Personas medicīniskās grāmatiņase-pieraksts

Personas medicīniskās grāmatiņas (sanitārā grāmatiņa) (MK noteikumi Nr.494 no 27.11.2001.) nepieciešamie dokumenti: medicīniskā grāmatiņa, pase vai personas apliecība (eID karte).

Arodveselības nodaļas darba laiks:

pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās no  plkst. 8.00 līdz 16.00;

otrdienās no plkst. 11. 00 līdz 19.00;

trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA PA TĀLRUNI 67366323.