Darba piedāvājumie-pieraksts

SIA “Rīgas 1.slimnīca” izsludina atklātu konkursu uz

SISTĒMANALĪTIĶA amatu Informācijas tehnoloģiju nodaļā

Amata mērķis:

Analizēt un izvērtēt Rīgas 1.slimnīcas (turpmāk – Slimnīca) Informācijas sistēmu (turpmāk – IS) darbību, lietotāju prasības, sistēmu atbilstību Slimnīcas prasībām, nodrošinot ar nepieciešamo informāciju Slimnīcas vadības procesiem, kā arī sniegt priekšlikumus un koordinēt IS attīstību.

Galvenie amata pienākumi:

 • Analizēt Slimnīcas IS darbību, IS lietotāju vajadzības, IS atbilstību lietotāju vajadzībām un Slimnīcas procesiem, izstrādāt ieteikumus procesu uzlabošanai, novērtēt iespējamos risinājumus un iesniegt priekšlikumus esošo un jaunu IS attīstībai un pilnveidošanai IT nodaļas vadītājam un attiecīgās IS resursa turētājam.
 • Plānot, koordinēt un dokumentēt IS izstrādes un izmaiņu ieviešanas procesus un rezultātus, t.sk. koordinēt programmatūras izmaiņu procesu.
 • Analizēt iespējas attīstīt esošās un jaunas IS un esošo un jaunu IS ietekmi uz citām sistēmām, kas ar to saistītas.
 • Iegūt datus no Slimnīcas IS dažādos griezumos pēc atbildīgo personu vai Slimnīcas valdes pieprasījuma.
 • Identificēt IS lietošanas vides prasības un izstrādāt funkcionālās (kas sistēmai jādara) un nefunkcionālās (veiktspējas, drošības u.c.) prasības, nodrošinot atbilstību LR normatīvo aktu prasībām IT drošības jomā.
 • Izstrādāt iekšējos dokumentus attiecībā uz Slimnīcas IS - izstrādāt sistēmu aprakstus, t.sk. attēlot to uzbūvi, sastāvdaļas un mijiedarbību ar citām sistēmām.
 • Analizēt iespējas īstenot visas noteiktās prasības, aprēķināt izmaksas un riskus, izstrādāt vispiemērotāko sistēmas risinājumu.
 • Izstrādāt darba uzdevumus IS ražotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, koordinēt un pārbaudīt noteiktus darbus un to rezultātus, piedalīties un veikt IS testēšanu, sadarbībā ar atbildīgajām personām izstrādāt IS tehniskās specifikācijas.
 • Veikt Slimnīcas personāla apmācību IS lietošanā.
 • Aktualizēt informāciju Slimnīcas IS.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Izglītība: otrā līmeņa augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju, datorzinātnes jomā vai finanšu, matemātikas, statistikas jomā ar specializāciju informācijas tehnoloģijās.
 • Pieredze: IS analīzes un/vai izmaiņu ieviešanas jomā, t. sk. praktiskas iemaņas programmēšanā un testēšanā, vēlams veselības aprūpes jomā.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīti:  amatam atbilstoši papildus kursi un/vai sertifikāti;  pieredze IS SmartMedical un/vai IS “Ārsta Birojs” administrēšanā.
 • Profesionālās zināšanas un prasmes:
 • ļoti labas zināšanas par IS analīzes metodēm, IS izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un testēšanu;
 • vispārīgas zināšanas par programmatūras izstrādi;
 • vispārīgas zināšanas par objektorientētu programmēšanu;
 • vispārīgas zināšanas par datubāzes vadības sistēmām;
 • iemaņas programmatūras izstrādes un IS dokumentācijas veidošanā, tehniskajā rakstīšanā;
 • LR normatīvo aktu prasības IT drošības jomā.

        Vispārējās zināšanas un prasmes:

 • Valodas: valsts valodas prasme saskaņā ar noteiktā laika periodā spēkā esošiem LR normatīviem aktiem; angļu valoda - spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas.
 • Datorprasmes: ļoti labas iemaņas darbā ar MS Office.
 • Spēja pastāvīgi un racionāli organizēt savu darbu.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

 

Piedāvājam

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8.00-16.30,
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu Eur 1300, sociālās garantijas; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti bonusi.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju.

Pēc konkursa 1.kārtas, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai!

Jūsu motivācijas vēstuli, kurā aprakstīta iegūtā darba pieredze un pašnovērtējums profesionālajām zināšanām un prasmēm atbilstoši amatam izvirzītajām prasībām, un CV ar norādi “IT sistēmanalītiķis” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga, LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv līdz 2018.gada 15.maijam.

_________________________________________________________

Aicinām darbā:

TRAKTORTRANSPORTA VADĪTĀJU

(profesijas klasifikatora kods 8341 06).

Prasības kanditātiem:

 • Vismaz vidējā izglītība,
 • Atbilstošas valsts valodas zināšanas (vismaz A līmeņa 2.pakāpe),
 • A kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība,
 • Pieredze līdzīgā amatā.

Piedāvājam:

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.8.00-16.30,
 • pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • stabilu mēnešalgu, sociālās garantijas; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti bonusi.

Jūsu CV ar norādi “ITSN traktortehnikas vadītājs” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga, LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 29211407 (Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs Sandis Ozoliņš).

_________________________________________________________

TEHNISKO DARBINIEKU

(profesijas klasifikatora kods 5329 02)

Endoskopijas nodaļā

          Prasības kandidātiem:

 • pamatizglītība, speciālā vai arodizglītība;

  Darba pienākumi

 • Pieņemt kontaminētos instrumentus (lietotie instrumenti pēc operācijām).
 • Dezinficēt kastes, kurās tika piegādāti kontaminētie instrumenti.
 • Veikt dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu koncentrātu šķaidīšanu un pielietošanu atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām un slimnīcas noteiktajām prasībām
 • Veikt izlietoto instrumentu mazgāšanu un dezinfekciju atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām un Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Veikt kontaminēto instrumentu izjaukšanu vadoties pēc ražotāju noteiktām instrukcijām, ja tas nepieciešams, un uzmanīgi ievietot mazgāšanas/dezinfekcijas mašīnā, lai nesalauztu vai nesaliektu instrumentus.
 • Veikt noteiktas informācijas uzskaiti par mazgāšanas/dezinfekcijas un sterilizācijas mašīnu darba procesu.
 • Veikt mazgāšanas/dezinfekcijas līdzekļu pārbaudi un maiņu saskaņā ar ražotāja vai Slimnīcas noteiktajām prasībām.
 • Piedalīties struktūrvienības ģenerāltīrīšanas darbos.
 • Veikt instrumentu un materiāla sagatavošanu sterilizācijai.
 • Veikt sterilizācijas procesu kvalitātes kontroli.
 • Sagatavot sterilo instrumentu komplektus, rezerves instrumentus un materiālu transportēšanai.

Piedāvājam

 • pienākumus veikt Bruņinieku ielā 5, Rīga;
 • uz nenoteiktu laiku, pilna slodze;
 • summētais darba laiks saskaņā ar grafiku;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu no Eur 550 plus akordalga, ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 26848646 (slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

_________________________________________________________

SOCIĀLO DARBINIEKU

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Prasības kandidātiem:

 • Profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; var būt pēdējo kursu students).
 • Prasmes sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem.
 • Iemaņas darbā ar datoruun biroja tehniku.
 • Zināšanas gerontoloģijā, psihiatrijā, psiholoģijā.
 • Vēlama profesionālā izglītība un/ vai darba pieredze medicīnā.
 • Augsta atbildības un pienākuma apziņa, labas komunikācijas prasmes, spēja ātri reaģēt un iekļauties mainīgās situācijās un apstākļos.

Piedāvājam:

 • veikt šādus darba pienākumus Hronisko slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļā:
 1. Darbs arsociālo gadījumu - problēmas identificēšana , intervences plānošana, resursu apzināšana un piesaistīšana.
 2. LR normatīvo aktu pārzināšana sociālās aprūpes jomā.
 3. Sniegt klientam psihosociālo palīdzību, sociālā gadījuma vadīšanas procesā.
 4. Izmantot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.
 5. Pārstāvēt klienta intereses un tiesības citās institūcijās.
 6. Organizēt darbu starpprofesionālas un starpinstitucionālas sadarbības ietvaros.
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • pilna slodze;
 • normālais darba laiks;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • atbilstošu atalgojumu (mēnešalga Eur 713 + akordalga) un sociālās garantijas.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 67366201 (Hronisko slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļas vadītāja Rita Rindža)

_________________________________________________________

KLIENTU UN PACIENTU REĢISTRATORUS

(profesijas klasifikatora kods 3344 02)

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: vidējā, vidējā speciālā.
 • Pieredze: vēlama pieredze klientu apkalpošanā.
 • Valodu prasmes: valsts valodas prasme C līmeņa 1.pakāpe, krievu valoda - labā līmenī (spēja lasīt un izprast ar amata pienākumu veikšanu saistīto informāciju un sarunvalodas pamatzināšanas ).
 • Datorprasmes: prasme strādāt Windows vidē, lietot elektronisko pastu, izmantot interneta pārlūkprogrammas.
 • Labas komunikāciju prasmes.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • pienākumus veikt poliklīnikas/ dienas stacionārareģistratūrā;
 • uz noteiktu laiku;
 • nepilna slodze;
 • summētais darba laiks saskaņā ar grafiku;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • atbilstošu atalgojumu (mēnešalga + akordalga) un sociālās garantijas.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 26678711 (Mārketinga un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja vietniece klientu apkalpošanas jautājumos Iveta Grīnfelde).

