Samaksāti nodokļi 2016.gadāe-pieraksts

SIA "Rīgas 1.slimnīca"
reģ.Nr.40003439279
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001
VEIKTĀS  IEMAKSAS  VALSTS  UN  PAŠVALDĪBAS  BUDŽETĀ
2016.GADS
   
  2016
EUR
Dabas resursu nodoklis 2,239
Pievienotās vērtības nodoklis 86,560
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 3,188
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2,359,674
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1,324,369
Kopā 3,776,030