Sirds un plaušu funkcionālā izmeklēšanae-pieraksts

Funkcionālās diagnostikas kabinets ir aprīkots ar modernu aparatūru, ar kuru datorizēti veic:

  • elektrokardiogrammu;
  • veloergometriju;
  • ehokardiogrāfiju;
  • diennakts asinsspiediena pierakstu;
  • diennakts elektrokardiogrammas (Holtera monitorēšana) pierakstu;
  • ārējās elpošanas funkcijas analīzi (spirogrāfija jeb bronhu dilatācijas tests).

Elektrokardiogramma (EKG) ir sirds elektrisko notikumu grafisks attēls, ko reģistrē ar elektrodiem un EKG līknē analizē sirds bojājuma pazīmes, ritma un vadīšanas traucējumus. EKG pieejamība un pilnīgs nekaitīgums ļauj šo metodi lietot plaši kā sirds slimību diagnostikā, tā regulārā pacientu novērošanā dinamikā.

Holtera monitorēšana ir EKG ilgstošs pieraksts, parasti vienu diennakti, lai atklātu sirds bojājuma pazīmes, ritma un vadīšanas traucējumus ilgākā laika posmā. Nepieciešamības gadījumā to veic atkārtoti.

Fiziskās slodzes tests - izmantojot veloergometru (jeb velotrenažieri), kurš aprīkots ar speciālu aparatūru.  Ar šīs aparatūras palīdzību pacientam slodzes laikā reģistrē sirds kardiogrammu, mēra arteriālo asinsspiedienu. Lasīt šeit

Ehokardiogrāfija ir ultraskaņas metode, ar kuras palīdzību nosaka sirds izmērus, vārstuļu un sieniņu stāvokli, un sirds funkcionālo stāvokli. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta ehokardiogrāfiskā izmeklēšana caur barības vadu.

Asinsspiediena diennakts monitorēša dod iespēju reģistrēt asinsspiediena diennakts svārstības un izvēlēties racionālāko ārstēšanas taktiku.

Ārējās elpošanas funkcijas analīze (spirogrāfija jeb bronhu dilatācijas tests) - galvenā izmeklēšanas metode, ar kuras palīdzību var noteikt bronhiālās astmas vai hroniska obstruktīva bronhīta diagnozi, kā arī izvērtēt nozīmētās terapijas efektivitāti.

Tālruņi informācijai un pierakstam 67366323.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".