Statistika par vadošo darbinieku atlasie-pieraksts

Informācija tiek publicēta pamatojoties uz Rīgas Domes 2020.gada 21.augusta Iekšējo noteikumu Nr.4

"Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kaitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 84.7.punktu.

 

Amats:

Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā17.02.2022.
Pieteikšanās periods: 17.02.2022.-16.03.2022.

Konkursa kārta Atlases metode Pretendentu skaits Norises datums
I.kārta Dokumentu izvērtēšana 23 18.,21., un 22.03.2022.
II.kārta Praktisko uzdevumu izpilde 16 29., 30. un 31.03.2022.
III.kārta Darba intervijas 5 13.04.2022.
Konkurss ar pozitīvu rezultātu

 

Amats:

Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas medicīnas iekārtu speciālists

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 08.06.2021
Pieteikšanās periods: 08-22.06.2021.

Konkursa kārta Atlases metode Pretendentu skaits Norises datums
I.kārta Dokumentu izvērtēšana 2 05.07.2021.
Konkurss bez rezultāta

 

Amats:

Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītājs

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 04.06.2021.
Pieteikšanās periods: 04-18.06.2021.

Konkursa kārta Atlases metode Pretendentu skaits Norises datums
I.kārta Dokumentu izvērtēšana 26 17. un 19.06.2021.
II.kārta Praktisko uzdevumu izpilde 16 19., 20. un 21.06.2021.
III.kārta Darba intervijas 5 29.06.2021.

 

Amats:

Juridiskās un iepirkumu nodaļas jurists

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 12.02.2021.
Pieteikšanās periods: 12.-28.02.2021.

Konkursa kārta Atlases metode Pretendentu skaits Norises datums
I.kārta Dokumentu izvērtēšana 27 01.03.2021.
II.kārta Darba intervijas 4 05.03.2021.

 

Amats:

Finanšu uzskaites nodaļas algu grāmatvedis

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 01.02.2021.

Pieteikšanās periods: 01.-21.02.2021.

Konkursa kārta Atlases metode Pretendentu skaits Norises datums
I.kārta Dokumentu izvērtēšana 40 22.02.2021.
II.kārta Darba intervijas 7 26.02.2021. un 01.03.2021.

 

Amats:

Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas enerģētiķis

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 01.02.2021.

Pieteikšanās periods: 01.-14.02.2021.

Konkursa kārta Atlases metode Pretendentu skaits Norises datums
I.kārta Dokumentu izvērtēšana 12 15.02.2021.
II.kārta Darba intervijas 4 25.02.2021.

 

Amats:

Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 03.11.2020.

Pieteikšanās periods: 03.-23.11.2020.

Konkursa kārta Atlases metode Pretendentu skaits Norises datums
I.kārta Dokumentu izvērtēšana 56 24.11.2020.
II.kārta Praktisko uzdevumu izpilde 10 30.11., 01. un 02.12.2020.
III.kārta Darba intervijas 5 03.12.2020.