Darba piedāvājumie-pieraksts

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlasi / konkursu norisi uz vakanto amatu vietām. Piesakot uz vakanto amata vietu pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai šajā un citos SIA “Rīgas 1.slimnīca” personāla atlases procesos 6 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu dokumentu izmantošanai citos atlases procesos, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Datu pārzinis: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV – 1001, Latvija.

E-pasts saziņai: dati@1slimnica.lv


AICINĀM PIEVIENOTIES SAVAI KOMANDAI


No 2019.gada 1.oktobra APKOPĒJU administrācijas biroja telpu uzkopšanai katru darba dienu pēc plkst.16.30

Ja Tev ir darba pieredze biroja telpu uzkopšanā un vari iesniegt atsauces no iepriekšējā vai esošā darba devēja par sava darba kvalitāti, tad piesakies šim amatam un piedāvāsim:

 • darba vietu pilsētas centrā – Bruņinieku ielā 5, Rīgā;
 • veikt administrācijas telpu (kabinetu, gaiteņu, labierīcības telpu) uzkopšanas darbus atbilstoši telpu zonējumam ar dažādu uzkopšanas biežumu (katru dienu, 1 reizi 2 dienās, 1 reizi nedēļā vai 1 reizi mēnesī);
 • nepilnas slodzes amats ar darba laiku katru darba dienu pēc plkst.16.30;
 • darba pienākumi jāveic sadarbībā ar otru kolēģi; otra kolēģa prombūtnes gadījumā tiek noteikta pilna slodze ar atbilstošu darba samaksu;
 • mēnešalga Eur 220.00 + mainīgā daļa Eur 50, sociālās garantijas;
 • ievērojamas atlaides līdz 70% braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī vienai dienai Eur 7, bet visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • papildus atvaļinājums – 1 diena par katru bērnu, ja ir mazāk kā 3 bērni vecumā līdz 14 gadiem, vai 3 dienas, ja ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti.

Ja iesūtīsi savu pieteikumu un rekomendācijas, tad ar Tevi sazināsimies pēc 1.septembra, lai aicinātu Tevi apskatīt biroja telpas un veiktu darba pārrunas. 

Sūti savu pieteikumu uz SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv


VIRSMĀSAS VIETNIEKU uz pilnu slodzi Hronisko slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļā darba dienās.

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt šādus pienākumus normālā darba laika ietvaros katru darba dienu no plkst.8.00-16.30:
  • Nodrošināt manipulāciju veikšanai atbilstošu farmakoloģisko līdzekļu, instrumentu, aprīkojumu un materiālu sagatavošanu.
  • Organizēt sagatavošanas darbus procedūru veikšanai.
  • Koordinēt Nodaļas ārstniecības aprūpes un aprūpes atbalsta personāla rotāciju nodaļas aprūpes procesa efektīvai nodrošināšanai.
  • Izvērtēt pacientiem aprūpes līmeni iestājoties un veikt pārvērtēšanu, lai nofiksētu aprūpes līmeņa maiņu. Atbilstoši aprūpes līmenim dot aprūpes procesa norādījumus aprūpes personālam.
  • Vadīt, organizēt un kontrolēt Nodaļas  aprūpes un aprūpes atbalsta personāla darbu.
  • Veikt pacientu dokumentācijas noformēšanu pie iestāšanās stacionārā un izrakstīšanās, kārtot Nodaļas pacientu Slimības vēstures, un savlaicīgi nodot tās arhivēšanai.
  • Organizēt pacientu izmeklēšanas un konsultācijas laikus.
  • Uzraudzīt Slimnīcas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasību ievērošanu Nodaļā.
  • Uzraudzīt medikamentu, medicīnisko preču un medicīnisko instrumentu uzglabāšanu un izlietojumu Nodaļā.
  • Veicināt regulāro apmācību Nodaļas ārstniecības aprūpes un aprūpes atbalsta personām (apmācīt un informēt par darbam nepieciešamiem jautājumiem un problēmām); ja nepieciešams organizēt profesionālās kvalifikācijas celšanu.
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • darba samaksa Eur 1010 -1043 bruto, kurā ietilpst:
  • mēnešalga,
  • akordalga,
  • piemaksa par stāžu ārstniecības jomā;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7; vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājums 2 / 3 dienas gadā, ja iegūta augstākā izglītība (attiecīgi bakalaurs / maģistrs);
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Papildus informācija darba meklētājiem no Latvijas reģioniem: atbilstoši preventīvajam bezdarba samazināšanas pasākumam “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, ja Jūs esat Latvijas reģiona iedzīvotājs un ar Jums tiek noslēgts darba līgums, tad pirmajos 4 mēnešos Jums tiek kompensēti transporta izdevumi uz/ no darba vietas.