_________________________________________________________

DERMATOLOGU VENEROLOGU

(valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanai, profesijas klasifikatora kods 2212 37)

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība specialitātē;
 • sertifikāts specialitātē;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā.

Piedāvājam

 • pienākumus veikt Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikā;
 • darba līgums uz nenoteiktu laiku;
 • pilna vai nepilna slodze;
 • summētais darba laiks saskaņā ar grafiku;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • atbilstošu atalgojumu (akordalga no Eur 1900 par 1 slodzi) un sociālās garantijas.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 67366580 (Klīnikas vad. prof. Ingmārs Mikažāns).

_________________________________________________________

 

MEDICĪNAS MĀSU Ķirurģijas klīnikā

(uz nenoteiktu laiku, darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-16.00)

Prasības kanditātiem:
 • māsas profesionālā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • pieredze māsas darbā vismaz 1 gads;
 • zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs;
 • zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principoss;
 • zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
 • prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
 • prasme apkopot un analizēt datus;
 • prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
 • valodas zināšanas: valsts valodas prasme C līmenī.
 • datorprasmes ikdienas lietotāja līmenī;
 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu sertificētai medicīnas māsai Eur 605, reģistrētai medicīnas māsai Eur 566, plus akorda alga, piemaksas, sociālās garantijas, atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti motivējoši bonusi.

Jūsu CV ar norādi “Medicīnas māsa Ķirurģijaas klīnikā” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 26848646 (slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

_________________________________________________________

Aicinām darbā:

MEDICĪNAS MĀSU Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikā

Prasības kanditātiem:

 • māsas profesionālā izglītība, vēlams anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specialitātē un/vai atbilstošas specialitātes sertifikāts;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs;

 • zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;

 • zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
 • prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
 • prasme apkopot un analizēt datus;
 • prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
 • valodas zināšanas: valsts valodas prasme C līmenī;
 • datorprasmes ikdienas lietotāja līmenī;

 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās vai summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu sertificētai medicīnas māsai no Eur 675, reģistrētai medicīnas māsai no Eur 643; plus akorda darba samaksa, speciālās piemaksas, sociālās garantijas; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti motivējoši bonusi.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 26848646 (slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

_________________________________________________________

MEDICĪNAS MĀSU fizikālajā terapijā Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikā

Prasības kanditātiem:

 • Māsas profesionālā izglītība;
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs (daudzas manipulācijas jāveic ar fototerapijas metodēm);
 • Zināšanas un prasmes

   pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;

 • Zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
 • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
 • Prasme apkopot un analizēt datus;
 • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
 • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme C līmenī;
 • S

  pēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu sertificētai medicīnas māsai no Eur 595 plus akorda darba samaksa, reģistrētai medicīnas māsai no Eur 524 plus akorda darba samaksa, sociālās garantijas; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti motivējoši bonusi.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 26848646 (slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

_________________________________________________________

REIMATOLOGU (uz nenoteiktu laiku, pilna/ nepilna slodze) dienas stacionārā, poliklīnikā “Bruņinieku” un/ vai poliklīnikā “Šarlotes”

DERMATOLOGU VENEROLOGU  (uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze, nepieciešamas prasmes estētiskajā dermatoloģijā: AHA, TCA un kompleksie hibrīdpīlingi, invazīvā un neinvazīvā mezoterapijā) Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikā

NEIROLOGU (uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze) dienas stacionārā, poliklīnikā “Bruņinieku” un/ vai Arodveselības nodaļā

KARDIOLOGU (EHO kardiogrāfijas speciālistu, uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze) poliklīnikā “Bruņinieku”

KARDIOLOGU (veloergometrijas un Holtēra monitorēšanas izmeklēšana, uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze) Funkcionālās diagnostikas nodaļa

OTOLARINGOLOGU (uz nenoteiktu laiku) Arodveselības nodaļā

BĒRNU OTOLARINGOLOGU (uz nenoteiktu laiku, operējošu) 3.nodaļā (LOR)

ZOBĀRSTU (uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze) poliklīnikas “Šarlotes” Zobārstniecības nodaļā

ZOBĀRSTU - ĶIRURGU (uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze) poliklīnikas “Šarlotes” Zobārstniecības nodaļā

