Valdes atalgojumse-pieraksts

Informācija par SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes atalgojumu

amats

mēnešalga (EUR)

valdes priekšsēdētājs

5 500

valdes loceklis

4 950