COVID-19 pacientu nodaļae-pieraksts

 

COVID-19 pacientu ārstēšanai uz laiku, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, norobežojot pacientu plūsmas, izveidota stacionāra nodaļu ar 50 gultām 17. korpusā, kas atrodas atsevišķi no centrālā kompleksa 2. korpusā.

 

Nodaļā ir izbūvētas slūžas un dekontaktācijas telpas epidemioloģisko drošības pasākumu nodrošināšanai, pielāgota medicīniskā skābekļa sistēma un izbūvēts medicīniskā saspiestā gaisa pievads. IT tīkls pielāgots iespējām pieslēgties medicīniskajām iekārtām katrā palātā.

Rīgas 1.slimnīca pieslēgta pie NMPD operatīvo datu paneļa, lai nodaļa spētu ziņot par brīvajām gultām un pacientu stāvokli. 

SVARĪGI:

 - Pacientu apmeklēšana nodaļā nav iespējama.

- Informācija par pacientu stāvokli telefoniski tiks sniegta tikai pirmās pakāpes radiniekiem, laikā no 15:00 līdz 16:00, zvanot uz ārstu kabinetu.

- Pienesumus līdz 500 gr var nogādāt 17.korpusā 3.stāvā, nodaļas priekštelpā, uz tiem jānorāda pacienta uzvārds. Nodaļas sanitārs nodos pienesumus pēc adresāta.  Sakarā ar to, ka nodaļā nav peredzēta pārtikas produktu uzglabāšana, lūdzam pienesumā likt produktus, kuri glabājami Ilgāk nekā 24 stundas.

Cita informācija pieejama zvanot:

67366217 -  māsu postenis
67366218 - ārstu kabinets
67366219 - virsmāsa