Psihoterapijas procesā sarunu laikā veidojas ilgstošas uzticības pilnas, stabilas, drošas, emocionāli ieinteresētas, pieņemošas un atbalstošas terapeitiskas attiecības starp psihoterapeitu un pacientu. Psihoterapija parasti ilgst mēnešiem vai gadiem. Atsevišķos gadījumos cilvēka pašsajūtu uzlabo pat tikai dažas konsultācijas.

Rīgas 1.slimnīca piedāvā psihoterapeita konsultācijas

Psihoterapeits konsultē, atbalsta un ārstē cilvēkus, kas atrodas dzīves krustcelēs vai krīzes situācijās, kā arī ar dažādām slimībām sirgstošajiem:

  • izvēloties profesiju, studiju virzienu,
  • veidojot harmoniskas pāra attiecības, ģimenes dzīvi, audzinot bērnus,
  • risinot konfliktsituācijas profesionālajā vidē vai personiskajās attiecībās,
  • pēc šķiršanās, psihoemocionālu krīžu laikā,
  • smagu pārdzīvojumu, somatisku slimību laikā,
  • zaudējot tuviniekus, draugus,
  • pacientiem ar fobijām, trauksmi, baiļu vai panikas lēkmēm,
  • veģetatīvas distonijas pacientiem,
  • vieglas depresijas slimniekiem,
  • psihosomatisku sūdzību gadījumā, kad pacienti konsultējušies pie dažādu specialitāšu ārstiem.

„Bieži vien rokas zina, kā atrisināt mīklu, ar kuru intelekts ir cīnījies veltīgi.” K. Jungs

Iedarbīga psihoterapeitiska metode ir smilšu spēļu terapija, to var tēlaini salīdzināt ar psiholoģiskā darba rokām.  Metode veicina psihes dabisko pašdziedināšanās procesu. Terapeits rada brīvu un drošu vidi, kurā pacients, izmantojot smiltis, ūdeni un mazus priekšmetus, rada iekšējo procesu, simbolisko tēlu un pārdzīvojumu atspoguļojumu smilšu kastē. Smilšu spēles terapija ļauj klientam simboliskā veidā, neverbāli risināt problēmas un sasāpējušus jautājumus.