Amatpersonu sarakstse-pieraksts

Rīgas 1.slimnīcas amatpersonu saraksts 

 

 Nr.

 vārds, uzvārds

 amats / statuss

stājies amatā

 (datums)

 1.

Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

Ilze Aleksandroviča

Valdes loceklis

05.09.2022.

 3.

Ilze Reinholde

iepirkuma komisijas loceklis

10.03.2010.

 4.

Alina Dūdele

iepirkuma komisijas loceklis

01.01.2016.

5.

Mārtiņš Pukinskis

galvenais iepirkumu speciālists /

iepirkuma komisijas loceklis

02.05.2016.

 6.

Santa Divanovska

iepirkuma komisijas loceklis /

nekustamo īpašumu iznomāšanas un kustamas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas loceklis

 21.05.2014.

 7.

Anita Šanca

iepirkuma komisijas loceklis

 10.07.2015.

8.

Aleksejs Molčanovs

iepirkuma komisijas loceklis /

nekustamo īpašumu iznomāšanas un kustamas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas loceklis

05.06.2018.

9.

Kārlis Baltacis

 iepirkuma komisijas loceklis

19.06.2017.

10.

Laima Rancāne Milgrāve

 iepirkuma komisijas loceklis

22.12.2021.

11.

Anda Jumiķe

iepirkuma komisijas loceklis

01.03.2021

12.

Jekaterina Tihomirova

iepirkuma komisijas loceklis

09.12.2022.

13.

Indra Karkovska

nekustamo īpašumu iznomāšanas un kustamas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas loceklis

13.03.2007.