Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personālse-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366367


SIA “Rīgas 1.slimnīca”

aicina darbā 

KLIENTU UN PACIENTU REĢISTRATORS INFO CENTRĀ (ZVANU CENTRS) 

Piedāvājam:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;

 • veikt pienākumus summētā darba laika režīmā atbilstoši grafikam;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • akordalgu Eur 0.18 EUR par katru apstrādāto zvanu, un 0.35 EUR par katru atbildēto e-pastu (600-1100 eur);

 • piemaksa par kvalitāti ne vairāk 150 EUR mēnesī uz pilnu slodzi;

 • sociālās garantijas;

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70%);

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;

 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem;

 • papildus atvaļinājums laulību gadījumā;

 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

 • un vēl ir turpinājums, jo visu nav iespējams uzskaitīt!

Tavi darba pienākumi:

 • pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju telefoniski un elektroniski atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām;

 • aktīvi pārdot klientiem un pacientiem uzņēmuma maksas pakalpojumus;

 • reģistrēt un aktualizēt informāciju par pacientu slimnīcas informācijas sistēmā atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām;

 • nodrošināt efektīvu informācijas apriti, kas saistīta ar klientu reģistrāciju.

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: vidējā, vidējā speciālā, kā arī vēlama papildizglītība pacientu datu aizsardzības jautājumos.

 • Pieredze: vēlama pieredze klientu apkalpošanā.

 • Valodu prasmes: valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe, krievu valoda - labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas ).

 • Datorprasmes: prasme strādāt Windows vidē, lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas.

 • Labas komunikāciju prasmes.

 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

 • COVID-19 sadarbspējīgs sertifikāts.

 


SIA “Rīgas 1.slimnīca”

aicina darbā

KLIENTU UN PACIENTU REĢISTRATORS   

Piedāvājam:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;

 • veikt pienākumus summētā darba laika režīmā atbilstoši grafikam uz 0,5 slodzi;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • stundas tarifa likmi: 5.10 eur/ stundā;

 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70%: vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7, visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,

 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;

 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;

 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem;

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Tavi darba pienākumi:

 • Pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju mutiski, rakstiski, telefoniski un elektroniski atbilstoši Slimnīcas noteiktajām prasībām.

 • Aktīvi pārdot klientiem un pacientiem uzņēmuma maksas pakalpojumus.

 • Reģistrēt informāciju par pacientu “Smart medical” Informācijas sistēmā, medicīniskajā un norēķinu dokumentācijā atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām.

 • Nodrošināt efektīvu informācijas apriti, kas saistīta ar klientu reģistrāciju.

 • Pieņemt samaksu par pakalpojumiem (skaidrā naudā, bezskaidras naudas norēķinā, t. sk. ar dāvanu karti, apdrošināšanas polisi u. c. ), izsniegt čekus vai kvītis.

 • Sniegt nepieciešamo informāciju Slimnīcas klientiem.

 • Pierakstu izmaiņu gadījumā “Smart medical” Informācijas sistēmā, veikt Slimnīcas klientu atzvanu un pierakstu optimizāciju.

 • Aizpildīt elektroniskā kases aparāta žurnālu, sagatavot atskaites grāmatvedībai un inkasācijai.

 • Pieņemt un nodot darba vietu kolēģiem, nākamās maiņas neierašanās gadījumā neatstāt darba vietu, par radušos situāciju ziņot tiešajam un funkcionālajam vadītājam.

Prasības kandidātiem:

 • Vidējā izglītība,

 • Obligāta pieredze reģistratora amatā veselības aprūpes iestādē,

 • Valodu prasmes: valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe, krievu valoda - labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas prasmes), vēlamas angļu sarunvalodas prasmes.

 • Datorprasmes: prasme strādāt Windows vidē, lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas.

 • Labas komunikāciju prasmes.

 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.


Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

aicina darbā INFORMĀCIJAS IEVADES OPERATORU

(epikrīžu izrakstu rakstīšanai no ierunātā teksta Ekonomikas un statistikas nodaļā)

Ja Tev ir:

 • vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • darba pieredze ārstniecības iestādē vismaz 1 gads;
 • zināšanas medicīniskā un latīņu terminoloģijā;
 • zināšanas cilvēka anatomijā, fizioloģijā, farmakoloģijā, laboratoriskā diagnostikā, histoloģijā priekšstata līmenī;
  • valodas zināšanas: valsts valodas prasme vidējā (B2) līmenī, krievu valodas zināšanas – sarunvalodas līmenī;
  • datorprasmes ikdienas lietotāja līmenī;
  • spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu darbu;
  • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem un iesaistīties komandas darbā.

 

Piesakies darbam un piedāvāsim:

 • summētā darba laika ietvaros, veikt informācijas ievadīšanu no diktafona MS Word programmā, ievērojot darbu izpildes secību un izvērtējot ievadītā teksta kvalitātes atbilstību valsts valodas prasībām;
 • veikt sagatavotā teksta saskaņošanu ar ārstniecības personu;
 • labus darba apstākļus sakārtotā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • akordalgu 0.28 EUR par katru ierakstīto minūti (apmēram 600 – 800 EUR par 0,5 slodzi);
 • piemaksu par darba kvalitāti;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājumu, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Darbam nepieciešams derīgs Covid – 19 sertifikāts.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv.

Tālrunis informācijai: 67366396

 

 

 

Ārstnieciskā procesa nodrošinājuma personāls

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

aicina darbā Sterilizācijas TEHNISKO DARBINIEKU

(uz pilnu slodzi darba dienās - darba laiks atbilstoši grafikam )
 

Piesakies vakancei, ja esi ieguvis vismaz pamatizglītību, speciālo vai arodizglītību, un mēs Tev piedāvāsim:

 

 • pienākumus veikt Centrālajā sterilizācijas nodaļā Bruņinieku ielā 5, Rīga;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • mēnešalgu no Eur 720 (bruto), ja esi bez pieredzes šajā jomā, tad pārbaudes laikā Tev tiks noteikta mēnešalga "mīnus" 10%;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksa 25% apmērā, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

 

Tavos ikdienas darba pienākumos ietilps:
 

 • pieņemt no struktūrvienībām kontaminētos instrumentus (lietotie instrumenti pēc operācijām);
 • nodrošināt kontaminētie instrumentu dezinficēšanas pasākumus;
 • veikt dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu koncentrātu šķaidīšanu un pielietošanu atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām un slimnīcas noteiktajām prasībām;
 • veikt izlietoto instrumentu mazgāšanu un dezinfekciju atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām un Slimnīcas noteiktajām prasībām;
 • veikt kontaminēto instrumentu izjaukšanu vadoties pēc ražotāju noteiktām instrukcijām un uzmanīgi ievietot mazgāšanas/dezinfekcijas mašīnā, lai nesalauztu vai nesaliektu instrumentus;
 • veikt noteiktas informācijas uzskaiti par mazgāšanas/dezinfekcijas un sterilizācijas mašīnu darba procesu;
 • veikt mazgāšanas/dezinfekcijas līdzekļu pārbaudi un maiņu saskaņā ar ražotāja vai Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • piedalīties struktūrvienības ģenerāltīrīšanas darbos;
 • veikt instrumentu un materiāla sagatavošanu sterilizācijai;
 • veikt sterilizācijas procesu kvalitātes kontroli;
 • sagatavot sterilo instrumentu komplektus, rezerves instrumentus un materiālu transportēšanai.

Darbam NAV nepieciešams Covid – 19 sertifikāts.

CV uz adresi SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga, LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis tuvākai informācijai: 67366367