Jaunumiuz jaunumiem

NMPD apbalvojums “Par ieguldījumu”

Labai sadarbībai veselības aprūpes nozarē ir izšķiroša nozīme. To īpaši apliecināja sarežģītais Covid-19 pandēmijas laiks, kad bija jāpieņem neierasti lēmumi un jārod strauji risinājumi.  Šovasar starp darbiem un nelielu atelpu, uzkrājot jaunus spēkus rudenim, sacījām paldies mūsu veselības nozares sadarbības partneriem par ciešo un veiksmīgo sadarbību Covid-19 pandēmijas laikā.

Lai teiktu “Paldies!” par kopīgo darbu sabiedrības labā, NMPD direktore Liene Cipule pasniedza apbalvojumu “Par ieguldījumu” Natālijai Zlobinai, Rīgas 1.slimnīcas valdes priekšsēdētājai.

NMPD apbalvojums “Par ieguldījumu” tiek piešķirts par personīgu ieguldījumu veiksmīgas starpinstitūciju sadarbības veidošanā un kopīgu mērķu sasniegšanā. Paldies vadītājiem un viņu lielajām, stiprajām komandām par atbalstu, sadarbību un ieguldījumu sabiedrības veselības sargāšanā!