Amatpersonu sarakstse-pieraksts

Rīgas 1.slimnīcas amatpersonu saraksts 

 

 Nr.

 Vārds, uzvārds

 Amats

 Stājies amatā

 (datums)

 1.

 Natālija Zlobina 

 Valdes priekšsēdētāja

 09.08.2016.

 2.

Andrejs Pavārs

 Valdes loceklis

09.08.2016. 

 3.

Ilze Reinholde

Iepirkuma komisijas loceklis

10.03.2010.

 4.

Alina Dūdele

Ekonomikas un attīstības direktors

01.01.2016.

5.

Mārtiņš Pukinskis

Vecākais iepirkuma speciālists

02.05.2016.

6.

Indra Karkovska

Iepirkuma komisijas loceklis

01.02.2012.

 7.

 Santa Divanovska

Iepirkuma komisijas loceklis

 21.05.2014.

 8.

Anita Šanca

Iepirkuma komisijas loceklis

 10.07.2015.

 9.

 Aleksejs Molčanovs

 Iepirkuma komisijas loceklis

05.06.2018.

10.

Kārlis Baltacis

 Iepirkuma komisijas loceklis

19.06.2017.

11.

Jekaterina Tihomirova

 Iepirkuma komisijas loceklis

30.07.2020.

12.

Anda Jumiķe

Iepirkuma komisijas loceklis

01.03.2021

13.

Aldonis Arnavs

Iepirkuma komisijas loceklis

01.03.2021.