Amatpersonu sarakstse-pieraksts

Slimnīcas amatpersonu saraksts 

 

 Nr.

 Vārds, uzvārds

 Amats

 Stājies amatā

 (datums)

 1.

 Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

Andrejs Pavārs

 Valdes loceklis

09.08.2016. 

 3.

Ilze Reinholde

Ambulatorās daļas vadītājs

10.03.2010.

 4.

Alina Dūdele

Ekonomikas un attīstības direktors

01.01.2016.

5.

Mārtiņš Pukinskis Iepirkumu nodaļas vadītājs 02.05.2016.

6.

Indra Karkovska Iepirkuma komisijas loceklis 01.02.2012.

 7.

 Santa Divanovska

Iepirkuma komisijas loceklis

 21.05.2014.

 8.

Anita Šanca

Iepirkuma komisijas loceklis

 10.07.2015.

 9.

 Aleksejs Molčanovs

 Iepirkuma komisijas loceklis

05.06.2018.

10.

Kārlis Baltacis  Iepirkuma komisijas loceklis 19.06.2017.

11.

Uldis Pastuhovs  Iepirkuma komisijas loceklis 19.01.2018.
12.

Anda Jumiķe

 Iepirkuma komisijas loceklis 10.02.2020.
13.

Normunds Henkels 

 Iepirkuma komisijas loceklis 10.02.2020.