Pediatrijae-pieraksts

 

Pediatrija ir medicīnas nozare par bērnu un pusaudžu slimībām un to ārstēšanu. Ārstus, kas ir praktizējušies šajā nozarē, sauc par pediatriem.

Pediatri novēro, vai bērns attīstās normāli un veic preventīvus pasākumus.

Pediatrija apvieno apakšnozares, kas nodarbojas ar bērniem un jauniešiem un diagnostikā un ārstēšanā neizmanto invazīvas metodes.

Pediatrija ir cieši saistīta ar bērnu un pusaudžu uzturu, higiēnu un drošību.

 

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".