Fizikālā un rehabilitācijas medicīnae-pieraksts

 

FIzikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti vada multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbu optimālo ārstniecības rezultātu sasniegšanai.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ir ārstniecības persona, kas atbild par profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitācijas pasākumu vadīšanu visu vecuma grupu cilvēkiem ar funkcionālām pārmaiņām, ko radījušas slimību un pavadslimību sekas.

Ārsta konsultācija sastāv no:

  • pacienta anamnēzes ievākšanas;

  • primāras izmeklēšanas;

  • funkciju novērtēšanas;

  • laboratorisko izmeklējumu analīzes;

  • funkcionālo speciālistu un atbilstošu ārstniecības atbalsta personu atzinumu apkopošanas;

  • rehabilitācijas plāna izstrādāšanas;

  • atzinuma par funkciju ierobežojumiem sagatavošanas.

Rehabilitācija ir profesionāli vadīta un atbalstīta paša pacienta aktīva darbošanās izvirzīto un objektīvi reālo rehabilitācijas mērķu sasniegšanai iepriekš plānotos termiņos. Bet veiksmīgs rezultāts iespējamo rehabilitācijas rezultātu sasniegšanā vispirms ir atkarīgs no paša pacienta un viņa ģimenes locekļu izpratnes par izvirzītajiem rehabilitācijas mērķiem un motivācijas tos sasniegt.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".