadzībām​​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 10.08.2018. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums 5.daļai)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts 5.daļai)

Atbilde uz jautājumu (10.08.2018.)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

04.09.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 25.07.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-100/SAM
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Rehabilitācijas iekārtu iegāde​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA “BEKA Baltic”

Līgums- SIA “G KOLIZEJS”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.08.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 12.09.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 19.07.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-94
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Šķidruma dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas 
iekārtu tehniskā apkope un remonts​"

CPV kods - 50000000-5

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts)

4.pielikums (Personāla saraksts)

5.pielikums (CV forma)

6.pielikums (Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem)

7.pielikums (Finanšu piedāvājums)

8.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.07.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 30.07.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 17.05.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-70
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegāde endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām Wassenburg WD440 PT"

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “Scanmed”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 29.05.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “Scanmed”, līguma summa- 19328,00 EUR 

 

Publikācijas datums 26.04.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-62
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Anorektālās manometrijas sistēmas iegāde​​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "A.Medical"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.05.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 18.05.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "A.Medical"- 90400,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 23.04.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-60
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Medicīnas iekārtu elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes"

CPV kods - 71630000-3

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "RoLa"

Vienošanās- SIA "RoLa"

Līgums- SIA "V&V VentMet laboratorija"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.05.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 10.05.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 11.04.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-56
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Slimnīcas gultu, galdu un citu medicīnas mēbeļu iegāde​"

CPV kods - 33192000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "AB Medical Group"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Medeksperts"

Līgums- SIA "Scanmed"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.05.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 17.05.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Lēmuma pieņemšanas datums 29.03.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-52
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Vienreizējās lietošanas piederumi fakoemulsifikācijas iekārtai Centurion Vision System”  

CPV kods - 33140000-3

Lēmums

Līgums - SIA “NMS ELPA”

 

Publikācijas datums 05.04.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-51
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcai"

CPV kods - 90910000-9

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums) ar grozījumiem

5.pielikums (Pieredzes apraksts)

6.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

7.pielikums (Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem)

Atbildes uz jautājumiem (18.04.2018.)

Telpu reģistrs

Lēmums

Līgums- SIA "IMPEL SERVIKS"

Vienošanās- SIA "IMPEL SERVIKS"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.04.2018. plkst. 10:00

03.05.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 15.05.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "IMPEL SERVIKS"- 138 160,00 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 27.03.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-50
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Ginekoloģiskā galda virsma Operāciju blokam”  

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA “Segaway”

 

Publikācijas datums 29.03.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-48
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtas un ierīces Operāciju blokam"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.05.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 02.05.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 21.03.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-46
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Sadzīves mēbeļu iegāde"

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Office Solutions"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.04.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.04.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Office Solutions"- 38 436,00 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 14.03.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-42
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums Cespace implantu iegāde”  

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA “B.Braun Medical”

Vienošanās- SIA "B.Braun Medical"

 

Publikācijas datums 16.03.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/IEP-37
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Foto tehnika (digitāla stacionārā rentgena diagnostikas iekārta)"

CPV kods - 33111000-1

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.04.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 17.04.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Tradintek"- 179 568,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 15.03.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-40
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcai"

CPV kods - 98310000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “BAUSKAS SADZĪVES PAKALPOJUMI”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.03.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 26.03.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “BAUSKAS SADZĪVES PAKALPOJUMI”, līguma summa- 41990,00 EUR

 

Publikācijas datums 20.02.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-29
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Liftu tehniskā apkope un remonts"

CPV kods - 50750000-7

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts)

4.pielikums (Personāla saraksts)

5.pielikums (Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem)

6.pielikums (Finanšu piedāvājums)

7.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “Montāžas-remonta firma “LIFTS””

Vienošanās- SIA “Montāžas-remonta firma “LIFTS””

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.03.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 13.03.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “Montāžas-remonta firma “LIFTS””- 41 990,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 14.02.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-20
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu iegāde"

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “MALLI”

Līgums- SIA “BRAMA”

Līgums- SIA “Hygeia”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.02.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.03.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 08.02.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2018/iep-17
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Medikamentu iegāde"

CPV kods - 33600000-6

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “ELPIS”

Līgums- AS “Recipe Plus”

Vienošanās- AS "Recipe Plus"

Līgums- SIA “Vakcīna”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.02.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.02.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Lēmuma pieņemšanas datums 27.12.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-179
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Sarunu procedūra medicīnas preču iegādei”  

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - AS “LabMedTech”

 

Publikācijas datums 02.01.2018.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-178
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu

"Vienreizlietojamo medicīnas preču iegāde"

CPV kods - 33100000-1

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “B.Braun Medical”

Līgums- SIA “Medeksperts”

Līgums- UAB “ViaMedPharma”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.01.2018. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 23.01.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 23.12.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-171
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas preču iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 08.01.2018. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums) ar 08.01.2018. grozījumiem

4.pielikums (Vispārīgā vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (08.01.2018.)

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.01.2018. plkst. 10:00 

30.01.2018. plkst. 10:00

Lēmuma pieņemšanas datums 06.03.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR
 
Skatīt ziņojumu

 

Publikācijas datums 05.12.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-168
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

"Dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu papildu iegāde"

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais – Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "BRAMA"

Līgums- SIA "Interlux"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.12.2017. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 29.12.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 15.11.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-162
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde Radioloģijas klīnikai"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 27.11.2017. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums) ar 27.11.2017.grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (27.11.2017.)

