Intensīvā terapijae-pieraksts

Anestezioloģijas kā medicīnas zinātņu nozares galvenais uzdevums ir izzināt patofizioloģiskos un bioķīmiskos procesus, kas noris organismā traumas, pirmām kārtām, ķirurģiskās traumas, iespaidā, kā arī izstrādāt efektīvus pasākumus šo noviržu profilaksei un terapijai.

Anestēziju veic ārsti anesteziologi, kuru uzdevums pēc indikācijām veikt arī intensīvo terapiju.

Ārstam jāpiedalās pacienta izmeklēšanā, vērtēšanā un ārstēšanā pirmsoperācijas posmā un arī pēcoperācijas periodā. Anesteziologs savā ikdienas praksē nestrādā izolēti, bet piedalās multidisciplināras komandas darbā, kuras mērķis ir veikt iespējami labāko pacienta aprūpi gan preoperatīvi, gan operācijas laikā, kā arī pēcoperācijas periodā.

Pašreiz anestezioloģiju definē ka perioperatīvo medicīnu, kas aptver ķirurģiskā slimnieka ārstēšanos visā tā atrašanās laikā stacionārā. 

Rīgas 1.slimnīcas Anestezioloģijas, intensīvās terapijas un sāpju klīnikas speciālisti 

  • veic ambulatoras anesteziologu, reanimatologu konsultācijas poliklīnikā (pirms operācijām),
  • nodrošina anestēziju, kontrolējot visas dzīvībai svarīgas organisma funkcijas operācijas laikā, 
  • intensīvās terapijas nodaļā veic pacientu pēcoperācijas uzraudzību un aprūpi. 

Intensīvā terapija ietver vitālo funkciju novērošanu un to darbības traucējumu nepārtrauktu koriģēšanu, lai nepieļautu klīnisko nāvi.
Nodaļā izveidotas divas intensīvās terapijas palātas ar četrām gultasvietām katrā palātā un atsevišķa palāta ar vienu gultasvietu un individuālu māsas posteni. Pacientu aprūpei iegādāts nozarē jaunākās paaudzes aprīkojums dzīvības funkciju monitoringam. Aprīkojums mūsdienīgas medikamentozas terapijas pielietošanai ir ne vien maksimāli komfortabls pacientiem, bet arī atvieglo personāla darbu ārstēšanas un aprūpes procesā.

Pēcoperācijas un pēcanestēzijas pacientu aprūpe

Par pēcoperācijas vai pēcanestēzijas pacientu aprūpi pieņemts uzskatīt laiku no brīža, kad beidzas manipulācija (operācija, izmeklējums u. c.), līdz brīdim, kad pacients atgriežas pirmsanestēzijas fizioloģiskajā stāvoklī. 

Ārsti anesteziologi reanimatologi nodrošina:

  • atbalstu slimnīcas dienas stacionāra nodaļām, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību,
  • anestēziju endoskopijas vai citu izmeklēšanas procedūru veikšanas laikā.