ZOBĀRSTU - ORTODONTU (uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze) poliklīnikas “Šarlotes” Zobārstniecības nodaļā

ANESTEZIOLOGU REANIMATOLOGU (uz noteiktu laiku, nepilna slodze) Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikā

Prasības kandidātiem:

 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • sertifikāts specialitātē (un izmeklēšanas metodē, ja norādīts iekavās aiz vakances nosaukuma)

Piedāvājam

 • veikt pienākumus saskaņā ar grafiku;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • atbilstošu atalgojumu (akordalga) un sociālās garantijas.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai:

67276763 (poliklīnikas "Šarlotes" vadītāja Sarmīte Dzene),

67366221 (poliklīnikas "Bruņinieku" vadītāja Ilze Reinholde),

26533029 (Arodveselības nodaļas vadītāja Gaļina Veibere),

29437022 (poliklīnikas "Šarlotes" Zobārstniecības nodaļas virsmāsa Ieva Jansone),

67366392 (Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Irina Evansa),

67366580 (Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikas vaditājs prof. Ingmārs Mikažāns).

_________________________________________________________

FIZIOTERAPEITU

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • sertifikāts specialitātē;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

Piedāvājam

 • pienākumus veikt poliklīnikā “Šarlotes”;
 • uz nenoteiktu laiku;
 • pilna/ nepilna slodze;
 • summētais darba laiks saskaņā ar grafiku;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • atbilstošu atalgojumu (akordalga) un sociālās garantijas.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai:

67276763 (poliklīnikas "Šarlotes" vadītāja Sarmīte Dzene)

_________________________________________________________

MEDICĪNAS MĀSU (uz nenoteiktu laiku)

Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikā
10.nodaļā (ginekoloģija)
Poliklīnikā "Šarlotes"  (ambulatorā māsa darbam ģimenes ārsta kabinetā, procedūru kabinetā vai ūdens dziedniecībā)
Endoskopijas nodaļā (papildus prasības: sertifikāts ķirurģijā; vēlama pieredze endoskopijā)
 
Prasības kanditātiem:
 • māsas profesionālā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • pieredze māsas darbā vismaz 1 gads;
 • zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs;
 • zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principoss;
 • zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
 • prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
 • prasme apkopot un analizēt datus;
 • prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
 • valodas zināšanas: valsts valodas prasme C līmenī, krievu valodas zināšanas – sarunvalodas līmenī, vēlamas angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • datorprasmes ikdienas lietotāja līmenī;
 • spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās vai summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam (atkarībā no izvēlētās struktūrvienības);
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu sertificētai medicīnas māsai no Eur 675 plus akorda darba samaksa, reģistrētai medicīnas māsai no Eur 566 plus akorda alga, piemaksas, sociālās garantijas; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti bonusi.

Jūsu CV ar norādi “Medicīnas māsa” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai:

26848646 (slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

______________________________________________________

BĒRNU MASIERI

Poliklīnikā “Šarlotes”

Prasības kanditātiem:

 • Bērnu masiera sertifikāts;
 • Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • Darba pieredze – tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas B līmenī.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam;
 • vērtīgu pieredzi dinamiskā un uz attīstību vērstā darba vidē;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • atbilstošu atalgojumu (akordalga) un sociālās garantijas.

Jūsu CV ar norādi “Bērnu masieris” lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 67276763 (poliklīnikas "Šarlotes" vadītāja Sarmīte Dzene)

_______________________________________________________________

MĀSAS PALĪGU

Ķirurģijas klīnikā
Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikā
Operācijas blokā

Prasības kanditātiem:

 • Māsas palīga izglītība;
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme vidējā B līmenī, krievu valodas zināšanas – sarunvalodas līmenī.
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Piedāvājam

 • veikt pienākumus summētā darba laika ietvaros darba dienās atbilstoši grafikam;
 • nepilna slodze;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu Eur 450.00 plus akorda alga, sociālās garantijas; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti bonusi.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 26848646 (slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

_______________________________________________________________

SANITĀRU

Dienas un diennakts stacionārā

Piedāvājam

 • veikt pienākumus summētā darba laika ietvaros atbilstoši grafikam;
 • pilna/ nepilna slodze slodze;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mēnešalgu Eur 430.00 plus akorda alga, sociālās garantijas; pēc pārbaudes laika atlīdzībai tiek pievienoti bonusi.

Jūsu CV lūdzam sūtīt SIA “Rīgas 1.slimnīca” Personāla vadības  nodaļai, Bruņinieku ielā 5, Rīga,  LV 1001 vai pa e-pastu: atlase@1slimnica.lv

Tālrunis informācijai: 26848646 (slimnīcas galvenā māsa Anita Šanca).

_______________________________________________________________