Ziņojums

Līgums- SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.12.2017. plkst. 10:00

11.12.2017. plkst. 10:00 (grozīts ar 27.11.2017. lēmumu)

Lēmuma pieņemšanas datums 11.12.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Tradintek"- 84 560,00 EUR

 

Lēmuma pieņemšanas datums 26.11.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-150
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Sarunu procedūra zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumiem”  

CPV kods - 85130000-9

Lēmums

Līgums - SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”

 

Publikācijas datums 13.10.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-141
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumi"

CPV kods - 85130000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “NanoDental”

Līgums- SIA “DENTĀLĀ DIZAINA STUDIJA”

Līgums- SIA “INLEJA ZT”

Līgums- SIA “L.D.J.”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.10.2017. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 10.10.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-134
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Papildu medicīnas ierīču iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Plandent"

Līgums- SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.10.2017. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 07.11.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 06.10.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-127
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana"

CPV kods - 50400000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Līguma projekts)

Lēmums

Līgumi

Vienošanās- SIA "Latvijas Amerikas acu centrs"

Vienošanās- SIA "NMS ELPA"

Vienošanās- Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle 

Vienošanās- SIA "PLOMBE" un SIA "AIKO MED"

Vienošanās- SIA "SCANMED"

Vienošanās- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Vienošanās- SIA "DINMED"

Vienošanās- SIA "Amerikas Baltijas tehnoloģiju korporācija"

Vienošanās- SIA "AB Medical Group Rīga"

Vienošanās- SIA "PLANDENT"

Vienošanās- SIA "Tradintek"

Vienošanās- SIA "B. Braun Medical"

Vienošanās- SIA "KJ Serviss"

Vienošanās- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.11.2017. plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 20.02.2018.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR
 
Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 22.09.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-122
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Sabiedrības informēšanas kampaņa par SIA "Rīgas 1.slimnīca" aktualitātēm"

CPV kods - 79340000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts)

5.pielikums (Pretendenta piesaistīto speciālistu darba pieredzes apraksts)

Lēmums

Līgums- SIA “Mediaservice”

Līgums- AS “DELFI”

Līgums- SIA “J Konsult”

Līgums- SIA “Media 360”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 03.10.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 21.08.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-106
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas instrumentu iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos atklātā konkursā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3. pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Piegādes līguma projekts)

5.pielikums (Apakšuzņēmēja apliecinājums)

Ziņojums

Līgums- SIA "Artropulss"

Līgums- SIA “B.Braun Medical”

Līgums- SIA “Latvijas Amerikas acu centrs”

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA “Tradintek”

Kontaktpersona S.Kazmerika
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.09.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 11.10.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu

 

Publikācijas datums 15.08.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-101
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Spēka instrumentu iegāde Operāciju blokam"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona S.Kazmerika
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.08.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 05.09.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “B.Braun Medical”- 13997,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 15.08.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-97
Līguma priekšmets

Sarunu procedūra

„Datortomogrāfa GE Discovery spuldze un tās nomaiņa"

CPV kods - 33100000-1

Ziņojums

Līgums - SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -
Lēmuma pieņemšanas datums 04.08.2017
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Tradintek" - 76 000,00 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 04.08.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-95
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Ārstnieciskās plazmaferēzes vienreizējās lietošanas maģistrāles iekārtai Spectra Optia” 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - UAB "SK Partners"

 

Publikācijas datums 28.07.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-89
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Zobārstniecības materiālu iegāde"

CPV kods - 33141800-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3. pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais un finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Līgums

Kontaktpersona S.Kazmerika
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.09.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 16.10.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 04.07.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-88
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Atkārtots iepirkums medicīnas iekārtu un mēbeļu iegādei Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA “Medserviss-M”

Līgums- SIA “NMS ELPA”

Līgums- SIA “Arbor Medical Korporācija”

Līgums- SIA “Segaway”

Vienošanās- SIA "Segaway"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.07.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.08.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 22.06.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-82
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Medikamentu papildu iegāde"

CPV kods - 33600000-6

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (28.06.2017.)

Lēmums

Lēmums-2

Līgums- SIA "Argos"

Līgums- SIA "ELPIS"

Līgums- SIA "Magnum Medical"

Līgums- AS "Recipe Plus"

Vienošanās- AS "Recipe Plus"

Līgums- SIA "Saules Aptieka"

Līgums- SIA "Unifarma"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums

26.07.2017, 02.08.2017

Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Lēmuma pieņemšanas datums 16.06.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-81
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Maisiņu morselatoram un HAL-RAL zondu iegāde” 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA “Tradintek”

Līgums - SIA “KJ Serviss”

 

Publikācijas datums 20.06.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-79
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Mīkstā inventāra iegāde Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām"

CPV kods - 18000000-9, 39512000-4

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (28.06.2017.)

Lēmums

Līgums- SIA “Maggi”

Līgums- UAB “Slaugivita”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 03.07.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA "Maggi"- 12493,30 EUR bez PVN

UAB "Slaugivita"- 480 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 26.05.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-75
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Mēbeļu iegāde Sāpju kabinetam un Ķirurģijas nodaļai"

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (01.06.2017.)

Lēmums

Līgums- SIA "Office Solutions"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.06.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 13.06.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Office Solutions"- 27 278,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 24.05.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-73
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcai"

CPV kods - 98310000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi"

Vienošanās- SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.06.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 06.06.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi", 23 346,00 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 16.05.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-72
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Holmija lāzerstīgu un morselatora nažu iegāde” 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA “Forta Medical”

 

Publikācijas datums 13.05.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/69-iep
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Ultrasonogrāfijas aparāta iegāde"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "Scanmed"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.06.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 12.06.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Scanmed"- 39 050 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 20.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/58-iep
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Komplekti neiroķirurģijas operācijām"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Interlux"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 23.05.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Interlux"- 41998,00 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 27.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/55-iep
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas mēbeļu iegāde"

CPV kods - 39000000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Vienošanās- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Labochema Latvija"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- UAB "Teida"

Līgums- SIA "Telemedica"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.05.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.06.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 20.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/54-iep
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas preču un iekārtu iegāde slimnīcas nodaļām"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 03.05.2017. grozījumiem

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums) ar 03.05.2017. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "KJ Serviss"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Ūdens Būve"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.05.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 14.06.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 15.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/52-iep
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Medicīnas iekārtu, ierīču un preču iegāde Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām​"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem (10.05.2017.)

Ziņojums

Līgums- SIA "A.Medical"

Līgums- SIA "ABV Medical"

Līgums- SIA "Aiko Med"

Līgums- SIA "Alfis"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "DAB Dental Latvia"

Līgums- UAB “Kasko group”

Līgums- SIA "KJ Serviss"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā 

Līgums- SIA "Plandent"

Līgums- SIA "Tradintek"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.05.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.06.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu

 

Publikācijas datums 12.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/51-iep
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

„Iekārtu un ierīču iegāde Sterilizācijas, Endoskopijas, Ginekoloģijas un Arodveselības nodaļu vajadzībām"

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "AB Medical Group Riga"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA "Scanmed"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 05.06.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 05.04.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/48-iep
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 9.pantu.

„Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana"

CPV kods - 50400000-9

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.04.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.08.2017
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Lēmuma pieņemšanas datums 20.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-41
Līguma priekšmets

PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Intraokolāro salokāmo lēcu un Fakoemulsifikācijas aparāta “Infiniti” piederumu iegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-41) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA "NMS ELPA"

 

Publikācijas datums 22.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/36-iep
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

Dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas  līdzekļu iegāde"

(ID Nr.R1S 2017/36-iep) 

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais- Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums- SIA "AB Medical"

Līgums- SIA "Chemi Pharm"

Līgums- SIA "Medilink"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 15.05.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu.

 

Publikācijas datums 13.03.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-35
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss

3D laparoskopiskās iekārtas iegāde"

(ID Nr.R1S 2017/iep-35) 

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Ziņojums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.04.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 10.04.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "B.Braun Medical" - 105 500,00 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 16.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-23
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums Ķirurģisko instrumentu apkope, remonts un maināmo detaļu iegāde (ID Nr.R1S 2017/iep-23) 

CPV kods - 50400000-9, papildkods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA "B.Braun Medical"

Līgums - SIA "Tradintek"

Līgums - SIA "Artropulss"

Līgums - Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

 

Lēmuma pieņemšanas datums 09.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-20
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Ķirurģisko instrumentu iegāde  viena kanāla audu liģēšanas un dalīšanas iekārtai LigaSure Valleylab LS10 (ID Nr. R1S 2017/iep-20) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums - SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”

 

Lēmuma pieņemšanas datums 08.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-19
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Lentu iegāde reģistratūrā esošajām rindu iekārtām” (ID Nr. R1S 2017/iep-19) 

CPV kods - 22000000-0

Lēmums

Līgums SIA "Hansab"

 

Lēmuma pieņemšanas datums 01.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-15
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Slimnīcā esošo “Lumenis” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana” (ID Nr. R1S 2017/iep-15) 

CPV kods - 50400000-9

Lēmums

Līgums - SIA "Forta Medical"

 

Publikācijas datums 06.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-14
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 8.2 pantu.

Drukas darbi"

(ID Nr.R1S 2017/iep-14) 

CPV kods - 22000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

Atbildes uz jautājumiem (14.02.2017.)

Lēmums

Līgums - SIA "ABC Jums"

Kontaktpersona D.Gailīte
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.02.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 20.02.2017. un 28.02.2017,
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 17.02.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-13
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 8.2 pantu.

"Termopapīru iegāde"

(ID Nr.R1S 2017/iep-13) 

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums SIA "NMS Elpa"

Līgums SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums SIA "MedBalt"

Līgums- SIA "ELVIM"

Vienošanās- SIA "NMS ELPA"

Vienošanās Nr.2- SIA "NMS ELPA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 13.03.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 30.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-11
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 8. panta septīto daļu.

Par darbinieku un pacientu fizisku aizsardzību, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardzi Rīgas 1.slimnīcā” 

(ID Nr.R1S 2017/iep-11) 

CPV kods - 79710000-4

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

5.pielikums (Pretendenta piesaistītā personāla saraksts)

6.pielikums (Objekta apsekošanas akts)

Lēmums

Līgums- SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība"

Kontaktpersona D.Gailīte
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.05.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība", 64648,80 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 24.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-9
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Pacientu gultu iegāde Sāpju kabinetam” (ID Nr. R1S 2017/iep-9) 

CPV kods - 33192000-2

Lēmums

Līgums- SIA "Segaway"

 

Lēmuma pieņemšanas datums 17.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-7
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „3D Video Sistēmas “Einstein Vision 2,0” darbības nodrošināšanai nepieciešamo 3D video kameras sterilo pārvalku iegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-7) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

 

Lēmuma pieņemšanas datums 06.01.2017.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2017/iep-1
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Par apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas nodrošināšanu un tehnisko pakalpojumu sniegšanu” (ID Nr. R1S 2017/iep-1) 

CPV kods - 79711000-1

Lēmums

Līgums- SIA "GARDE"

 

Lēmuma pieņemšanas datums 23.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/76
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi Wassenburg” (ID Nr. R1S 2016/76) 

CPV kods - 33631600-8

Lēmums

Līgums- SIA "Scanmed"

Vienošanās- SIA "Scanmed"

 

Publikācijas datums 29.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/75
Līguma priekšmets

Medicīnas preču iegāde Operāciju blokam” 

(ID Nr.R1S 2016/75) 

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.01.2017., plkst.10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 23.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 29.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/74
Līguma priekšmets

Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcai” 

(ID Nr.R1S 2016/74) 

CPV kods - 90910000-9

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Pieredzes apraksts)

6.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

7.pielikums (Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem)

Atbildes uz jautājumiem (13.01.2017.)

Telpu eksplikācija

Atbilde uz jautājumu (16.01.2017.)

Lēmums

Līgums - SIA "Tīrības centrs"

Vienošanās- SIA "Tīrības centrs"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.01.2017., plkst.10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 07.02.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Tīrības centrs"- 54 380,04 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 22.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/72
Līguma priekšmets

Mēbeļu iegāde Neiroloģijas, Ķirurģijas, Magnētiskās rezonanses un Uroloģijas nodaļām” 

(ID Nr.R1S 2016/72) 

CPV kods - 39100000-3

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (02.01.2017.)

Lēmums

Līgums- SIA "OFFICE SOLUTIONS"

Vienošanās- SIA "OFFICE SOLUTIONS"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.01.2017., plkst.10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 19.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "OFFICE SOLUTIONS", 32190,80 EUR bez PVN

 

Lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/71
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Festo instrumentu izpūšanas pistoles remonts” (ID Nr.R1S 2016/71) 

CPV kods - 50420000-5

Lēmums

 

Lēmuma pieņemšanas datums 19.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/70
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Elektroda iegāde aparātam Kentamed RF-B” (ID Nr.R1S 2016/70) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

 

Publikācijas datums 16.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/68
Līguma priekšmets

Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzekļa iegāde zobārstniecības vajadzībām” 

(ID Nr.R1S 2016/68) 

CPV kods - 33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.12.2016., plkst.10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.01.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "DAB Dental Latvia", 4952 EUR

 

Publikācijas datums 22.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/67
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss „Elektroenerģijas iegāde Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām” 

(ID Nr.R1S 2016/67) 

CPV kods - 09310000-5

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 04.01.2017. grozījumiem

NOLIKUMS ar 18.01.2017. grozījumiem

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (iepirkuma līguma projekts) ar 18.01.2017. grozījumiem

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.02.2017., plkst.10:00
Lēmuma pieņemšanas datums

22.03.2017.

Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "INTER RAO"- 600 000 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 15.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/66
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss „Medicīnas preču iegāde Rīgas 1.slimnīcai” 

(ID Nr.R1S 2016/66) 

CPV kods - 33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekti)

Atbildes uz jautājumiem (03.01.2017.)

Atbildes uz jautājumiem (20.01.2017.)

Atbildes uz jautājumiem (24.01.2017.)

Atbildes uz jautājumiem (26.01.2017.)

Atbildes uz jautājumiem (27.01.2017.)

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Vienošanās- SIA "TZMO Latvija"

Vienošanās- SIA "IRIS SURGICAL"

Vienošanās- SIA "Mediq Latvija"

Vienošanās- SIA "Remedine"

Vienošanās- SIA "Magnum Medical"

Vienošanās- SIA "MedBalt"

Vienošanās- SIA "SANTAKS"

Vienošanās- SIA "LATMED-PRO"

Vienošanās- SIA "Prāna Ko"

Vienošanās- SIA "Sarstedt"

Vienošanās- SIA "OneMed"

Vienošanās- SIA "PEAN"

Vienošanās- SIA "J.I.M."

Vienošanās- SIA "Scanmed"

Vienošanās- SIA "Artropulss"

Vienošanās- SIA "ELVIM"

Vienošanās- SIA "Rumex Baltics"

Vienošanās- SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"

Vienošanās Nr.2- SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"

Vienošanās- SIA "AB Medical Group Riga"

Vienošanās Nr.2- SIA "AB Medical Group Riga"

Vienošanās- SIA "NMS ELPA"

Vienošanās Nr.2- SIA "NMS ELPA"

Vienošanās- SIA "Diamedica"

Vienošanās- SIA "B.Braun Medical"

Vienošanās- UAB "Renalfarma" filiāle Latvijā

Vienošanās- SIA "Medilink"

Vienošanās- SIA "Medeksperts"

Vienošanās- SIA "DM Premium"

Vienošanās- SIA "R.A.L."

Vienošanās- UAB "Ilsanta" filiāle

Vienošanās- SIA "Interlux"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.02.2017., plkst.10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 09.05.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu.

 

Lēmuma pieņemšanas datums 01.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/64
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Datortomogrāfijas iekārtas Philips Brilliance remonts” (ID Nr.R1S 2016/64) 

CPV kods - 50420000-5

Lēmums

Līgums

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums 01.12.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/63
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Endovenozo lāzervadu iegāde” (ID Nr.R1S 2016/63) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums

 

Lēmuma pieņemšanas datums 30.11.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/62
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Tvaika sterilizatora remonts” (ID Nr.R1S 2016/62) 

CPV kods - 50420000-5

Lēmums

Līgums

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums 28.11.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/61
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Autotransporta kontroles un vadības sistēmas tehniskā profilakse, apkalpošana un defektu un bojājumu novēršana” (ID Nr.R1S 2016/61) 

CPV kods - 51000000-9

Lēmums

Līgums

 

Publikācijas datums 16.11.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/60
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 8.2panta sešpadsmito daļu.

Histoloģisko izmeklējumu veikšana” 

(ID Nr.R1S 2016/60) 

CPV kods - 85145000-7 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.11.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Akadēmiskā histoloģijas laboratorija", 35424,00 EUR
 

 

Publikācijas datums 17.11.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/59
Līguma priekšmets

Medikamentu iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/59) 

CPV kods -  33000000-0

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājumsar 23.11.2016. grozījumiem

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/Tehniskais-Finanšu piedāvājumsar 06.12.2016. grozījumiem

4.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekti)

Atbilde uz jautājumu (05.01.2017.)

Ziņojums

Vispārīgā vienošanās

Līgums

Vienošanās- SIA "ELPIS"

Vienošanās- SIA "Magnum Medical"

Vienošanās- AS "Olainfarm"

Vienošanās- SIA "Farma Balt Aptieka"

Vienošanās- SIA "DM Premium"

Vienošanās- SIA "Signamed"

Vienošanās- SIA "Briz"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.01.2017., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 21.04.2017.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu
 

 

Publikācijas datums 16.11.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/58
Līguma priekšmets

„Kanalizācijas tīklu tīrīšanas un remontdarbu pakalpojumi​” 

(ID Nr.R1S 2016/58) 

CPV kods - 90000000-7; 45232000-2

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts. Personāla saraksts)

5.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.11.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 05.12.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA “Ūdensnesējs Serviss”, 35 000 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 25.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/56
Līguma priekšmets

Par dezinfekcijas šķidruma iegādi – zobārstniecībā uzstādīto Melag Melatherm 10 termo un Planmeca Compact – i iekārtu dezinfekcijai” 

(ID Nr.R1S 2016/56) 

CPV kods - 30142200-8

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums-Hygeia

Līgums-Plandent

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 07.11.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 25.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/55
Līguma priekšmets

Celtniecības materiālu iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/55) 

CPV kods - 44100000-1

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 11.11.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"", 29 799,65 EUR

 

Publikācijas datums 19.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/54
Līguma priekšmets

Kases aparātu iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/54) 

CPV kods - 30142200-8

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.10.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 31.10.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Capital Trading Ltd", 4140 EUR bez PVN

 

Publikācijas datums 08.11.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/53
Līguma priekšmets

Histoloģisko izmeklējumu veikšana” 

(ID Nr.R1S 2016/53) 

CPV kods - 85145000-7

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Iepirkums pārtraukts ar iepirkuma komisijas 15.11.2016. lēmumu.

Pasūtītājs uz iepirkuma priekšmetu 16.11.2016. ir izsludinājis atkārtotu iepirkumu (ID Nr. R1S 2016/60).

