Amatu iedalījums grupās un mēnešalgu apmērse-pieraksts

 

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru

 

Amatu grupa 

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no - līdz)

Vidējā mēnešalga, EUR  

Ārsti

187

636 - 4935

1 458

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas (māsas, ārstu palīgi, laboranti, radiologa asistenti, fizioterapeiti, u.c.)

177.5

516 - 1331

771

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas (māsu palīgi)  

28

380 - 684

583

Ārstnieciskā darba atbalsta personāls (sanitāri, māsas saimnieces)

55

370 - 553

417

Administratīvais personāls 

31

600 - 4140

1 348

Inženiertehniskais saimniecības personāls

76.25

370 - 700

391

Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls (aptieka, statistika, klientu apkalpošanas nodaļa, informāciju tehnoloģijas nod., centrālā sterilizācija) 

82.25

370 - 1550

548