Prasības kanditātiem:

 • Otrā līmeņa māsas augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds māszinībās, vai profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Pieredze māsas darbā vismaz 3 gadi;
 • Vēlama pieredze virsmāsas vai atbildīgās māsas amatā;
  • Zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs;
  • Zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;
  • Zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
  • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
  • Prasme apkopot un analizēt datus;
  • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
  • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
  • Datorprasmes;
  • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis vēl izsmeļošākai informācijai: 67366396


ANESTĒZIJAS MĀSU Anestezioloģijas, intensīvās terapijas un sāpju klīnikā

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt pienākumus dienas vai diennakts režīmā (summētais darba laiks atbilstoši grafikam);
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • mēnešalgu sertificētai medicīnas māsai no Eur 900 plus akorda darba samaksa vidēji Eur 280,
 • mēnešalgu reģistrētai medicīnas māsai no Eur 756 plus akorda darba samaksa vidēji Eur 250,
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (mēnešbiļetes Eur 7-16)
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • speciālā piemaksa anestezioloģijas un intensīvās terapijas struktūrvienības darbiniekiem,
 • piemaksa par lojalitāti, kas atkarīga no darbinieka slodzes lieluma (5-15%, pilnas slodzes sertificētai māsai Eur 135),
 • piemaksa par stāžu ārstniecības jomā,
 • piemaksa, ja darbs tiek veikts nakts stundās,
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus,
 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai,
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas,
 • papildus atvaļinājums 2 vai 3 dienas gadā, ja iegūta augstākā izglītība attiecīgi bakalaurs vai maģistrs; 1 diena gadā, ja iegūst māsas augstāko izglītību,
 • papildus atvaļinājums – 1 diena par katru bērnu, ja ir mazāk kā 3 bērni vecumā līdz 14 gadiem, vai 3 dienas, ja ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti,
 • papildus atvaļinājums laulību gadījumā - 3 dienas,
 • un vēl ir turpinājums, jo visu nav iespējams uzskaitīt!

Papildus informācija darba meklētājiem no Latvijas reģioniem: atbilstoši preventīvajam bezdarba samazināšanas pasākumam “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, ja Jūs esat Latvijas reģiona iedzīvotājs un ar Jums tiek noslēgts darba līgums, tad pirmajos 4 mēnešos Jums tiek kompensēti transporta izdevumi uz/ no darba vietas.

Prasības kanditātiem:

 • Māsas profesionālā izglītība;
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Anestezioloģijas māsas sertifikāts;
 • Pieredze anestezioloģijas māsas darbā vismaz 1 gads;
  • Zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs;
  • Zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;
  • Zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
  • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
  • Prasme apkopot un analizēt datus;
  • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
  • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
  • Datorprasmes;
  • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis vēl izsmeļošākai informācijai: 67366396


OPERĀCIJAS MĀSU operāciju zālē un acu operāciju zālē  uz 1 slodzi darba dienās – dienas darbs.

