Iznomājamo īpašumu sarakstse-pieraksts

 

SIA „Rīgas 1.slimnīca” iznomājamo īpašumu un nomnieku saraksts

Nr.

p.k.

Nomnieki

Platība m2

Ēkas nr., stāvs, telpas nr.

Pamatlīguma darbības termiņš

(kopā ar pagarinājuma līgumiem)

No

Līdz

1.

SIA „BI” – zobu tehniskā laboratorija

 47,68

14.korpuss, 030 liters

11.05.2012.

31.12.2021.

 

zeme

 

 

 

 

2.

Internacional Academy of Traditional Medicine, Culture&Health Sciences– klīniskās un māc. Metodiskās darbības nodrošin.

 66,80

12.korpuss, 009 liters

01.06.2017.

 

31.12.2021.

 

 

zeme

 

 

 

 

3.

SIA „Karāls plus” – apbedīšanas pakalp.,

t.sk. zeme

 50

19.korpuss, 018 liters

21.11.2014.

31.12.2021.

4.

Latvijas sarkanais krusts

112,72

18.korpuss, 019 liters

13.10.2009.

17.02.2031.

 

 

130,57

 

 

 

 

 

132,36

 

 

 

5.

Latvijas Sarkanais krusts centra komiteja – soc. Pakalp. un aktivitāšu centrs

 

963,02

20.korpuss, 016 liters

28.04.2012.

27.04.2022.

6.

SIA „Aleks un V” – ēdināšanas pakalp.

366.18

9.korpuss, 023 liters

25.04.2019.

25.04.2024.

 

 

 52.38

 

 

 

 

 

515.85

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

7.

SIA „Farma Balt aptieka”

 68.90

1.korpuss, 001 liters

15.12.2012.

15.12.2021.

 

zeme

 

 

 

 

8.

SIA „Med alfa” – hemodialīzes pakalp.  

266.37

17.korpuss, 020 liters

25.09.2015.

31.12.2021.

9.

SIA "Mentamed" – īslaicīgā sociālā

427,07

15.korpuss, 027 liters

06.08.2010.

31.12.2021.

 

aprūpe

433,64

 

 

 

10.

Līga Zīvere Pile - ģimenes ārsts

20,13

2.korpuss, 002 liters

15.11.2010.

31.12.2021.

 

 

  4,60 proc.k.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

11.

Daiga Krustiņa - ģimenes ārsts

 31,37

2.korpuss, 002 liters

23.11.2010.

31.12.2021.

 

 

  4,60 proc.k.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

12.

Gaļina Kaļinina - ģimenes ārsts

 17,00

2.korpuss, 002 liters

30.11.2010.

31.12.2021.

 

 

  4,60 proc.k.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

13.

SIA "Doktorāts Anima" - ģimenes ārsts

 22,80

1.korpuss 1.liters

02.01.2014.

31.12.2021.

 

 

 16,50 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

14.

 

Neatliekamās med. pal. dienests

 

125

 

1.korpuss 1.liters

 

01.02.2013.

 

31.01.2026.

15.

Irina Lazareva - ģimenes ārsts

 22,80

1.korpuss 1.liters

02.04.2013.

31.12.2021.

 

 

 16,51 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

16.

Gerdas Lielauses prakse

 16,00

1.korpuss 1.liters

01.10.2013.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 11,58 kopl.

 

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

17.

Lolitas Zorģes prakse

 17,40

1.korpuss 1.liters

01.10.2013.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 12,60 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

18.

Jolantas Adītājas prakse

 40,40

1.korpuss 1.liters

01.10.2013.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 29,24

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

19.

Natālijas Fjodorovas prakse

 24.30

1.korpuss 1.liters

30.11.2010.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 17.60

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

20.

Alberto Sadu prakse

 25.70

 

 

 

 

- ģimenes ārsts

 18.7

1.korpuss 1.liters

01.11.2016.

01.11.2021.

21.

Natālijas Rimjānes prakse

 21,10

1.korpuss 1.liters

01.10.2013.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 15,27 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

22.

Aijas Cingales prakse

 26,80

23.korpuss 014 liters

01.11.2013.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 13,22 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

23.

Ligitas Rasmanes prakse

 33,12

23.korpuss 014 liters

01.11.2013.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 16,34 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

 

Natālijas Kovrigas prakse

 42.47

22.korpuss 013 liters

01.04.2014.

31.12.2021.

24.

bērnu ķirurgs

23.00 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

25.

Sarmītes Veides prakse

 34.32

22.korpuss 013 liters

01.04.2014.

31.12.2021.

 

 

21.61 kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

26.

Alises Nicmanes- Aišpures prakse

 51.69

22.korpuss 013 liters

01.04.2014.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 32.64  kopl.

 

 

 

 

zeme

 

 

 

 

27.

SIA „Centrālā laboratorija”

1042.91

20.korpuss, 016 liters

22.08.2014.

21.08.2024.

 

 

174.15

19.korpuss, 018 liters

25.07.2018.

25.07.2021.

28.

SIA “Katedra”

 27.13

23.korpuss 014 liters

01.07.2015.

31.12.2021.

 

- ģimenes ārsts

 13.38 kopl.

 

 

 

29.

Rīgas Stradiņa universitāte

 24.80

16.korpuss 040 liters

01.07.2016.

01.08.2026.

30.

SIA “URO”

 30.20

14 korpuss  030 liters

10.02.2017.

31.12.2021.

 

zeme