Covid-19 pacientu ārstēšanae-pieraksts

 

COVID-19 pacientu ārstēšanai uz laiku, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, norobežojot pacientu plūsmas, tika izveidota stacionāra nodaļu ar 50 gultām 17. korpusā, kas atrodas atsevišķi no centrālā kompleksa 2. korpusā. 30. janvārī, tika uzņemti pirmie pacienti, kuri sākotnējo ārstēšanu saņēmuši universitātes slimnīcās. Vasarā, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, nodaļas darbs tika apturēts.

Šobrīd inficēšanās ar Covid-19 Latvijā statistika liecina, ka pacientu skaits ar smagu slimības gaitu ir ar pieaugošu tendenci. Vairākās slimnīcās pilnībā ir aizņemtas smagā stāvoklī esošu Covid-19 pacientu ārstēšanai paredzētās intensīvās terapijas gultas. Pēc saņemtās ārstēšanas akūtie COVID-19 pacienti, jau ar vidēja smaguma slimības gaitu un stabili, ir pārvietojami tālākai ārstēšanai, atbrīvojot vietu citam akūtam pacientam.

Lai paplašinātu pieejamo gultas vietu skaitu, nodrošinātu papildu nepieciešamās iekārtas un personālu, 25.oktobrī nodaļa Covid-19 pacientu ārstēšanai Rīgas 1.slimnīcā atsāka darbu.

Nodaļā ir izbūvētas slūžas un dekontaktācijas telpas epidemioloģisko drošības pasākumu nodrošināšanai, pielāgota medicīniskā skābekļa sistēma un izbūvēts medicīniskā saspiestā gaisa pievads. IT tīkls pielāgots iespējām pieslēgties medicīniskajām iekārtām katrā palātā.

Rīgas 1.slimnīca pieslēgta pie NMPD operatīvo datu paneļa, lai nodaļa spētu ziņot par brīvajām gultām un pacientu stāvokli. 

SVARĪGI:

 - Pacientu apmeklēšana nodaļā nav iespējama.

- Informācija par pacientu stāvokli telefoniski tiks sniegta tikai pirmās pakāpes radiniekiem, laikā no 15:00 līdz 16:00, zvanot uz ārstu kabinetu.

- Pienesumus līdz 500 gr var nogādāt 17.korpusā 3.stāvā, nodaļas priekštelpā, uz tiem jānorāda pacienta uzvārds. Nodaļas sanitārs nodos pienesumus pēc adresāta.  Sakarā ar to, ka nodaļā nav peredzēta pārtikas produktu uzglabāšana, lūdzam pienesumā likt produktus, kuri glabājami Ilgāk nekā 24 stundas.

Cita informācija pieejama zvanot:

67366217 -  māsu postenis
67366218 - ārstu kabinets
67366219 - virsmāsa