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 15.11.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR -

 

Lēmuma pieņemšanas datums 12.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/52
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Videokolonoskopa remonts” (ID Nr.R1S 2016/52) 

CPV kods - 50420000-5

Lēmums

Līgums

 

Publikācijas datums 07.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/51
Līguma priekšmets

Medicīnisko mēbeļu, tekstilizstrādājumu, tīrīšanas līdzekļu un citu sadzīves preču iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/51) 

CPV kods - 33192000-2; 39800000-0; 39500000-7; 39200000-4

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums- SIA "Maggi"

Vienošanās - SIA "Maggi"

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "EMANSIS"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.10.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 28.10.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 06.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/50
Līguma priekšmets

Medicīnisko ierīču iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/50) 

CPV kods - 33100000-1

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- Tradintek

Līgums- AB Medical Group Riga

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.10.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 31.10.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 04.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/49
Līguma priekšmets

Zobu protezēšanas un ortodontijas tehniskās laboratorijas pakalpojumi” 

(ID Nr.R1S 2016/49) 

CPV kods - 85130000-9 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekts)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.10.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Lēmuma pieņemšanas datums 15.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/48
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Zondu iegāde medicīnas iekārtai HAL-RAR DOPPLER II (ID Nr.R1S 2016/48) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums

 

Publikācijas datums 05.10.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/47
Līguma priekšmets

Medikamentu un medicīnas preču papildu iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/47) 

CPV kods - 33000000-0 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (11.10.2016.)

Lēmums

Līgums- SIA "Sarstedt"

Līgums- AS "Recipe Plus"

Līgums- SIA "IRIS SURGICAL"

Līgums- SIA "Baltijas Dialīzes Serviss"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "ELVIM"

Līgums- SIA "LATVIJAS AMERIKAS acu centrs"

Līgums- SIA "PULSAR-RĪGA"

Līgums- UAB "TEIDA"

Vienošanās- UAB "TEIDA"

Līgums- SIA "DM PREMIUM"

Līgums- SIA Ražošanas komercfirma "ARGOS"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "TRADINTEK"

Līgums- SIA "ALVAMED"

Līgums- SIA "Mediq Latvija"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.10.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 25.11.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 26.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/46
Līguma priekšmets

Kanalizācijas tīklu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana” 

(ID Nr.R1S 2016/46) 

CPV kods - 90000000-7

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Atbildes uz jautājumiem (29.09.2016.)

Iepirkums pārtaukts ar iepirkumu komisijas 02.11.2016. lēmumu.

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.10.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 02.11.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR -

 

Lēmuma pieņemšanas datums 15.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/45
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „REDCORD slinga iekārtai nepieciešamo elastīgo virvju iegāde” (ID Nr.R1S 2016/45) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums 14.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/44
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums Maināmo detaļu iegāde Olympus, Storz un Aesculap endoskopiskajiem instrumentiem (ID Nr.R1S 2016/44) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums- B.Braun

Līgums- Tradintek

Līgums- Olympus

 

Lēmuma pieņemšanas datums 09.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/43
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums Videokolonoskopa iegāde (ID Nr.R1S 2016/43) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums

 

 

Lēmuma pieņemšanas datums 09.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/42
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Cisto-fibroskopa nomaiņa” (ID Nr.R1S 2016/42) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums

 

Lēmuma pieņemšanas datums 08.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/41
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums Detaļu nomaiņa transuretrālajam rezektoskopam (ID Nr.R1S 2016/41) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums

 

Lēmuma pieņemšanas datums 07.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/40
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums Medicīnas iekārtas "MELAG MELAtherm 10" remonts (ID Nr.R1S 2016/40) 

CPV kods - 50400000-9

Lēmums

Līgums

 

Lēmuma pieņemšanas datums 13.09.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/39
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums Autostāvvietas vadības sistēmas “FidPark” paplašināšana (ID Nr.R1S 2016/39) 

CPV kods - 51000000-9

Lēmums

Līgums

 

Lēmuma pieņemšanas datums 29.08.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/38
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Lāzeriekārtas “VersaPulse” turpmākās darbības nodrošināšanai nepieciešamo detaļu un instrumentu iegāde” (ID Nr.R1S 2016/38) 

CPV kods - 33000000-0

Lēmums

Līgums

 

Publikācijas datums 08.08.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/37
Līguma priekšmets

Publicitātes nodrošināšana drukātajos un digitālajos masu plašsaziņas līdzekļos 2016.gadā” 

(ID Nr.R1S 2016/37) 

CPV kods - 79340000-9 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

5.pielikums (Pretendenta piesaistīto speciālistu darba pieredzes apraksts)

Atbildes uz jautājumiem (17.08.2016.)

Lēmums

Līgums- Mediaservice

Līgums- Pirmais Baltijas kanāls

Līgums- Media House

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 22.08.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 05.08.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/36
Līguma priekšmets

Medicīnas preču iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/36) 

CPV kods - 33000000-0 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ tehniskais-finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- Arbor Medical

Līgums- Medserviss M

Līgums- NMS ELPA

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.08.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 04.08.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/35
Līguma priekšmets

Medicīnisko mēbeļu iegāde” 

(ID Nr.R1S 2016/35) 

CPV kods - 39100000-3 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ tehniskais-finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.08.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 16.08.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Segaway", 41 480,00 EUR

 

Publikācijas datums 10.08.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/34
Līguma priekšmets

Slimnīcā esošo medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana” 

(ID Nr.R1S 2016/34) 

CPV kods - 50400000-9 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem (05.09.2016.)

Lēmums

Līgums-  SIA "TRADINTEK"

Līgums- SIA "Segaway"

Līgums- SIA "DINMED"

Vienošanās- SIA "DINMED"

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Vienošanās- SIA "NMS ELPA"

Līgums- SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"

Līgums- SIA "LabMed Tech"

Līgums- SIA "A.L.T.A."

Līgums- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Vienošanās- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Vienošanās Nr.2- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Vienošanās- SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums- SIA "Industriālās tehnoloģijas"

Līgums- SIA "PLANDENT"

Vienošanās- SIA "PLANDENT"

Līgums- SIA "Scanmed"

Līgums- Personu apvienība "SIA "PLOMBE 2" un SIA "AIKO MED""

Līgums- SIA "A.MEDICAL"

Vienošanās- SIA "A.MEDICAL"

Līgums- SIA "KJ Serviss"

Vienošanās- SIA "KJ Serviss"

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.09.2016., plkst. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.11.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu.

 

Publikācijas datums 21.07.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/33
Līguma priekšmets

Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana” 

(ID Nr.R1S 2016/33) 

CPV kods - 98310000-9 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Vienošanās pie līguma

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2016. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 01.08.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "BAUSKAS SADZĪVES PAKALPOJUMI", 21 425,00 EUR

 

Publikācijas datums 21.07.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/32
Līguma priekšmets

Iepirkums organizēts saskaņā ar PIL 8.2panta sešpadsmito daļu.

PAR KAPSULAS ENDOSKOPIJAS VEIKŠANU” 

(ID Nr.R1S 2016/32) 

CPV kods - 85140000-2 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.07.2016. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 01.08.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Intramed Imaging"- 25 726,56 EUR

 

Publikācijas datums 25.07.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/31
Līguma priekšmets

Magnētiskā lauka anestēzijas darba stacijas iegāde un apkalpošana” 

(ID Nr.R1S 2016/31) 

CPV kods - 33100000-1 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2016. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums  
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR  

 

Publikācijas datums 04.07.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/30
Līguma priekšmets

Par medicīnisko iekārtu iegādi” (ID Nr.R1S 2016/30) 

CPV kods - 33100000-1 

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar 18.07.2016. grozījumiem

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums) ar 18.07.2016. grozījumiem

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums-SIA “B.Braun Medical”

Līgums-SIA “OPTIKA&DENTIKA”

Līgums-SIA “TRADINTEK”

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2016 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 23.08.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 22.06.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/29
Līguma priekšmets

SADZĪVES UN BIOLOĢISKO ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN IZVEŠANA” (ID Nr.R1S 2016/29) 

CPV kods - 90500000-2 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līgumu projekts)

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Vienošanās Nr.2- SIA "Eco Baltia vide"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2016. 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 05.07.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "Eco Baltia vide", 26 436 EUR

 

Publikācijas datums 01.07.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/28
Līguma priekšmets

Medikamentu un medicīnas preču un iekārtu papildu iegāde” (ID Nr.R1S 2016/28)

CPV kods - 33000000-0. 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/ tehniskais-finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Iepirkuma līgumu projekts)

Atbilde uz jautājumu (07.07.2016.)

Lēmums

Līgums- ALVAMED

Līgums- Arbor

Līgums- Baltic Chemical

Līgums- Diamedica

Līgums- DM Premium

Līgums- HEACO

Līgums- Industriālās tehnoloģijas

Līgums- Iris Surgical

Līgums- Labochema

Vienošanās- Labochema

Līgums- NMS ELPA

Līgums- One Med

Līgums- Pean

Līgums- Pulsar

Līgums- Recipe Plus

Līgums- Tradintek

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.07.2016., 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums 03.08.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Izsludināšanas datums 06.06.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/27
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas kārtībā organizēts iepirkums „Slimnīcā esošo "Dometic" un "Desmon" medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana (ID Nr.R1S 2016/27) 

CPV kods - 50400000-9

Lēmums

Līgums

 

Publikācijas datums 09.05.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/26
Līguma priekšmets

Šķidruma dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts” (ID Nr.R1S 2016/26) 

CPV kods - 50000000-5 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts)

4.pielikums (Personāla saraksts)

5.pielikums (CV forma)

6.pielikums (Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem)

7.pielikums (Finanšu piedāvājums)

8.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums- SIA "Friteks"

Vienošanās- SIA "Friteks"

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.06.2016. 10:00:00
Lēmuma pieņemšanas datums 20.06.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR SIA "FRITEKS", 30 652,73 EUR

 

Izsludināšanas datums 06.06.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/25
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas 2.punkta kārtībā organizēts iepirkums „Medicīniskās gāzes iegāde un uzglabāšanas tvertņu noma (ID Nr.R1S 2016/25) 

CPV kods - 24000000-4

CPV papildkods - 44000000-0

Lēmums

Līgums

 

Izsludināšanas datums 23.05.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/24
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas 2.punkta kārtībā organizēts iepirkums Slimnīcā esošo “Getinge” un “Hawo” medicīnisko iekārtu tehniskā apkalpošana (ID Nr.R1S 2016/24) 

CPV kods - 50400000-9

Lēmums

Līgums

 

Izsludināšanas datums 20.05.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/23
Līguma priekšmets

PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas 2.punkta kārtībā organizēts iepirkums „Papildinājums mēbeļu kompektam Endoskopijas nodaļai” (ID Nr.R1S 2016/23) 

CPV kods - 39000000-2

Lēmums

Līgums

 

Publikācijas datums 17.05.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/22
Līguma priekšmets

Par žalūziju iegādi un uzstādīšanu” (ID Nr.R1S 2016/22) 

CPV kods - 39500000-7

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

5.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2016. 10:00
Paziņojuma ievietošanas datums 07.06.2016.
Informācija par izpildītāju SIA „THOMSONS SOLUTIONS”
Līgumcena € (bez PVN) 2874,45

 

Publikācijas datums 13.05.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/21
Līguma priekšmets

Šķidruma dzesēšanas, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts” (ID Nr.R1S 2016/21) 

CPV kods - 50000000-5 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes saraksts)

4.pielikums (Personāla saraksts)

5.pielikums (CV forma)

6.pielikums (Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem)

7.pielikums (Finanšu piedāvājums)

8.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Atbilde uz jautājumu (23.05.2016.)

Iepirkums pārtaukts ar iepirkumu komisijas 08.06.2016. lēmumu.

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.05.2016. 10:00:00
Lēmuma pieņemšanas datums 08.06.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR -

 

Publikācijas datums 13.05.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/20
Līguma priekšmets

Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība, kalibrēšana un atkārtotā verificēšana” (ID Nr.R1S 2016/20) 

CPV kods - 50400000-9

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

4.pielikums (Iepirkuma līguma projekts)

Lēmums

Līgums ar SIA "INLAB"

Līgums ar SIA "V&V VentMet laboratorija"

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)  
Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.05.2016. 10:00:00
Lēmuma pieņemšanas datums 27.05.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR skatīt lēmumu

 

Publikācijas datums 16.05.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/19
Līguma priekšmets

SADZĪVES, BĪSTAMO, BIOLOĢISKO ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN IZVEŠANA” (ID Nr.R1S 2016/19) 

CPV kods - 90500000-2 

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkuma procedūrā)

2.pielikums (Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pretendenta pieredzes apraksts)

5.pielikums (Iepirkuma līgumu projekts)

Lēmums

Līgums

Kontaktpersona M.Pukinskis
Tālrunis 67366288
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2016. 10:00:00
Lēmuma pieņemšanas datums 17.06.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā "Bīstamie atkritumi" iepirkuma līgums noslēgts ar AS "BAO", 82 850,00 EUR.

