Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu 2015.gadāe-pieraksts