Tehniskais personālse-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366396


 Informācijas tehnoloģiju administrators

Informācijas tehnoloģiju nodaļā

(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku).

Amata mērķis:

 • Rīgas 1.slimnīcas informācijas un komunikācijas  sistēmu (turpmāk – IKT) uzturēšana un administrēšana.
 • Informācijas sistēmu (turpmāk – IS) lietotāju tehniskais atbalsts, konsultēšana un apmācība.
 • Slimnīcas datortehnikas u.c. biroju tehnikas uzstādīšana un ekspluatācijas nodrošināšana, kā arī tehniskais atbalsts datorlietotājiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • Uzraudzīt kritiskās Slimnīcas IKT infrastruktūru un attīstīt monitoringa sistēmu.
 • Veikt Slimnīcas IS administrēšanu un uzturēšanu.
 • Veikt Slimnīcas IS ekspluatācijas problēmu operatīvo risināšanu.
 • Konsultēt Slimnīcas datortehnikas lietotājus, nepieciešamības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību attālināti vai klātbūtnē uz vietas.
 • Uzstādīt, konfigurēt un apkalpot datortehniku u.c. biroju tehniku.
 • Diagnosticēt un novērst kļūmes datortehnikas darbībā.
 • Novērst nesankcionētās programmatūras lietošanu.
 • Instalēt un konfigurēt programmatūru, veikt nepieciešamo programmatūras atjaunināšanu.
 • Rūpēties par drošību datorsistēmas darbībā.
 • Analizēt Slimnīcas IKT infrastruktūras paziņojumus un meklēt risinājumus to novēršanai.
 • Analizēt Slimnīcas IKT infrastruktūras darbību un sniegt priekšlikums par nepieciešamajiem uzlabojumiem IT nodaļas vadītājam.
 • Dokumentēt IKT infrastruktūru, izmaiņas, lietotāju pieejas tiesības un izmaiņas.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Izglītība: otrā līmeņa augstākā izglītība datorzinātnēs vai informāciju tehnoloģijās (5.kvalifikācijas līmenis).
 • Pieredze:
  • IT administratora vai līdzīgā amatā ilgāka par 2 gadiem;
  • praktiska pieredze Windows un Linux serveru uzturēšanā;
  • praktiska pieredze ar Hyper-V un VMware;
  • praktiska pieredze centralizētā Windows darbstaciju uzturēšanā.
 • Profesionālās zināšanas un prasmes:
  • ļoti labas zināšanas par IS ieviešanu, uzturēšanu un testēšanu;
  • Windows serveru un Windows darbstaciju administrēšanā, zināšanas Linux OS;
  • vispārīgas zināšanas par programmatūras izstrādi;
  • vispārīgas zināšanas par datubāzes vadības sistēmām;
  • prasmes un iemaņas datortīklu ierīkošanā, datortehnikas un biroju tehnikas uzstādīšanā, diagnostikas, remontu un apkopes darbu veikšanā;
  • biroja lietojumprogrammu (MS Office) pārzināšana;
 • Vispārējās zināšanas un prasmes:
  • Valodas:  valsts valodas prasme saskaņā ar noteiktā laika periodā spēkā esošiem LR normatīviem aktiem;  angļu valoda - spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas;
  • Spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu darbu;
  • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8.00-16.30;
 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • vērtīgu pieredzi uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu Eur 1500 (bruto), sociālās garantijas;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7; vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksu, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

 

TEHNISKAIS DARBINIEKS 

(Ķirurģijas klīnikā, endoskopijas nodaļā)

Darba pienākumi

 • Pieņemt kontaminētos instrumentus (lietotie instrumenti pēc operācijām).
 • Dezinficēt kastes, kurās tika piegādāti kontaminētie instrumenti.
 • Veikt dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu koncentrātu šķaidīšanu un pielietošanu atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām un slimnīcas noteiktajām prasībām
 • Veikt izlietoto instrumentu mazgāšanu un dezinfekciju atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām un Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Veikt kontaminēto instrumentu izjaukšanu vadoties pēc ražotāju noteiktām instrukcijām, ja tas nepieciešams, un uzmanīgi ievietot mazgāšanas/dezinfekcijas mašīnā, lai nesalauztu vai nesaliektu instrumentus.
 • Veikt noteiktas informācijas uzskaiti par mazgāšanas/dezinfekcijas un sterilizācijas mašīnu darba procesu.
 • Veikt mazgāšanas/dezinfekcijas līdzekļu pārbaudi un maiņu saskaņā ar ražotāja vai Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Piedalīties struktūrvienības ģenerāltīrīšanas darbos;
 • Veikt instrumentu un materiāla sagatavošanu sterilizācijai.
 • Veikt sterilizācijas procesu kvalitātes kontroli.
 • Sagatavot sterilo instrumentu komplektus, rezerves instrumentus un materiālu transportēšanai.

Prasības kandidātiem:

 • Pamatizglītība, speciālā vai arodizglītība.

Piedāvājam:

 • Darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas. 
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70% jeb 7-16 Eur/ mēnesī);
 • atalgojumu no EUR 600 (brutto) + akordalga.

Prasības kandidātiem:

 • Pamatizglītība, speciālā vai arodizglītība.

Jaunākais tehniskais darbinieks

Operāciju bloka centrālā strerilizācijas nodaļā

 

Pienākumi

 • veikt ikdienas uzkopšanas darbus pēc sagatavotā plāna;
 • veikt atbilstošus ierakstus ģenerālās tīrīšanas uzskaites lapās;
 • piedalīties struktūrvienības ģenerāltīrīšanas darbos;
 • pēc nepieciešamības tehniskā darbinieka uzraudzībā palīdzēt sagatavot materiālus sterilizācijai;
 • nodrošināt nepieciešamo medicīnas iekārtu un instrumentu pārvadāšanu slimnīcas teritorijā.

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • vērtīgu pieredzi uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8.00-16.30;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu Eur 650 pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas;
 • atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā;
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • piemaksu, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.