Jaunumiuz jaunumiem

Noteikti papildu epidemioloģiskās drošības pasākumi

Rīgas 1.slimnīca pilnā apjomā turpina sniegt ambulatoros, plānveida stacionāros, diagnostiskos un rehabilitācijas pakalpojumus. 

Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi un Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, Rīgas 1.slimnīca ievieš papildu pasākumus, iepriekš noteiktajai epidemioloģiskās drošības kārtībai.

Pacientu (klientu) pieņemšana:

 • veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti personām, kurām ir sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts vai negatīvs COVID-19 tests, izņemot interno medicīnu, rehabilitācijas pakalpojumus un neinvazīvas manipulācijas,
 • baseina apmeklējums pieļaujams personai, kurai ir sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts, bērns līdz 12 gadu vecumam apmeklē baseinu bez sertifikāta, bērnu pavadošā persona baseinu apmeklē tikai ar derīgu sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu, persona baseina apmeklējuma laikā sejas masku nelieto, 

Uzturoties Slimnīcas telpās, pacienti (klienti):

 • veic roku dezinficēšanu,
 • pareizi lieto sejas masku, aizsedzot gan muti, gan degunu,
 • pēc pakalpojuma saņemšanas, nekavējoties pamet Slimnīcas telpas.

Slimnīcas telpas tiek uzskatītas par epidemioloģiski daļēji drošu vidi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, izņemot telpas, kurās sniedz internās medicīnas pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus un neinvazīvas manipulācijas, kas uzskatāmas par epidemioloģiski nedrošu vidi.

Slimnīcas telpās, kas uzskatāmas par epidemioloģiski nedrošu vidi, noteikti pacientu (klientu) skaita ierobežojumi:

 • Slimnīcas 7.korpusa 1.stāva reģistratūrā (36 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk  kā 2 (diviem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 23.korpusa (poliklīnika „Šarlotes”) 1.stāva reģistratūrā (216 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 22.korpusa (Arodslimību nodaļa) 1.stāva reģistratūrā (45 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 3 (trim) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 1.korpusa (poliklīnika „Bruņinieku”) 1.stāva reģistratūrā (135 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 9 (deviņiem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 1.korpusa (poliklīnika „Bruņinieku”) 2.stāva reģistratūrā (34 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 2 (diviem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 2.korpusa 1 stāva reģistratūrā (217m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) apmeklētājiem, 
 • Slimnīcas 6.korpusa reģistratūrā (54 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 3 (trim) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 16.korpusa reģistratūrā (90 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 9 (deviņiem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 14a.korpusa reģistratūrā (180 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 12 (divpadsmit) apmeklētājiem.

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā:

 • nodaļas darbinieks drīkst pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai klientam,
 • drīkst apmeklēt nodaļas klientu Slimnīcas teritorijā pastaigas laikā, ja klientam un apmeklētājam ir sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un klientam nav noteikts gultas režīms.