Sociālās un ārstnieciskās aprūpes atbalsta personase-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366396

 


 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā

Darba pienākumi:

1. Darbs ar  sociālo gadījumu - problēmas identificēšana , intervences plānošana, resursu apzināšana un piesaistīšana.
2. Likumdošanas un normatīvo aktu pārzināšana .
3. Sniegt klientam psihosociālo palīdzību, sociālā gadījuma vadīšanas procesā; 
4. Izmantot dažādas sociālā darba teorijas un metodes;
5. Pārstāvēt klienta intereses un tiesības citās institūcijās.
6. Organizēt darbu starpprofesionālas un starpinstitucionālas sadarbības ietvaros.

Vispārējās prasības:

1. Profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (Otrā līmeņa profesionālā izglītība), var būt 3-4 kursa students;
2. Prasmes sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem;
3. Iemaņas darbā ar datoru  un biroja tehniku;
4. Profesionālā izglītība un/ vai darba pieredze medicīnā ir vēlama, bet nav obligāta.
5. Augsta atbildības un pienākuma apziņa, labas komunikācijas prasmes, spēja ātri reaģēt un iekļauties mainīgās situācijās un apstākļos.

Piedāvājam:

1. Labus darba apstākļus, iespēju patstāvīgi plānot un organizēt darba laiku un procesu.
2. Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, darba vietas papildus bonusus;
3. Apmācības;
4. Draudzīgu, atsaucīgu kolektīvu.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv   

 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu

MĀSAS PALĪGS

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā 

Piedāvājam:

 • Darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas - sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • veikt šādus pienākumus normālā darba laika ietvaros katru darba dienu no plkst.8.00-16.30;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70% jeb 7-16 Eur/ mēnesī);

 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;

 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai;

 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;

 • papildus atvaļinājumu, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem;

 • atalgojums EUR 750 mēnesī (brutto) + akordalga un sociālās garantijas;

 • komfortablu darba vietu aprīkotu ar nepieciešamajām tehnoloģijām;

 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt pacientu vajadzības, vispārējās aprūpes un higiēnas procedūru veikšanā, iesaistot pārējo Nodaļas aprūpes atbalsta personālu;

 • Nodrošināt pacientu aprūpē drošību, komfortu un intimitāti, izdarot specifiskas manipulācijas;

 • Piedalīties pacienta sagatavošanā operācijām, izmeklējumiem un pacienta transportēšanā;

 • Novērtēt un novērst izgulējumu riska faktorus, iesaistot Nodaļas aprūpes atbalsta  personālu. Izgulējumu konstatēšanas gadījumā nodrošināt atbilstošu pacientu aprūpi;

 • Palīdzēt pacientiem ar pārvietošanās grūtībām;

 • Veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no Slimnīcas;

 • Piedalīties ēdiena sadalē, pacientu ēdināšanā un trauku savākšanā;

Prasības pretendentiem/ēm:

 • māsas palīga izglītība;

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

 • pārzināt aprūpes darba metodes;

 • pārzināt pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principus;

 • prasme plānot darbu un izvirzīt prioritātes;

 • prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;

 • pārzināt specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanu un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;

 • valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;

 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbāCovid-19 sertifikāts.

 

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu

VIRSMĀSAS VIETNIEKS 

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā 

Piedāvājam:

 • Darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas - sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • veikt šādus pienākumus normālā darba laika ietvaros katru darba dienu no plkst.8.00-16.30;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70% jeb 7-16 Eur/ mēnesī);

 • piemaksu par stāžu ārstniecības jomā;

 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;

 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai;

 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;

 • papildus atvaļinājumu, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem;

 • motivējošu atalgojums EUR 1050 mēnesī + (akordalga)  (brutto) un sociālās garantijas;

 • komfortablu darba vietu aprīkotu ar nepieciešamajām tehnoloģijām;

 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt manipulāciju veikšanai atbilstošu farmakoloģisko līdzekļu, instrumentu, aprīkojumu un materiālu sagatavošanu;

