Jaunumiuz jaunumiem

Noteikti papildu epidemioloģiskās drošības pasākumi

Rīgas 1.slimnīca pilnā apjomā turpina sniegt ambulatoros, plānveida stacionāros, diagnostiskos un rehabilitācijas pakalpojumus. 

Slimnīcas darba laiks nav mainīts.

Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi Rīgas 1.slimnīcā ir ieviesti papildus pasākumi, iepriekš noteiktajai epidemioloģiskās drošības kārtībai.

Pacientu (klientu) pieņemšana:

 • visi veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti arī personām, kurām NAV sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts vai negatīvs COVID-19 tests, izņemot operācijas.
  Lai saņemtu dienas stacionāra pakalpojumus, bērnam no 12 gadu vecuma un viņa pavadošai personai ir jāuzrāda sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts vai 72 stundu negatīvs COVID-19 tests. Bērnam līdz 12 gadu vecumam sertifikāts nav nepieciešams , bet viņa pavadošai personai ir jāuzrāda sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts vai 72 stundu negatīvs COVID-19 tests.

Uzturoties Slimnīcas telpās, pacienti (klienti):

 • veic roku dezinficēšanu,
 • pareizi lieto sejas masku, aizsedzot gan muti, gan degunu,
 • pēc pakalpojuma saņemšanas, nekavējoties pamet Slimnīcas telpas.

Slimnīcas telpas tiek uzskatītas par epidemioloģiski daļēji drošu vidi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, izņemot telpas, kurās sniedz internās medicīnas pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus un neinvazīvas manipulācijas, kas uzskatāmas par epidemioloģiski nedrošu vidi.

Slimnīcas telpās, kas uzskatāmas par epidemioloģiski nedrošu vidi, noteikti pacientu (klientu) skaita ierobežojumi:

 • Slimnīcas 7.korpusa 1.stāva reģistratūrā (36 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk  kā 2 (diviem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 23.korpusa (poliklīnika „Šarlotes”) 1.stāva reģistratūrā (216 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 22.korpusa (Arodslimību nodaļa) 1.stāva reģistratūrā (45 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 3 (trim) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 1.korpusa (poliklīnika „Bruņinieku”) 1.stāva reģistratūrā (135 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 9 (deviņiem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 1.korpusa (poliklīnika „Bruņinieku”) 2.stāva reģistratūrā (34 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 2 (diviem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 2.korpusa 1 stāva reģistratūrā (217m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) apmeklētājiem, 
 • Slimnīcas 6.korpusa reģistratūrā (54 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 3 (trim) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 16.korpusa reģistratūrā (90 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 9 (deviņiem) apmeklētājiem,
 • Slimnīcas 14a.korpusa reģistratūrā (180 m2) vienlaikus pieļaujams uzturēties ne vairāk kā 12 (divpadsmit) apmeklētājiem.

Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā:

 • nodaļas darbinieks drīkst pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai klientam,
 • drīkst apmeklēt nodaļas klientu Slimnīcas teritorijā pastaigas laikā, ja klientam un apmeklētājam ir sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un klientam nav noteikts gultas režīms.