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt pienākumus summētā darba laika ietvaros darba dienās - dienas laikā;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • darba samaksu sertificētai medicīnas māsai Eur 900 mēnesī;
 • darba samaksu reģistrētai medicīnas māsai (studējošai operāciju māsas specialitātē)vidēji Eur 798 mēnesī;
 • vēl papildus ir noteikta akorda samaksa- noteikts % no ieņēmumiem par operācijām;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksa par stāžu ārstniecības jomā;
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājums 2 / 3 dienas gadā, ja iegūta augstākā izglītība (attiecīgi bakalaurs / maģistrs), vai 1 diena gadā, ja iegūst māsas augstāko izglītību;
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem;
 • un vēl ir turpinājums, jo visu nav iespējams uzskaitīt!

Papildus informācija darba meklētājiem no Latvijas reģioniem: atbilstoši preventīvajam bezdarba samazināšanas pasākumam “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, ja Jūs esat Latvijas reģiona iedzīvotājs un ar Jums tiek noslēgts darba līgums, tad pirmajos 4 mēnešos Jums tiek kompensēti transporta izdevumi uz/ no darba vietas.

Prasības kanditātiem:

 • māsas profesionālā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • operāciju māsas sertifikāts vai reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā operāciju māsas specialitātē studējošai māsai;
 • zināšanas un prasmes operāciju instrumentēšanā un  asistēšanā;
 • zināšanas operāciju bloka darba organizācijā;
 • pārzināt operāciju blokā esošo aparatūru, tās darbības principus, prast to pielietot pacientu operatīvās aprūpes procesā;
 • pārzināt operāciju darba specifiku, tās darba režīmu, aseptikas un antiseptikas pamatnoteikumus, zāļu glabāšanas un dokumentācijas noformēšanas noteikumus.
 • pārzināt aprūpes darba metodes;
 • pārzināt pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principus;
 • plānot darbu un izvirzīt prioritātes;
 • apkopot un analizēt datus;
 • pārzināt specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanu un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
 • prasmes strādāt komandā.

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv . Tālrunis vēl izsmeļošākai informācijai: 67366230 vai 67 366 396


MEDICĪNAS MĀSU uz 0.5 slodzi darba dienās no plkst.8.00 līdz 13.00.

Ja Tev ir pieredze EKG veikšanā, kā arī zināšanas EKG veikšanā esi ieguvusi speciālā apmācībā, tad piesakies darbam Funkcionālās diagnostikas nodaļā.

Piedāvājam:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt pienākumus darba dienās no plkst.8.00 līdz 13.00;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • darba samaksu sertificētai medicīnas māsai vidēji Eur 3832 gadā par 0.5 slodzi,
 • darba samaksu reģistrētai medicīnas māsai vidēji Eur 3733 gadā par 0.5 slodzi,
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • piemaksa par stāžu ārstniecības jomā,
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus,
 • 2 apmaksātas brīvdienas katru ceturksni, ja nepieciešams piedalīties semināros/ kursos tālākizglītības punktu iegūšanai,
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas,
 • papildus atvaļinājums 2 vai 3 dienas gadā, ja iegūta augstākā izglītība (bakalaurs / maģistrs),
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem;
 • un vēl ir turpinājums, jo visu nav iespējams uzskaitīt!

Papildus informācija darba meklētājiem no Latvijas reģioniem: atbilstoši preventīvajam bezdarba samazināšanas pasākumam “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, ja Jūs esat Latvijas reģiona iedzīvotājs un ar Jums tiek noslēgts darba līgums, tad pirmajos 4 mēnešos Jums tiek kompensēti transporta izdevumi uz/ no darba vietas.

