Audiologopēdse-pieraksts

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas strādā ar pacientiem, kuriem ir komunikācijas spēju, runas, valodas, balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Audiologopēds veic traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, piemēro atbilstošo terapiju un veic rehabilitāciju.

Audiologopēds sniedz gan valsts apmaksātas konsultācijas pacientiem ar ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumu, gan maksas konsultācijas.