Jaunumiuz jaunumiem

IN MEMORIAM

“Ja ārsts ir godīgs, viņš nedomā par sevi” –  tā uzskatīja un, saskaņā ar savu pārliecību, dzīvoja ķirurgs, docents Anatolijs Ņikitins. Strādājot Rīgas 1.slimnīcā kā Ķirurģijas klīnikas vadītājs, kā Rīgas Medicīnas institūta Hospitālās ķirurģijas katedras docents un katedras vadītājs, izaudzinājis veselu ķirurgu paaudzi.

Par Rīgas 1. slimnīcas Ķirurģijas klīnikas vadītāju Anatoliju Ņikitinu iecēla 1957. gadā. 1958. gadā viņš bija viens no pirmajiem, kas aizsāka sirds operācijas Latvijā. 1969. gadā Anatolijs Ņikitins aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju, apkopojot savu pieredzi par 218 sirds operācijām. 2000. gadā pensionējās, taču vēl 5 gadus strādāja par Rīgas 1. slimnīcas Ķirurģijas klīnikas vadītāja vietnieku.

Savas darba dzīves laikā izoperējis vairākus tūkstošus pacientu. Par nopelniem saņēmis augstāko valsts apbalvojumu  - Triju Zvaigžņu virsnieka ordeni, Anatolijs Ņikitins ir Latvijas Ārstu biedrības goda biedrs, Latvijas Ķirurgu asociācijas goda biedrs. 

”Dzīve ir brīnišķīga lieta. Tikai pareizi jādzīvo. Tad tā sniedz gandarījumu gan sev, gan citiem”- atcerēsimies docenta Anatolija Ņikitina teikto. Paldies viņam par darba mūžā paveikto, par ieguldījumu Rīgas 1.slimnīcas ķirurģijas attīstībā.

Arhīva foto.

 no Rīgas 1.slimnīcas 200.gadu un 210.jubilejām, no Aloiza Brenča dokumentālās filmas "Rokas un sirds", redaktors Hercs Franks.