Endoskopijae-pieraksts

Endoskopiskie izmeklējumi:

  • gastroskopija (augšējā gastrointestinālā endoskopija);
  • endoskopiskā retrogrādā holangiopankreatogrāfija;
  • kapsulas endoskopija;
  • kolonoskopija.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".