Pacientu / klientu pieņemšanas kārtībae-pieraksts

Pacientu / klientu pieņemšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos un Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam aktuālajam algoritmam, pēc iespējas novēršot pacientu drūzmēšanos, kur tas ir iespējams ievērojot 2 m distanci.

Uzturoties Slimnīcas telpās, pacients / klients:

  • veic roku dezinficēšanu;
  • pareizi lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, aizsedzot gan muti, gan degunu;
  • beidzoties konsultācijai, izmeklējumam vai manipulācijai, nekavējoties pamet Slimnīcas telpas;
  • pacientam, kuram tiks veikta operācija pirms pakalpojuma saņemšanas jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs Covid-19 sertifikātu vai negatīvs Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 72 h laikā.

Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā

 Nodaļas telpās nodaļas darbinieks drīkst pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai nodaļas klientam iepriekš noteiktajā kārtībā;

Nodaļas telpās persona drīkst apmeklēt klientu tikai gadījumā, ja klientam noteikts gultas režīms un viņš nevar doties pastaigās, izņemot, ja klients sakarā ar saslimšanu ievietots karantīnas palātā, un ievērojot šādu apmeklējumu kārtību:

  • vienā tikšanās reizē klientu vienlaicīgi apmeklē tikai viena persona;
  • persona, kura apmeklē klientu, ierodoties uzrāda derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, kas nav vecāks par 72 stundām;
  • apmeklējuma laiks ir noteikts trīs reizes nedēļā šādā laikā:

                                                                             otrdienās no plkst.14.00 līdz plkst.17.00,

                                                                             ceturtdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00,

                                                                             sestdienās no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.17.00 plkst.19.00;

Viena apmeklējuma ilgums nepārsniedz 30  minūtes;

Visu apmeklējuma laiku klients un persona, kura to apmeklē lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta.

Ja Slimnīcas Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas klientam nav noteikts gultas režīms un viņš var doties pastaigās, klientu var apmeklēt Slimnīcas teritorijā laikā, kad klients dodas pastaigā.