Valdes atalgojumse-pieraksts

Informācija par SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes atalgojumu

amats

mēnešalga (EUR)

valdes priekšsēdētājs

4 429

valdes loceklis

3 986