Administratīvais personāls e-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366467

VIRSMĀSA – Vadītāja vietnieks ārstniecības un klientu aprūpes jautājumos

Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā

Amata mērķis:

Nodrošināt Rīgas 1.slimnīcas Īslaicīgās sociālās aprūpes centra aprūpes procesu, saskaņā ar Slimnīcas un LR normatīvo aktu prasībām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Pārraudzīt un koordinēt nodaļas ārstniecības aprūpes un aprūpes atbalsta personāla darbu.
 • Nodrošināt klientu izmeklēšanas un aprūpes procesu saskaņā ar Slimnīcas noteiktajām prasībām un  atzītajām aprūpes vadlīnijām, uzraudzīt tā kvalitāti.
 • Nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi t.sk. sagatavot darba laika grafikus un gatavot dažādas atskaites.
 • Plānot, organizēt un uzraudzīt centra materiāli tehnisko nodrošinājumu, t.sk. veikt saimnieciskā inventāra un līdzekļu pasūtīšanu.
 • Plānot nepieciešamos farmakoloģijas līdzekļus, materiālus; veikt to dokumentēšanu,  uzskaiti, uzglabāšanu un pasūtījumu veikšanu.
 • Nodrošināt manipulāciju veikšanai atbilstošu farmakoloģisko līdzekļu, instrumentu, aprīkojumu un materiālu sagatavošanu.
 • Organizēt sagatavošanas darbus procedūru veikšanai.
 • Nodrošināt centra ārstniecības aprūpes un aprūpes atbalsta personāla rotāciju centra aprūpes procesa efektīvai nodrošināšanai.
 • Nodrošināt Slimnīcas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasību ievērošanu.
 • Nodrošināt ārstējošo ārstu ordināciju izpildi.
 • Piedalīties Slimnīcas kvalitātes sistēmas ieviešanā un pilnveidošanā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • 2. līmeņa māsas augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds māszinībās, vai profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Pieredze medicīnas māsas amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • Pieredze virsmāsas vai atbildīgas māsas amatā ne mazāk kā 2 gadi.
 • Aprūpes darba metožu pārzināšana;
 • Pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principu pārzināšana;
 • Procedūru veikšanai izmantojamo aparatūru, to ekspluatācijas noteikumu, dezinfekciju un uzglabāšanu atbilstoši aparatūras lietošanas noteikumiem pārzināšana;
 • Labas datorprasmes.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, veidot un organizēt efektīvu komandas darbu.

Piedāvājam:

 • Darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • Vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • Profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • Darba laiku no plkst. 8.00-16.30;
 • Automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • Atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā;
 • Atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

 

Klientu un pacientu reģistrators

(1 un 0,5 lodzes)

Piedāvājam

 • Darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • Vērtīgu pieredzi uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • Profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • Stundas tarifa likmi: 5.10 eur/ stundā un sociālās garantijas;
 • Piemaksu, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • Atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā;
 • Automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • Atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaude slaika beigām.

Pienākumi

 • Pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju mutiski, rakstiski, telefoniski un elektroniski atbilstoši Slimnīcas noteiktajām prasībām;
 • Aktīvi pārdot klientiem un pacientiem uzņēmuma maksas pakalpojumus;
 • Reģistrēt informāciju par pacientu “Smart medical” Informācijas sistēmā, medicīniskajā un norēķinu dokumentācijā atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām;
 • Nodrošināt efektīvu informācijas apriti, kas saistīta ar klientu reģistrāciju;
 • Pieņemt samaksu par pakalpojumiem (skaidrā naudā, bezskaidras naudas norēķinā, t.sk. ar dāvanu karti, apdrošināšanas polisi u.c.), izsniegt čekus vai kvītis;
 • Sniegt nepieciešamo informāciju Slimnīcas klientiem;
 • Pierakstu izmaiņu gadījumā “Smart medical” Informācijas sistēmā, veikt Slimnīcas klientu atzvanu un pierakstu optimizāciju;
 • Aizpildīt elektroniskā kases aparāta žurnālu, sagatavot atskaites grāmatvedībai un inkasācijai;
 • Pieņemt un nodot darba vietu kolēģiem, nākamās maiņas neierašanās gadījumā neatstāt darba vietu, par radušos situāciju ziņot tiešajam un funkcionālajam vadītājam.
 • Veikt pienākumus saskaņā ar darba laika plānošanas grafiku;

Prasības

 • Vidējā izglītība,
 • Valodu prasmes: valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe, krievu valoda - labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas prasmes), vēlamas angļu sarunvalodas prasmes.
 • Datorprasmes: prasme strādāt Windows vidē, lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas.
 • Labas komunikāciju prasmes.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.