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1. "Sadzīves un bioloģiskie atkritumi" ir pārtraukta, jo, tā kā piedāvātās līgumcenas pārsniedz prognozēto cenu un pasūtītāja finansiālās iespējas, ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā.

 

Publikācijas datums 04.04.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/15
Līguma priekšmets

„Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu”, ID nr.R1S 2016/15, CPV kods - 39100000-3; 45421153-1

NOLIKUMS

 1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2. pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums)

3. pielikums (Pieredzes apraksts)

Lēmums (20.04.2016.)

Līgums (06.05.2016.)

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 15.04.2016. 10:00:00
Ievietošanas datums 20.04.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR

SIA „Omega Ekspress”, reģ.Nr. 40003402577,

ar  līguma cenu – EUR 41 923.66, bez PVN

 

Publikacijas datums 30.03.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/14
Līguma priekšmets

„Par plazmas aferēzes vienreizējās lietošanas setu piegādi”, ID nr.R1S 2016/14, CPV kods - 33600000-6 

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums(Finanšu piedāvājums)

Lēmums (18.04.16.)

Līgums (22.04.16.)

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 11.04.2016. 10:00:00
Paziņojums par pieņemto lēmumu 22.04.2016.
Informācija par izpildītāju

SIA „Diamedica”, Reģ.nr. 40003469042

Līguma  cena 15 690.00 EUR, bez PVN

 

Publikacijas datums 18.03.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/13
Līguma priekšmets

„Publicitātes un reklāmas nodrošināšana”, ID nr.R1S 2016/13, CPV kods - 79340000-9,79341000-6 

 NOLIKUMS

1.pielikums(Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums(Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums(Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (pretendenta pieredzes apraksts)

5.pielikums (pretendenta piesaistīto speciālistu darba pieredze)

Lēmums (12.04.2016.)

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 05.04.2016. 10:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS
Paziņojuma ievietošanas datums 14.04.2016.
Informācija par izpildītāju -------------

 

Publikacijas datums 31.03.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/12
Līguma priekšmets

Zobārstniecības materiālu iegāde”, ID nr.R1S 2016/12, CPV kods - 33141800-8

NOLIKUMS

1.pielikums(Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums ( Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums)

4.pielikums (vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekti)

Līgums- 3MDeutschland GmbH

Līgums- SIA "Aiko MED"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA "DAB Dental Latvia"

Līgums- SIA "Dentoflex Schumann"

Līgums- SIA "Lindia"

Līgums- SIA "MAGNUM MEDICAL"

Līgums- SIA "MALLI"

Līgums- SIA "MedBalt"

Līgums- SIA "Medeksperts"

Līgums- SIA "MEDIKA GN"

Līgums- SIA "PLANDENT"

Vienošanās- SIA "PLANDENT"

Līgums- SIA “Remedine”

Līgums- SIA "SCL"

Ziņojums

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Lēmuma pieņemšanas datums 22.07.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu

 

Publikacijas datums 01.04.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/11
Līguma priekšmets

Medikamentu un medicīnas preču iegāde”, ID nr.R1S 2016/11, CPV kodi - 33600000-6; 33141000-0

NOLIKUMS (labota tehniska kļūda punktā Nr. 9.2.2.)

1. pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums ( Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums) ( ar iepirkuma komisijas 06.04.2016 lēmumu precizēta iepirkuma priekšmeta 126.daļa, ar iepirkuma komisijas 21.04.2016 lēmumu precizēta iepirkuma priekšmeta 11.daļa) 

4. pielikums (vispārīgās vienošanās un iepirkuma līguma projekti)

Atbilde uz jautājumu (06.04.2016)

Atbildes uz jautājumiem (21.04.2016.)

Atbildes uz jautājumiem (11.05.2016.)

Līgums- SIA "Alvamed"

Līgums- SIA „Arbor Medical Korporācija”

Līgums- SIA "ARGOS"

Līgums- SIA "Artropulss"

Līgums- SIA "B.Braun Medical"

Līgums- SIA „BioAvots”

Līgums- SIA "Diamedica"

Līgums- SIA "DM Premium"

Līgums- SIA "ELMI"

Līgums- SIA "ELPIS"

Līgums- SIA Farma Balt aptieka „Hipokrāta aptieka”

Līgums- SIA "Hygeia"

Vienošanās- SIA "Hygeia"

Līgums- SIA "Ilsanta"

Līgums- SIA "Interlux"

Līgums- SIA "J.I.M."

Līgums- Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle

Līgums- SIA "Labochema"

Līgums- SIA "LATMED-PRO"

Līgums- SIA "Latvijas Amerikas acu centrs"

Vienošanās- SIA "Latvijas Amerikas acu centrs"

Līgums- SIA "Magnum Medical"

Līgums- SIA "MALLI"

Līgums- SIA "Medeksperts"

Līgums- SIA "Medelens+"

Līgums- SIA "Medilink"

Līgums- SIA "Mediq Latvija"

Līgums- Mölnlycke Health Care OÜ

Līgums- SIA "NMS ELPA"

Līgums- Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Līgums- SIA "OneMed"

Līgums- SIA "PULSAR-RĪGA"

Līgums- SIA "R.A.L."

Līgums- SIA "Recipe Plus"

Līgums- SIA "Santaks"

Līgums- SIA "Scanmed"

Vienošanās- SIA "Scanmed"

Līgums- SIA "Scanmed"

Vienošanās- SIA "Scanmed"

Līgums- SIA "Tamro"

Līgums- SIA "UniKon"

Ziņojums

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.05.2016. 10:00:00
Lēmuma pieņemšanas datums 27.06.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt ziņojumu

 

Publikacijas datums 01.04.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/10
Līguma priekšmets

„Par medicīnisko iekārtu iegādi”, ID nr.R1S 2016/10, CPV kods - 33100000-1

NOLIKUMS

1.pielikums  (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums ( Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)

3.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

4.pielikums (Finanšu piedāvājums)

5.pielikums (iepirkuma līguma projekts)

Nolikuma 9.2.2.punktā labota drukas kļūda!

