Zobārstniecībae-pieraksts

 

Stomatoloģija ir ārstniecības nozare, kas nodarbojas ar mutes dobuma audu un orgānu veselības saglabāšanu un slimību ārstēšanu.

Rīgas 1.slimnīcas zobārstniecības nodaļas speciālisti sniedz plaša spektra zobārstniecisko palīdzību bērniem un pieaugušajiem.

Pieraksts pie zobārsta

Lai nodrošinātu patstāvīgajiem pacientiem iespēju regulāri kontrolēt mutes dobuma stāvokli, tiek veikts pieraksts uz mutes dobuma apskati. Tai paredzētas 10 minūtes, kuru laikā tiek fiksēts mutes dobuma stāvoklis, veikti nepieciešamie RTG izmeklējumi un nepieciešamības gadījumā veikts pieraksts ārstēšanai. Apskati Nacionālais veselības dienests apmaksā ne biežāk kā reizi 6 mēnešos.
Uz apskati pieraksta arī pirmreizējos pacientus, lai plānotu turpmāku ārstēšanu. Uz apskati nepieraksta pacientus ar sāpēm- tam domāts pieraksts akūtajās stundās.
Pacientus bez sāpēm, kuri ir pārliecināti, ka zobi jālabo pieraksta gaidīšanas rindā.

Kvotu ietvaros bērniem līdz 17 gadiem (ieskaitot)  valsts programmā paredzētos zobārstniecības pakalpojumus apmaksā Nacionālais veselības dienests. Pakalpojumus, kuri tajā nav ietverti, apmaksā pacients.

Valsts apmaksātie pakalpojumi bērniem:

  • zobārsta konsultācija;
  • zobu labošana, tai skaitā sakņu kanāla ārstēšana;
  • zobu RTG diagnostika, tai skaitā ortopantomogramma - tikai ar ārsta nozīmējumu. Ortopantomogammas ieraksts uz diska - par papildu samaksu;
  • profesionāla zobu higiēna - vienu reizi bērna dzīves gadā (no dzimšanas dienas līdz dzimšanas dienai), izņemot 7, 11, 12 gadu vecumu, kad zobu higiēnu var veikt divas reizes dzīves gadā. Netiek apmaksāta silantu aplikācija;
  • ķirurģiskā palīdzība (ekstrakcijas, lūpu saitīšu operācijas, mēles saitīšu operācijas u.c.);
  • ortodontiskā konsultācija (vienu reizi gadā).

Kā sagatavot bērnu zobārsta apmeklējumam, var iepazīties šeit

Pieaugušajiem zobārstnieciskā palīdzība tiek sniegta par maksu. Ir līgumi ar apdrošināšanas sabiedrībām.

Lai uzlabotu palīdzības sniegšanu akūtos gadījumos un samazinātu gaidīšanas rindas, izveidotas akūtās pieņemšanas stundas katram ārstam.

Palīdzība akūtu zobu sāpju gadījumā

Uz akūtās pieņemšanas stundām tiek veidots pieraksts, visi akūtās stundas pacienti tiek nozīmēti uz stundas sākumlaiku un pieņemti rindas kārtībā. Katra ārsta pieņemto pacientu skaits ir limitēts, nevar tikt garantēts pieraksts pie konkrēta ārsta.

Atgādinām, kādos gadījumos pacientu pieņem akūtajās stundās:
• ir akūtas, nepārejošas zobu sāpes,
• zobu traumas,
• vaiga vai (un) smaganu tūska.
Akūtajā stundā ārsts var veikt apskati, lai noformētu izziņu par mutes dobuma stāvokli.

Akūtajā stundā ārsts neveic kanālu ārstēšanu (otrais vai nākamais seanss)!
Zobu kanālu tālākai ārstēšanai, pēc pirmās palīdzības sniegšanas, pacientiem jāgriežas pie sava ārstējošā ārsta. Par veikto darbu tiks izsniegta izziņa. 
Atgādinām, ka ir zobārstniecības prakses, kur valsts apmaksātos zobāsrtniecības pakalpojumus var saņemt ātrāk. Informācija par iestādēm, kas ir noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu zobārstniecības palīdzību bērniem līdz 18 gadiem un gaidīšanas rindas pieejama http://www.vmnvd.gov.lv/lv/rindapiearstalv un reģistratūrā.

RTG kabinets

Profesionāli RTG laboranti veic zobu RTG uzņēmumus gan nodaļas pacientiem, gan arī pacientiem, kas ārstējas citos zobārstniecības kabinetos. Nepieciešams ārsta nosūtījums.

Veicam arī panorāmas rentgenuzņēmumus, kas nodaļas ārstiem pieejami Romex datorprogrammā, pacientiem no citiem zobārstniecības kabinetiem tiek izsniegti ieraksti kompaktdiskā. Ieraksts ietver Romex programmas daļu un ir iekļauts uzņēmuma cenā.