Amatpersonu sarakstse-pieraksts

Rīgas 1.slimnīcas amatpersonu saraksts 

 Nr.

 Vārds, uzvārds

 Amats

 Stājies amatā

 (datums)

 1.

 Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

Ilze Aleksandroviča

Valdes loceklis

02.09.2022.

 3.

Ilze Reinholde

Iepirkuma komisijas loceklis

10.03.2010.

 4.

Alina Dūdele

Ekonomikas un attīstības direktors

01.01.2016.

5.

Mārtiņš Pukinskis

Vecākais iepirkuma speciālists

02.05.2016.

 6.

 Santa Divanovska

Iepirkuma komisijas loceklis

 21.05.2014.

7. 

Indra Karkovska Iepirkuma komisijas loceklis 01.02.2012.

 8.

Anita Šanca

Iepirkuma komisijas loceklis

 10.07.2015.

 9.

 Aleksejs Molčanovs

 Iepirkuma komisijas loceklis

05.06.2018.

10.

Kārlis Baltacis

 Iepirkuma komisijas loceklis

19.06.2017.

11.

Laima Rancāne Milgrāve

 Iepirkuma komisijas loceklis

22.12.2021.

12.

Anda Jumiķe

Iepirkuma komisijas loceklis

01.03.2021