Kardioloģijae-pieraksts

Sertificēti kardiologi sniedz konsultācijas pacientiem ar:

  • sirds ritma traucējumiem;
  • sirds asinsvadu slimībām;
  • paaugstinātu asinsspiedienu;
  • sirdskaitēm;
  • citām sirds slimībām;
  • paaugstināta holesterīna problēmām;
  • samaņas zudumiem.

 Rīgas 1.slimnīcā pieejami nepieciešamie diagnostiskie izmeklējumi:

Elektrokardiogramma (EKG) ir sirds elektrisko notikumu grafisks attēls, ko reģistrē ar elektrodiem un EKG līknē analizē sirds bojājuma pazīmes, ritma un vadīšanas traucējumus. EKG pieejamība un pilnīgs nekaitīgums ļauj šo metodi lietot plaši kā sirds slimību diagnostikā, tā regulārā pacientu novērošanā dinamikā.

Holtera monitorēšana ir EKG ilgstošs pieraksts, parasti vienu diennakti, lai atklātu sirds bojājuma pazīmes, ritma un vadīšanas traucējumus ilgākā laika posmā. Nepieciešamības gadījumā to veic atkārtoti.

Fiziskās slodzes testam izmantojam veloergometru. Pacientam braucot uz nostiprināta velosipēda, tiek analizēta viņa elektrokardiogramma un mērīts asinsspiediens. Fiziskās slodzes tests joprojām ir visplašāk lietotā metode sirds asinsvadu slimību diagnostikā, to smaguma izvērtēšanā un ārstēšanas taktikas izvēlē.

Ehokardiogrāfija ir ultraskaņas metode, ar kuras palīdzību nosaka sirds izmērus, vārstuļu un sieniņu stāvokli un sirds funkcionālo stāvokli. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta ehokardiogrāfiskā izmeklēšana caur barības vadu.

Asinsspiediena diennakts monitorēšana dod iespēju reģistrēt asinsspiediena diennakts svārstības un izvēlēties racionālāko ārstēšanas taktiku.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".