Jaunumiuz jaunumiem

Sveicam vasaras saulgriežos!

Ar skanīgu Līgo

 

lai Jāņunakts zied,

 

un uguns uz sauli

 

un vasaru iet.