Administratīvais personāls e-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

Informācija par personas datu apstrādi SIA “Rīgas 1.slimnīca” atrodama slimnīcas mājas lapā šeit.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


Ja esi nolēmis pieteikties uz kādu no vakancēm, savu CV sūti uz e-pastu: atlase@1slimnica.lv, norādot uz kādu amatu piesakies. Tuvāka informācija: 67366367

Informācijas tehnoloģiju administrators

( viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Piedāvājam:

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8.00-16.30;
 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • mēnešalgu no Eur 1500 (bruto), sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7; vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Uzraudzīt kritiskās Slimnīcas IKT infrastruktūru un attīstīt monitoringa sistēmu.
 • Veikt Slimnīcas IS administrēšanu un uzturēšanu.
 • Veikt Slimnīcas IS ekspluatācijas problēmu operatīvo risināšanu.
 • Veikt Slimnīcas aktīvās direktorijas (AD) un antivīrusa risinājuma administrēšanu un licenču kontroli.
 • Konsultēt Slimnīcas datortehnikas lietotājus, nepieciešamības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību attālināti vai klātbūtnē uz vietas.
 • Uzstādīt, konfigurēt un apkalpot datortehniku u.c. biroju tehniku.
 • Diagnosticēt un novērst kļūmes datortehnikas darbībā.
 • Novērst nesankcionētās programmatūras lietošanu.
 • Instalēt un konfigurēt programmatūru, veikt nepieciešamo programmatūras atjaunināšanu.
 • Rūpēties par drošību datorsistēmas darbībā.
 • Analizēt Slimnīcas IKT infrastruktūras paziņojumus un meklēt risinājumus to novēršanai.
 • Analizēt Slimnīcas IKT infrastruktūras darbību un sniegt priekšlikums par nepieciešamajiem uzlabojumiem IT nodaļas vadītājam.

Prasības pretendentiem/-ēm:

Izglītība: otrā līmeņa augstākā izglītība datorzinātnēs vai informāciju tehnoloģijās (var būt pēdējā kursa students).

Pieredze:

 1. IT administratora vai līdzīgā amatā ilgāka par 2 gadiem;
 2. praktiska pieredze Windows un Linux serveru uzturēšanā;
 3. praktiska pieredze ar Hyper-V un VMware;
 4. praktiska pieredze centralizētā Windows darbstaciju uzturēšanā.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

 1. ļoti labas zināšanas par IS ieviešanu, uzturēšanu un testēšanu;
 2. Windows serveru un Windows darbstaciju administrēšanā, zināšanas Linux OS;
 3. vispārīgas zināšanas par programmatūras izstrādi;
 4. vispārīgas zināšanas par datubāzes vadības sistēmām;
 5. prasmes un iemaņas datortīklu ierīkošanā, datortehnikas un biroju tehnikas uzstādīšanā, diagnostikas, remontu un apkopes darbu veikšanā;
 6. biroja lietojumprogrammu (MS Office) pārzināšana;
 7. LR normatīvo aktu prasības  IT drošības jomā.

Vispārējās zināšanas un prasmes:

 1. Valodas:  valsts valodas prasme saskaņā ar noteiktā laika periodā spēkā esošiem LR normatīviem aktiem;  angļu valoda - spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas;
 2. Spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu darbu;
 3. Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Jūsu motivācijas vēstuli, kurā aprakstīta Jūsu iegūtā darba pieredze un pašnovērtējums profesionālajām un vispārējām zināšanām un prasmēm atbilstoši amatam izvirzītajām prasībām, un CV ar norādi “vecākais IT administrators” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga, LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv  līdz 2022. gada 2. maijam. 

 

 

 

Administratīvais personāls