Administratīvais personāls e-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366367

 

SIA “Rīgas 1.slimnīca” aicina darbā

 

Sabiedrības veselības – infekciju kontroles speciālistu

Galvenie amata pienākumi:

 1. Izstrādāt un uzturēt aktuālā stāvoklī dokumentāciju, kas nosaka Slimnīcas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasības saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
 2. Veikt Slimnīcas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasību ievērošanas uzraudzību Slimnīcā, dokumentēt rezultātus, neatbilstību gadījumā noteikt korektīvos un preventīvos pasākumus nosakot novēršanas termiņu.
 3. Izstrādāt higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasību ievērošanas uzraudzības plānu.
 4. Nodrošināt ar veselības aprūpi saistīto grupveida infekcijas saslimšanu epidemioloģisko izmeklēšanu, organizēt pretepidēmijas pasākumus.
 5. Veikt personāla apmācību un konsultēšanu par Slimnīcas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma noteikumu prasībām.
 6. Uzskaitīt, analizēt un risināt ar higiēnu un epidemioloģiskās drošību saistītus jautājumus un negadījumus, t.sk. steidzamos paziņojumus par infekciju slimībām.
 7. Piedalīties pārbaudēs, ko veic ārējās institūcijas higiēnas un epidemioloģiskās drošības jomā, t.sk. dokumentu sagatavošanā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

Izglītība: profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē vai sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija.

Pieredze: vismaz 2 gadu pieredze higiēnas un epidemioloģiskās drošības uzraudzības jomā ārstniecības iestādē vai veselības aprūpes jomā ārstniecības iestādē.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 • zināšanas epidemioloģiskās drošības un infekciju kontroles jomā;
 • vēlama praktiskā pieredze un iemaņas higiēnas un epidemioloģiskās drošības uzraudzībā un auditu veikšanā;
 • zināšanas epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanā un pretepidēmisko pasākumu organizēšanā;
 • vēlama valsts institūciju kompetences pārzināšana epidemioloģiskās drošības un infekciju kontroles jomā;
 • praktiskā pieredze iekšējo normatīvo aktu un dokumentu izstrādāšanā.

Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C līmeņa, 1.pakāpe),

 

Klientu un pacientu reģistratoru

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt pienākumus summētā darba laika režīmā atbilstoši grafikam;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • stundas tarifa likmi: 5.10 eur/ stundā;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām;
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70%: vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7, visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Tavi darba pienākumi:

 • Pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju mutiski, rakstiski, telefoniski un elektroniski atbilstoši Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Reģistrēt informāciju par pacientu “Smart medical” Informācijas sistēmā, medicīniskajā un norēķinu dokumentācijā atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Nodrošināt efektīvu informācijas apriti, kas saistīta ar klientu reģistrāciju.
 • Pieņemt samaksu par pakalpojumiem (skaidrā naudā, bezskaidras naudas norēķinā, t.sk. ar dāvanu karti, apdrošināšanas polisi u.c.), izsniegt čekus vai kvītis.
 • Sniegt nepieciešamo informāciju Slimnīcas klientiem.
 • Pierakstu izmaiņu gadījumā “Smart medical” Informācijas sistēmā, veikt Slimnīcas klientu atzvanu un pierakstu optimizāciju.
 • Aizpildīt elektroniskā kases aparāta žurnālu, sagatavot atskaites grāmatvedībai un inkasācijai.
 • Pieņemt un nodot darba vietu kolēģiem, nākamās maiņas neierašanās gadījumā neatstāt darba vietu, par radušos situāciju ziņot tiešajam un funkcionālajam vadītājam.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā izglītība,
 • obligāta pieredze reģistratora amatā veselības aprūpes iestādē,
 • Valodu prasmes: valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe, krievu valoda - labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas prasmes), vēlamas angļu sarunvalodas prasmes.
 • Datorprasmes: prasme strādāt Windows vidē, lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas.
 • COVID-19 sadarbspējīgs sertifikāts.
 • Labas komunikāciju prasmes.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 67366367


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikants - PERSONĀLA SPECIĀLISTS

PERSONĀLA VADĪBAS NODAĻA

/VIENA AMATA VIETA UZ NOTEIKTU LAIKU, PUSSLODZE/

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

Veikt personāla dokumentu uzskaiti, aprites organizēšanu un arhivēšanu, atbilstoši nodaļas lietu nomenklatūrai;

Atbalstīt personāla daļas darbiniekus atlases un citu personāla vadības funkciju īstenošanā.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/ĒM:

Nepabeigta augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā;

Profesionāla interese par personāla vadības funkcijas īstenošanu organizācijās;

Iepriekšējā pieredze darbā ar dokumentiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

Ļoti labas datorprasmes: MS Word, Excel, spēja ātri apgūt specializētās informāciju sistēmas.

PIEDĀVĀJAM:

Iegūt pieredzi personāla vadības funkcijas īstenošanā lielā organizācijā veselības aprūpes nozarē;

Profesionālo iemaņu un zināšanu pilnveidi personāla vadības jomā;

Profesionālus un atsaucīgus kolēģus;

Elastīgu darba laiku.

Biroja atrašanās vieta: Bruņinieku iela 5, Rīga.

Jūsu motivācijas vēstuli, kurā aprakstīta iegūtā darba pieredze un CV ar norādi “Personāla speciālists” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv līdz 2022. gada 10.augustam. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu.