Amatu iedalījums grupās un mēnešalgu apmērse-pieraksts

 

Amats

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no - līdz)

Vidējā mēnešalga, EUR  

Ārsti

158.85

950 - 4935

2942

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas (māsas, ārstu palīgi, radioloģijas speciālisti, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas speciālisti u.c.)

252.53

629 - 1300

964

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas (māsu palīgi)  un ārstnieciskā darba atbalsta personāls (sanitāri, saimniecības pārziņi, medicīniskās uzskaites lietveži)

105.5

430 - 755

592

Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls (aptieka, statistika, klientu apkalpošana, informāciju tehnoloģijas, centrālā sterilizācija) 

86.25

430 - 2100

1265

Administratīvais personāls 

27

836 - 4429

2632

Valdes priekšsēdētājs   1 4429 4429
Valdes loceklis   2 3986 3986

Inženiertehniskais un saimniecības personāls

43

430 - 2100

1265

spēkā no

01.01.2019.