Amatu iedalījums grupās un mēnešalgu apmērse-pieraksts

 

Amats

Amata vietu skaits

Mēnešalgas/ akordalgas diapazons (no - līdz), Eur

Vidējā mēnešalga/ akordalga, Eur 

Ārsti

158.85

1187 - 4935

3061

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas (māsas, ārstu palīgi, radioloģijas speciālisti, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas speciālisti u.c.)

225.28

692 - 1450

1071

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas (māsu palīgi)  un ārstnieciskā darba atbalsta personāls (sanitāri, saimniecības pārziņi, medicīniskās uzskaites lietveži)

129.56

430 - 755

592

Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls (aptieka, statistika, klientu apkalpošana, informāciju tehnoloģijas, centrālā sterilizācija, medicīniskās iekārtas) 

92.75

430 - 2300

1365

Administratīvais personāls 

22

633 - 3181.2

1907.1

Valdes priekšsēdētājs   1 4429 4429
Valdes loceklis   1 3986 3986

Inženiertehniskais un saimniecības personāls

27.1

430 - 2100

1265