Pretkorupcijas pasākumie-pieraksts

 

SIA “Rīgas 1.slimnīca” 2019.gadā veiktie  pasākumi korupcijas riska novēršanai

SIA “Rīgas 1.slimnīca”  (turpmāk – Slimnīca) saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017.  noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9.punktu informē, ka Slimnīcā 2019.gadā  ir veikti šādi  pasākumi korupcijas riska novēršanai:

  1. Ieviesta  Slimnīcas iekšējās trauksmes celšanas kārtība.

  2. Slimnīcas telpās 16.04.2019. un 13.06.2019. organizētas KNAB mācības par tēmu  - Ētika, interešu konflikts, korupcijas novēršana veselības aprūpē.

  3. Organizētas vairākas mācības jaunajiem darbiniekiem  par tēmu -  Ētika, Interešu konflikts, Korupcijas novēršana.

  4. Klientu apkalpošanas punktos  izvietoti ekrāni  un Slimnīcas mājas lapā internetā izvietota informācija par  pienākumu ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, tostarp iespējamām koruptīvām darbībām.

  5. Klientu apkalpošanas punktos izvietoti ekrāni, kuros apmeklētājiem pieejama informācija par Slimnīcas noraidošo attieksmi pret  kukuļu pieņemšanu.

  6. Iepirkumu komisijas locekļiem 2019.gada 20.novembrī Slimnīcas telpās tika demonstrēts Iepirkumu uzraudzības biroja rīkots  video seminārs “Publisko iepirkumu regulējuma un prakses aktualitātes”.

  7. Apstiprināts 2019.gada iepirkumu plāns.

  8. Pieņemti lēmumi par terminētu iepirkumu komisiju izveidošanu, kā arī komisiju sastāva maiņu.