Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetāe-pieraksts