Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personālse-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366367


Sterilizācijas tehniskais darbinieks

Piedāvājam:

 • pienākumus veikt Centrālajā sterilizācijas nodaļā Bruņinieku ielā 5, Rīga;
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku summētā darba laika ietvaros saskaņā ar grafiku;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • mēnešalgu no Eur 680 (bruto); ja esi bez pieredzes šajā jomā, tad pārbaudes laikā Tev tiks noteikta mēnešalga "mīnus" 10%;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksa 25% apmērā, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Tavi darba pienākumi:

 • Pieņemt no struktūrvienībām kontaminētos instrumentus (lietotie instrumenti pēc operācijām).
 • Dezinficēt kastes, kurās tika piegādāti kontaminētie instrumenti.
 • Veikt dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu koncentrātu šķaidīšanu un pielietošanu atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām un slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Veikt izlietoto instrumentu mazgāšanu un dezinfekciju atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām un Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Veikt kontaminēto instrumentu izjaukšanu vadoties pēc ražotāju noteiktām instrukcijām un uzmanīgi ievietot mazgāšanas/dezinfekci jas mašīnā, lai nesalauztu vai nesaliektu instrumentus.
 • Veikt noteiktas informācijas uzskaiti par mazgāšanas/dezinfekci jas un sterilizācijas mašīnu darba procesu.
 • Veikt mazgāšanas/dezinfekci jas līdzekļu pārbaudi un maiņu saskaņā ar ražotāja vai Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Piedalīties struktūrvienības ģenerāltīrīšanas darbos.
 • Veikt instrumentu un materiāla sagatavošanu sterilizācijai.
 • Veikt sterilizācijas procesu kvalitātes kontroli.
 • Sagatavot sterilo instrumentu komplektus, rezerves instrumentus un materiālu transportēšanai.

Prasības kandidātiem:

 • pamatizlglītība, speciālā vai arodizglītība,
 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

 

Klientu un pacientu reģistrators 

Piedāvājam:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt pienākumus summētā darba laika režīmā atbilstoši grafikam;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • stundas tarifa likmi: 4.80 eur/ stundā (tikai darbiniekiem ar iepriekšēju darba pieredzi);
 • sociālās garantijas;
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70%: vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7, visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Tavi darba pienākumi:

 • Pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju mutiski, rakstiski, telefoniski un elektroniski atbilstoši Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Aktīvi pārdot klientiem un pacientiem uzņēmuma maksas pakalpojumus.
 • Reģistrēt informāciju par pacientu “Smart medical” Informācijas sistēmā, medicīniskajā un norēķinu dokumentācijā atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Nodrošināt efektīvu informācijas apriti, kas saistīta ar klientu reģistrāciju.
 • Pieņemt samaksu par pakalpojumiem (skaidrā naudā, bezskaidras naudas norēķinā, t. sk. ar dāvanu karti, apdrošināšanas polisi u. c. ), izsniegt čekus vai kvītis.
 • Sniegt nepieciešamo informāciju Slimnīcas klientiem.
 • Pierakstu izmaiņu gadījumā “Smart medical” Informācijas sistēmā, veikt Slimnīcas klientu atzvanu un pierakstu optimizāciju.
 • Aizpildīt elektroniskā kases aparāta žurnālu, sagatavot atskaites grāmatvedībai un inkasācijai.
 • Pieņemt un nodot darba vietu kolēģiem, nākamās maiņas neierašanās gadījumā neatstāt darba vietu, par radušos situāciju ziņot tiešajam un funkcionālajam vadītājam.

Prasības kandidātiem:

 • Vidējā izglītība,
 • Obligāta pieredze reģistratora amatā veselības aprūpes iestādē,
 • Valodu prasmes: valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe, krievu valoda - labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas prasmes), vēlamas angļu sarunvalodas prasmes.
 • Datorprasmes: prasme strādāt Windows vidē, lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas.
 • Labas komunikāciju prasmes.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.