 • Organizēt sagatavošanas darbus procedūru veikšanai;

 • Koordinēt Nodaļas ārstniecības aprūpes un aprūpes atbalsta personāla rotāciju nodaļas aprūpes procesa efektīvai nodrošināšanai;

 • Izvērtēt pacientiem aprūpes līmeni iestājoties un veikt pārvērtēšanu, lai nofiksētu aprūpes līmeņa maiņu. Atbilstoši aprūpes līmenim dot aprūpes procesa norādījumus aprūpes personālam;

 • Vadīt, organizēt un kontrolēt Nodaļas  aprūpes un aprūpes atbalsta personāla darbu;

 • Veikt pacientu dokumentācijas noformēšanu pie iestāšanās stacionārā un izrakstīšanās, kārtot Nodaļas pacientu Slimības vēstures, un savlaicīgi nodot tās arhivēšanai;

 • Organizēt pacientu izmeklēšanas un konsultācijas laikus;

 • Uzraudzīt Slimnīcas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasību ievērošanu Nodaļā;

 • Uzraudzīt medikamentu, medicīnisko preču un medicīnisko instrumentu uzglabāšanu un izlietojumu Nodaļā;

 • Veicināt regulāro apmācību Nodaļas ārstniecības aprūpes un aprūpes atbalsta personām (apmācīt un informēt par darbam nepieciešamiem jautājumiem un problēmām); ja nepieciešams organizēt profesionālās kvalifikācijas celšanu.

Prasības pretendentiem/ēm:

 • Otrā līmeņa māsas augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds māszinībās, vai profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē;

 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

 • Pieredze māsas darbā vismaz 3 gadi;

 • Vēlama pieredze virsmāsas vai atbildīgās māsas amatā;

 • Zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs;

 • Zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;

 • Zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;

 • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;

 • Prasme apkopot un analizēt datus;

 • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;

 • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;

 • Datorprasmes;

 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

 • Covid-19 sertifikāts.

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu

ENDOSKOPIJAS MĀSA

Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikā

Piedāvājam:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8:00-16:30;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • darba samaksas veids  akordalga, sākot no Eur 1500 mēnesī (brutto);

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • piemaksu par stāžu ārstniecības jomā;

 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai;

 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;

 • papildus atvaļinājumu 2 / 3 dienas gadā, ja iegūta augstākā izglītība (attiecīgi bakalaurs / maģistrs), vai 1 diena gadā, ja iegūst māsas augstāko izglītību;

 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika.

Prasības kandidātiem:

 • Sertifikāts endoskopijas vai ķirurģijas māsas specialitātē; nesertificētām māsām - specialitātes sertifikātu vēlams iegūt 3 gadu laikā kopš darba tiesisko attiecību uzsākšanas;

 • veikt pastāvīgu pacientu novērošanu, novērtēšanu, problēmu noteikšanu, aprūpes plānošanu, saskaņā ar aprūpes prioritātēm un pacienta vajadzībām. Par izmaiņām pacienta veselības stāvoklī nekavējoties ziņot Klīnikas atbildīgajam ārstam endoskopistam,  Klīnikas vadītājam vai funkcionālajam vadītājam;

 • nodrošināt pacientu aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim un aprūpes (biopsihosociālajām) vajadzībām;

 • nodrošināt pacientu vajadzības, vispārējās aprūpes un higiēnas procedūru veikšanā, iesaistot pārējo Klīnikas aprūpes atbalsta personālu;

 • sagatavot pacientu diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanai, kā arī nodrošināt transportēšanu uz procedūru veikšanas vietām;

 • veikt dažādas injekcijas (i/m, s/c, i/v, i/c) un manipulācijas ievērojot aseptiku un antiseptiku;

 • organizēt, vadīt un kontrolēt aprūpes atbalsta personāla darbu, sekot savlaicīgai un atbilstošai pacientu aprūpei;

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

 • derīgs Covid -19 sertifikāts;

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv.