Jaunumiuz jaunumiem

Esiet pazīstami - valdes locekle Ilze Aleksandroviča

Pēc publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras, SIA "Rīgas 1.slimnīca" dalībnieku sapulce nolēma valdē ievēlēt Ilzi Aleksandroviču, kura turpmāk pildīs valdes locekļa pienākumus ar kompetenci finanšu vadības, korporatīvās pārvaldības un stratēģiskās attīstības jautājumos.

I. Aleksandroviča ir ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās Rīgas Juridiskajā augstskolā, kā arī bakalaura grādu starptautiskajā uzņēmējdarbībā un finanšu grāmatvedības standartos Konkordijas Starptautiskajā universitātē Igaunijā.
I. Aleksandrovičas līdzšinējā darba pieredze saistīta ar valsts pārvaldi un darbu sabiedrībās ar valsts kapitālu, CV skatīt šeit

Ilzes Aleksandrovičas darba pienākumi būs saistīti ar:

 

  • stratēģiskās plānošanas ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa dokumentu izstrādi un aktualizāciju,
  • finanšu pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jautājumiem,
  • kvalitātes un risku vadības jautājumiem,
  • ārvalstu finansējuma piesaisti un īstenošanas uzraudzību investīciju jomā.