Jaunumiuz jaunumiem

Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!

 “Ir jābūt tādai vietai, kurā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi - sirds iesāpas no skaistuma...”

           /Imants Ziedonis/

   Lai sirds sāp no skaistuma, no apziņas par piederību šai vietai uz zemes!

       Veselību visiem!