Nervu sistēmas elektrofizioloģiskā izmeklēšana (EMG, EEG)e-pieraksts

 

 

 

 

Ar elektromiogrāfijas (EMG) metodi

reģistrē muskuļu biopotenciālu un izmeklē perifēro nervu sistēmu un skeleta muskuļus.

Elektroencefalogrāfiju

pielieto epilepsijas diagnostikai, veģetatīvās nervu sistēmas disfunkcijas, galvas sāpju, galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa novērtēšanai un lokāla bojājuma noteikšana pēc insulta, pēc galvas traumas, pēc galvas smadzeņu operācijas, pēc iekaisīga rakstura nervu sistēmas saslimšanas.   

EEG IR PAMATA IZMEKLĒJUMS EPILEPSIJAS DIAGNOSTIKAI

Veicams regulāri, vidēji vienu reizi gadā. Neskaidras diagnozes, grūti ārstējamas epilepsijas un terapijas efektivitātes vai nomaiņas gadījumos arī atkārtoti un biežāk.
Izmeklējums ir fizioloģisks, pilnīgi nekaitīgs cilvēka veselībai, nesāpīgs, to drīkst veikt arī grūtniecēm. Tas atspoguļo galvas smadzeņu funkcionālo stāvokli, tiek reģistrēti tā saucamie biopotencionāli, kas ļauj novērtēt smadzeņu darbību simetriski no visām galvas smadzeņu lielo pusložu zonām. EEG pieraksts ilgst 15-20 min.

GALVENĀS INDIKĀCIJAS EEG VEIKŠANAI:

 

  • epilepsija, diagnostika, ekspertīze;
  • jebkādi neskaidras izcelsmes samaņas zudumi;
  • ģībonim līdzīgi stāvokļi;
  • veģetatīvās nervu sistēmas disfunkcija, veģetatīvi paroksismi, panikas lēkmes;
  • reiboņu lēkmes;
  • galvassāpes - vienpusējas, lēkmjveidīgas, neprecizētas;
  • galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa novētēšana un lokāla bojājuma noteikšana pēc insulta, pēc galvas traumas, pēc galvas smadzeņu operācijas, pēc iekaisīga rakstura nervu sistēmas saslimšanas;
  • atmiņas traucējumi;
  • miega traucējumi;
  • uzvedības traucējumi.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu  http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".