Pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadame-pieraksts