Ārstu komisijas pakalpojumi līgumpartnerieme-pieraksts

Ārstu  komisijas pakalpojumi līgumpartneriem, kas  nodarbina ne mazāk kā 10 darbiniekus un kas slēdz līgumu par obligāto veselības pārbaužu veikšanu vismaz uz 12 mēnešiem.