Prasības kanditātiem:

 • Māsas profesionālā izglītība;
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Pieredze māsas darbā ne mazāk kā 1 gads;
 • Zināšanas, prasmes un sertifikāts EKG veikšanas metodē;
 • Vēlama pieredze veloergometrijas veikšanas metodē
 • Zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;
 • Zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
 • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
 • Prasme apkopot un analizēt datus
 • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;

 • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Datorprasmes;
 • S

  pēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 67366396


Dienas/ diennakts stacionārā un ambulatorā daļā:

Aicinām pievienoties savai komandai dienas/ diennakts stacionārā un/ vai ambulatorā daļā:

arī zemāk minēto speciāltāšu – REZIDENTUS jeb  STAŽIERĀRSTUS:

ĀRSTU, kurš specializējies neirosonoloģiskā izmeklēšanas metodē (doplerogrāfs),

ĀRSTU, kurš specializējies elektromiogrāfijas metodē,

NEIROLOGU,

REIMATOLOGU,

ENDOKRINOLOGU,

DERMATOLOGU VENEROLOGU  (nepieciešamas prasmes estētiskajā dermatoloģijā: AHA, TCA un kompleksie hibrīdpīlingi, invazīvā un neinvazīvā mezoterapijā, kā arī valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanai),

GINEKOLOGU (USG speciālistu, ar darba laiku otrdienās un ceturtdienās no plkst.13.00),

GINEKOLOGU (operējošu),

GINEKOLOGU (ambulatorā pieņemšana poliklīnikā),

OTOLARINGOLOGU (operējošu),

OFTALMOLOGU (operējošu),

KARDIOLOGU (veloergometrijas un Holtēra monitorēšanas izmeklēšana),

KARDIOLOGU (ambulatorā pieņemšana poliklīnikā),

BĒRNU ĶIRURGU (ambulatorā pieņemšana poliklīnikā),

PNEIMONOLOGU (ambulatorā pieņemšana poliklīnikā)

ZOBĀRSTU,

ZOBĀRSTU - ĶIRURGU,

ZOBĀRSTU - ORTODONTU,

ANESTEZIOLOGU REANIMATOLOGU, 

FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTU.

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas - sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • veikt pienākumus summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam pilnā vai nepilnā slodzē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu,
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (līdz 70% jeb 7-16 Eur/ mēnesī),
 • piemaksu par stāžu ārstniecības jomā,
 • motivējošu atalgojumu (akordalga) Eur no 13 līdz 43 tūkstoši gadā (bruto par 1 slodzi) atkarībā no specialitātes,
 • jaunajiem ārstiem, kas pirmreizējo specialitātes sertifikātu ieguvuši pēdējā gada laikā, ir nodarbināti slimnīcā pamatdarbā un pilnā slodzē, pārbaudes laikā var izvēlēties sev darba samaksas veidu - akordalgas sistēmu vai mēnešalgu + akordalgu.

Prasības kandidātiem:

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • sertifikāts specialitātē (un izmeklēšanas metodē, ja norādīts iekavās aiz vakances nosaukuma, izņemot rezidentus).

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 67366396.


 

Dienas/ diennakts stacionārā un operāciju zālēs

 


MĀSAS PALĪGU uz 0.5 slodzi Hronisko slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļā

 

Piedāvājam

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt šādus pienākumus summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam (1 diena strādā 3 dienas brīvas):
  • Nodrošināt pacientu vajadzības, vispārējās aprūpes un higiēnas procedūru veikšanā, iesaistot pārējo Nodaļas aprūpes atbalsta personālu.
  • Nodrošināt pacientu aprūpē drošību, komfortu un intimitāti, izdarot specifiskas manipulācijas.
  • Piedalīties pacienta sagatavošanā operācijām, izmeklējumiem un pacienta transportēšanā.
  • Novērtēt un novērst izgulējumu riska faktorus, iesaistot Nodaļas aprūpes atbalsta  personālu. Izgulējumu konstatēšanas gadījumā nodrošināt atbilstošu pacientu aprūpi.
  • Palīdzēt pacientiem ar pārvietošanās grūtībām.
  • Veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no Slimnīcas.
  • Piedalīties ēdiena sadalē, pacientu ēdināšanā un trauku savākšanā.
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
 • darba samaksa Eur 647 - 753 bruto, kurā ietilpst:
  • mēnešalga,
  • akordalga,
  • piemaksa par stāžu ārstniecības jomā,
  • piemaksa par nakts stundām.
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī darba dienām Eur 7; vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksa, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai pildot vakanta amata pienākumus;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Papildus informācija darba meklētājiem no Latvijas reģioniem: atbilstoši preventīvajam bezdarba samazināšanas pasākumam “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, ja Jūs esat Latvijas reģiona iedzīvotājs un ar Jums tiek noslēgts darba līgums, tad pirmajos 4 mēnešos Jums tiek kompensēti transporta izdevumi uz/ no darba vietas.

