Samaksātie nodokļi 2016.gada 1.ceturksnīe-pieraksts

Samaksāto nodokļu sadalījums pa nodokļu veidiem 2016.gada 1.cet.

Dabas resursu nodoklis

819

Samaksāts PVN

30000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

782

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

545140

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

304362

                                                                                                         Kopā                  881103