Iznomājamo īpašumu sarakstse-pieraksts

SIA „Rīgas 1.slimnīca” iznomājamo īpašumu un nomnieku saraksts

Nr.p.k.

apakšnomnieks

platība m2

telpas

(korpuss, stāvs,

kadastra apzīmējums)

līguma darbības termiņš

(kopā ar pagarinājuma līgumiem)

no

līdz

1.

Biedrība „International Academy of Traditional Medicine, Culture & Health Sciences”

t.sk. zeme

66,80

12.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 009

01.06.2017.

31.12.2022.

2.

SIA „Karāls plus”

t.sk. zeme

50,00

19.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 018

21.11.2014.

31.12.2022.

3.

SIA "Farma Balt aptieka"

t.sk. zeme

65,90

1.korpuss, 1.stāvs un pagraba stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001

15.12.2012.

14.12.2026.

4.

SIA „Med alfa”

t.sk. zeme

242,70

17.korpuss, telpas 1.stāvā,

kad. apz. 0100 023 0110 020

25.09.2015.

31.12.2022.

5.

Ārsta prakse

„Zīvere-Pile Līga - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

25,90

2.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 002

01.01.2011.

31.12.2023.

4,60

(daļa procedūru kabineta)

6.

Ārsta prakse

„Krustiņa Daiga - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

34,00

2.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 002

23.11.2010.

31.12.2023.

4,60

(daļa procedūru kabineta)

7.

Ārsta prakse

„Kaļiņina Gaļina - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

17,00

2.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 002

30.11.2010.

31.12.2023.

4,60

(daļa procedūru kabineta)

8.

SIA "Doktorāts Anima"

t.sk. zeme

22,80

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001)

01.01.2014.

31.12.2023.

16,50

(koplietošanas telpu daļa)

9.

SIA „Irinas Lazarevas ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

22,80

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001

 

02.04.2013.

31.12.2023.

16,51

(koplietošanas telpu daļa)

10.

Ārsta prakse

„Lielause Gerda - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

16,00

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001

26.09.2013.

31.12.2023.

11,58

(koplietošanas telpu daļa)

11.

Ārsta prakse

„Zorģe Lolita - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

17,40

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001

30.09.2013.

31.12.2023.

12,60

(koplietošanas telpu daļa)

12.

Ārsta prakse

„Adītāja Jolanta - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

40,40

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001

27.09.2013.

31.12.2023.

29,24

(koplietošanas telpu daļa)

13.

Ārsta prakse

„Fjodorova Natālija - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

24,30

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001

02.02.2014.

31.12.2023.

17,60

(koplietošanas telpu daļa)

14.

Ārsta prakse

„Sadu Alberto - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

25,70

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001

01.11.2016.

31.12.2023.

18,70

(koplietošanas telpu daļa)

15.

Ārsta prakse

„Rimjāne Natālija - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

21,10

1.korpuss, 3.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 001)

30.09.2013.

31.12.2023.

15,27

(koplietošanas telpu daļa)

16.

Ārsta prakse

„Aija Cingele - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

26,80

23.korpuss, 2.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 014

01.11.2013.

31.12.2023.

13,22

(koplietošanas telpu daļa)

17.

Ārsta prakse

„Rasmane Ligita - ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

33,12

23.korpuss, 2.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 014

01.11.2013.

31.12.2023.

16,34

(koplietošanas telpu daļa)

18.

Ārsta prakse

„Kovriga Natālija - ārsta prakse bērnu ķirurģijā”

t.sk. zeme

42,47

22.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 013

01.04.2014.

31.12.2023.

23,00

(koplietošanas telpu daļa)

19.

Ārsta prakse

„Veide Sarmīte – ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

34,32

22.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 013

 

01.04.2014.

31.12.2023.

21,61

(koplietošanas telpu daļa)

20.

SIA „Alises Nicmanes ģimenes ārsta prakse”

t.sk. zeme

51,69

22.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 013

01.04.2014.

31.12.2023.

32,64

(koplietošanas telpu daļa)

21.

SIA „Katedra” t.sk. zeme

27,13

23.korpuss, 2.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110

01.07.2015.

31.12.2023.

13,38

(koplietošanas telpu daļa)

 

22.

SIA „Centrālā laboratorija”

t.sk. zeme

166,95

19.korpuss, 2.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 018

25.07.2018.

31.12.2022.

 

7,20

16.korpuss, 1.stāvs,

kad. apz. 0100 023 0110 040

1042,91

20.korpuss,

kad. apz. 0100 023 0110 016

 

22.08.2014.

21.08.2024.

23.

Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts”

t.sk. zeme

1040,52

20.korpuss,

kad. apz. 0100 023 0110 016

28.04.2012.

01.04.2025.

24.

SIA „Aleks un V”

t.sk. zeme

366,18

9.korpuss,

kad. apz. 0100 023 0110 023

25.04.2019.

25.04.2024.

52,38

515,85

25.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests t.sk. zeme

125,00

1.korpuss,

kad. apz. 0100 023 0110 001

01.03.2021.

01.03.2026.

26.

Rīgas Stradiņa universitāte

t.sk. zeme

24,80

16.korpuss,

kad. apz. 0100 023 0110 040)

02.08.2021.

01.01.2026.