Logopēdse-pieraksts

Logopēds ir speciālists, kurš strādā ar bērniem un pieaugušajiem, uzstādot runā iztrūkstošas skaņas, iemācot nepareizi izrunātas skaņas izrunāt pareizi, apmācot vecākus, kā bērnam bagātināt valodu.

Logopēdi sniedz valsts apmaksātās konsultācijas bērniem ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista norīkojumu, kā arī maksas pakalpojumus. 

Logopēds konsultācijas laikā palīdzēs noteikt bērna runas attīstības līmeni, izrunas defektus un ieteiks labākos risinājumus bērna izrunas korekcijai. 
 
Ja bērns maz runā pēc divu gadu vecuma, tad noteikti valodas attīstība nenorit tā, kā tam vajadzētu būt, un vecākiem vajadzētu apmeklēt logopēda konsultāciju, lai noteiktu, vai tiešām ir runas un valodas attīstības kavēšanās, vai pie tā vainojami citi faktori.

Ja vecāks pie speciālista vēršas novēloti, bieži sekas var būt ilgstošas nodarbības pie logopēda, specializēts bērnu dārzs vai skola ar speciālo apmācības programmu. Pareiza runa ir svarīga bērna pašnovērtējuma un sociālo kontaktu veidošanai.

Pieaugušie pie logopēda var saņemt tikai maksas konsultācijas un pakalpojumus.

Ar runas traucējumu simptomiem var iepazīties šeit