Prasības kanditātiem:

 • māsas palīga izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • pārzināt aprūpes darba metodes;
 • pārzināt pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principus;
 • prasme plānot darbu un izvirzīt prioritātes;
 • prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
 • pārzināt specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanu un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
  • valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī, krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī;
  • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

 

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis vēl izsmeļošākai informācijai: 67366396


MĀSAS PALĪGU un SANITĀRU  Operāciju blokā

Piedāvājam

 • veikt pienākumus summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam;
 • pilna slodze;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu sanitāram Eur 430.00 ; mēnešalgu māsas palīgam Eur 524 plus akorda alga, sociālās garantijas;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam maršrutam mēnesī visām dienām Eur 10; visiem maršrutiem mēnesī visām dienām Eur 16);
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • iekšējās mācības/ seminārus/ pieredzes apmaiņas pasākumus;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • papildus atvaļinājums, ja ir bērni vecumā līdz 14 gadiem, 1 darba diena par katru bērnu kalendārajā gadā, savukārt, ja ir 3 bērni vecumā līdz 16 gadiem vai īpašais bērns vecumā līdz 18 gadiem, - 3 darba dienas kalendārajā gadā;
 • papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā;
 • atlaides noteiktiem slimnīcas pakalpojumiem.

Papildus informācija darba meklētājiem no Latvijas reģioniem: atbilstoši preventīvajam bezdarba samazināšanas pasākumam “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, ja Jūs esat Latvijas reģiona iedzīvotājs un ar Jums tiek noslēgts darba līgums, tad pirmajos 4 mēnešos Jums tiek kompensēti transporta izdevumi uz/ no darba vietas.

 

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 67366396


APKOPĒJU Hronisko slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļā uz pilnu slodzi plkst. 8.00-19.00 maiņās pēc izvēles: 
2 dienas strādā un 2 dienas brīvas vai
3 dienas strādā un 3 dienas brīvas
(telpu uzkopšana, virsmu tīrīšana palātās u. c. darbi) 

Piesakies, ja proti latviešu un krievu valodas, esi izturīgs un atbildīgs, un mēs piedāvāsim:

- veikt darba pienākumus pēc grafika maiņās;
- mēnešalgu Eur 430 plus akorda darba samaksa ~ Eur 100;
- piemaksa 25%, ja jāveic papildus darbs, aizvietojot kolēģi vai jāpilda vakanta amata pienākumi, 
- ievērojamas atlaides mēnešbiļetei braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā (vienam transporta veidam visām dienām - Eur 10 mēnesī, visiem transporta veidiem - Eur 16 mēnesī);
- kompensācija par medicīniskā darba apģērba iegādi, ja esi nostrādājis vairāk par 1 gadu; 
- apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas, 
- papildus atvaļinājums 1 darba diena par katru bērnu gadā, ja ir mazāk kā 3 bērni vecumā līdz 14 gadiem, 
- papildus atvaļinājums 3 darba dienas, ja ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadiem, 
- papildus atvaļinājums 3 darba dienas laulību gadījumā, 
un papildus bonusi, ja esi ārstniecības/ māszinību students. 
 

 

Savu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis vēl izsmeļošākai informācijai: 67366396