Aprūpes atbalsta personase-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366396

 


 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu

MĀSAS PALĪGS

Operāciju blokā

Piedāvājam:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8:00-16:30;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • mēnešalgu Eur 766 (brutto) + akordalga vidēji Eur 48, sociālās garantijas;

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • 25% piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;

 • papildus atvaļinājumu 2 / 3 dienas gadā, ja iegūta augstākā izglītība (attiecīgi bakalaurs / maģistrs), vai 1 diena gadā, ja iegūst māsas augstāko izglītību;

 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;

 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai;

 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;

 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Prasības kanditātiem:

 • māsas palīga vidējā profesionālā izglītība;

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

 • valodas zināšanas: valsts valodas prasme vidējā līmenī, krievu valodas zināšanas – sarunvalodas līmenī.

 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā;

 • derīgs Covid -19 sertifikāts

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv   

 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu

MĀSAS PALĪGS

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā 

Piedāvājam:

 • Darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas - sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • veikt šādus pienākumus normālā darba laika ietvaros katru darba dienu no plkst.8.00-16.30;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70% jeb 7-16 Eur/ mēnesī);

 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;

 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai;

 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;

 • papildus atvaļinājumu, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem;

 • atalgojums EUR 750 mēnesī (brutto) + akordalga un sociālās garantijas;

 • komfortablu darba vietu aprīkotu ar nepieciešamajām tehnoloģijām;

 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt pacientu vajadzības, vispārējās aprūpes un higiēnas procedūru veikšanā, iesaistot pārējo Nodaļas aprūpes atbalsta personālu;

 • Nodrošināt pacientu aprūpē drošību, komfortu un intimitāti, izdarot specifiskas manipulācijas;

 • Piedalīties pacienta sagatavošanā operācijām, izmeklējumiem un pacienta transportēšanā;

 • Novērtēt un novērst izgulējumu riska faktorus, iesaistot Nodaļas aprūpes atbalsta  personālu. Izgulējumu konstatēšanas gadījumā nodrošināt atbilstošu pacientu aprūpi;

 • Palīdzēt pacientiem ar pārvietošanās grūtībām;

 • Veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no Slimnīcas;

 • Piedalīties ēdiena sadalē, pacientu ēdināšanā un trauku savākšanā;

Prasības pretendentiem/ēm:

 • māsas palīga izglītība;

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

 • pārzināt aprūpes darba metodes;

 • pārzināt pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principus;

 • prasme plānot darbu un izvirzīt prioritātes;

 • prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;

 • pārzināt specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanu un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;

 • valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;

 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbāCovid-19 sertifikāts.

 •  

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

 

Rīgas 1. slimnīca aicina darbā uz vakanto amata vietu

ZOBĀRSTA  ASISTENTS

Piedāvājam:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8:00-16:30;

 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;

 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;

 • darba samaksu akordalga sākot no Eur 1370 mēnesī;

 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;

 • piemaksu par stāžu ārstniecības jomā;

 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;

 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika.

 

Prasības kandidātiem:

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;

 • sertifikāts specialitātē;

 • Zināšanas specialitātē, lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;

 • derīgs Covid -19 sertifikāts.

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv