Amatpersonu sarakstse-pieraksts

Slimnīcas amatpersonu saraksts 2017. gadā

 

 Nr.

 Vārds, uzvārds

 Amats

 Stājies amatā

 (datums)

 1.

 Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

Genādijs Sevastjanovs 

 Valdes loceklis

16.03.2010.

 3.

Andrejs Pavārs

 Valdes loceklis

09.08.2016. 

 4.

Ilze Reinholde

Ambulatorās daļas vadītājs

10.03.2010.

 5.

Alina Dūdele

Ekonomikas un attīstības direktors

01.01.2016.

6. 

Sarmīte Maščinska

Jurists 18.10.2016.

7.

Mārtiņš Pukinskis Iepirkumu nodaļas vadītājs 02.05.2016.

8. 

Indra Karkovska Iepirkuma komisijas loceklis 01.02.2012.

 9.

 Santa Divanovska

Iepirkuma komisijas loceklis

 21.05.2014.

 10.

Anita Šanca

Iepirkuma komisijas loceklis

 10.07.2015.

 11.

Laima Rancāne

Iepirkuma komisijas loceklis

01.12.2016.

 13.

 Aleksejs Molčanovs

 Iepirkuma komisijas loceklis

05.06.2018.

13.

Kārlis Baltacis  Iepirkuma komisijas loceklis 19.06.2017.

14.

Sandis Ozoliņš  Iepirkuma komisijas loceklis 19.01.2018.

15. 

Uldis Pastuhovs  Iepirkuma komisijas loceklis 19.01.2018.