Amatpersonu sarakstse-pieraksts

Slimnīcas amatpersonu saraksts 

 

 Nr.

 Vārds, uzvārds

 Amats

 Stājies amatā

 (datums)

 1.

 Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

Andrejs Pavārs

 Valdes loceklis

09.08.2016. 

 3.

Ilze Reinholde

Iepirkuma komisijas loceklis

10.03.2010.

 4.

Alina Dūdele

Ekonomikas un attīstības direktors

01.01.2016.

5.

Mārtiņš Pukinskis Vecākais iepirkuma speciālists 02.05.2016.

6.

Indra Karkovska Iepirkuma komisijas loceklis 01.02.2012.

 7.

 Santa Divanovska

Iepirkuma komisijas loceklis

 21.05.2014.

 8.

Anita Šanca

Iepirkuma komisijas loceklis

 10.07.2015.

 9.

 Aleksejs Molčanovs

 Iepirkuma komisijas loceklis

05.06.2018.

10.

Kārlis Baltacis  Iepirkuma komisijas loceklis 19.06.2017.

11.

Jekaterina Tihomirova  Iepirkuma komisijas loceklis 30.07.2020.
12.

Laima Rancāne Milgrāve

Iepirkuma komisijas loceklis 30.07.2020