Atbildes uz jautājumiem (07.04.2016.)

Atbildes uz jautājumiem (26.04.2016.)

Atbildes uz jautājumiem (09.05.2016.)

Atbildes uz jautājumiem (16.05.2016.)

Atbilde uz jautājumu (20.05.2016.)

Lēmums

Līgums- A.Medical

Līgums- AB Medical

Līgums- AB Medical-vienošanās

Līgums- Aiko Med

Līgums- ALVAMED Nr.1

Līgums- ALVAMED Nr.2

Līgums- Arbor Medical

Līgums- B.Braun

Līgums- Dentoflex

Līgums- DinMed

Līgums- LAAC

Līgums- Medserviss-M

Līgums- NMS Elpa

Līgums- Olympus

Līgums- PLANDENT

Līgums- Segaway

Līgums- Segaway-vienošanās

Līgums- TEIDA

Līgums- TEIDA-vienošanās

Līgums- Tradintek

Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.05.2016. 10:00:00
Lēmuma pieņemšanas datums 18.07.2016.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR Skatīt lēmumu

 

Publikacijas datums 24.03.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/9
Līguma priekšmets

Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana”, ID nr.R1S 2016/9, CPV kods - 98310000-9 

 NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

 4.pielikums (pretendenta pieredzes apraksts)

Lēmums (29.04.2016.)

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)  
Kontaktpersona S.Divanovska
Tālrunis 67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 08.04.2016. 10:00:00
Paziņojuma ievietošanas datums 02.05.2016.
Informācija par izpildītāju ------------ IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS
Līgumcena € (bez PVN)

 

Publikacijas datums 26.02.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/8
Līguma priekšmets

„Par maināmiem paklājiem Rīgas 1.slimnīcai”, ID nr.R1S 2016/8, CPV kods - 39530000-6

 NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums (23.03.2016.)

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)  
Kontaktpersona S.Zarāne
Tālrunis 67366288
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 10.03.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  
Paziņojuma ievietošanas datums  
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena € (bez PVN)  

 

Publikacijas datums 23.02.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/7
Līguma priekšmets

„Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu”, ID nr.R1S 2016/7, CPV kods - 39100000-3; papildus kods - 45421153-1

 

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa)

2.pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums)

3.pielikums (Pieredzes apraksts)

Atbildes uz jautājumiem (02.03.2016.) 

Paredzamā līgumcena € (bez PVN) līdz 41999.99
Kontaktpersona S.Zarāne
Tālrunis 67366288
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 07.03.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS
Paziņojuma ievietošanas datums  
Informācija par izpildītāju ----------
Līgumcena € (bez PVN) ----------

 

Publikacijas datums 16.02.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/6
Līguma priekšmets

„Universālās pašgājējmašīnas –kompaktiekrāvēja iegāde ”, ID nr.R1S 2016/6, CPV kods – 34100000-8

 

NOLIKUMS

1. pielikums (Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā )

2. pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums )

3. pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums ( Pieredzes apraksts)

Lēmums

Līgums

Paredzamā līgumcena € (bez PVN) līgumcena nepārsniegs EUR bez PVN 41 999,99
Kontaktpersona S.Zarāne
Tālrunis 67366288
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 01.03.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  
Paziņojuma ievietošanas datums 07.03.2016.
Informācija par izpildītāju SIA "STOLLER"
Līgumcena € (bez PVN)  

 

Publikacijas datums 15.02.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/5
Līguma priekšmets

„Vakcīnu piegāde”, ID nr.R1S 2016/5, CPV kods –33650000-1

 NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa)

2.pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums

Paredzamā līgumcena € (bez PVN) līdz 41 999.99
Kontaktpersona S.Zarāne
Tālrunis 67366288
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 29.02.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  
Paziņojuma ievietošanas datums  
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena € (bez PVN)  

 

Publikacijas datums 28.01.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/4
Līguma priekšmets

„Par liftu tehnisko apkopi un remontu”, ID Nr. R1S 2016/4, CPV kods –50750000-7

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pieredzes apraksts)

Lēmums (16.02.2016)

Līgums

Vienošanās pie līguma

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)  
Kontaktpersona  
Tālrunis  
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 10.02.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  
Paziņojuma ievietošanas datums  
Informācija par izpildītāju SIA "Montāžas-remonta firma "Lifts"", reģ.Nr.40103023317
Līgumcena € (bez PVN) 9564.48

 

Publikacijas datums 20.01.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/3
Līguma priekšmets

“Endoskopu dezinfekcijas un ūdens attīrīšanas materiālu iegāde”, ID nr.R1S 2016/3,

CPV kods –33631600-8

NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa)

2.pielikums (Tehniskais un finanšu piedāvājums)

Lēmums

Līgums(1.daļa)

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)  
Kontaktpersona S.Zarāne
Tālrunis 67366288
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 02.02.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  
Paziņojuma ievietošanas datums  
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena € (bez PVN)  

 

Publikacijas datums 15.01.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/2
Līguma priekšmets

„Uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcas vajadzībām”, ID Nr.R1S 2016/2, CPV kods - 90910000-9

 NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

4.pielikums (Pieredzes apraksts)

5.pielikums (Objekta apsekošanas akts)

Lēmums (04.02.2016)

LĪGUMS

 

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)  
Kontaktpersona S.Zarāne
Tālrunis 67366288
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 27.01.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu  
Paziņojuma ievietošanas datums 04.02.2016.
Informācija par izpildītāju SIA "Tīrības centrs"
Līgumcena € (bez PVN) 25005.99

 

Publikacijas datums 19.01.2016.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. R1S 2016/1
Līguma priekšmets

„Par medicīnisko ierīču iegādi”, ID Nr.R1S 2016/1, CPV kods - 33162000-3

 NOLIKUMS

1.pielikums (Pieteikuma veidlapa)

2.pielikums (Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums)

3.pielikums (Finanšu piedāvājums)

Lēmums (25.04.2016.)

Līgums Nr. 1 (27.04.2016.)

Līgums Nr. 2 (27.04.2016.) 

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)  
Kontaktpersona S.Zarāne
Tālrunis 67366288
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 01.02.2016. 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 25.04.2016.
Informācija par izpildītāju SIA "B.Braun Medical", SIA "Tradintek" 
Līgumcena € (bez PVN) 20 646.33