Ģimenes medicīnae-pieraksts

Ģimenes medicīna  nodrošina nepārtrauktu un visaptverošu veselības aprūpi katram cilvēkam un ģimenei kopumā. 

Veselības aprūpes pamatu veido primārā aprūpe, ko nodrošina ģimenes ārsti - tas ir pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju.

Profilakse, savlaicīga slimību diagnostika, efektīva un pareizi izvēlēta tālākā ārstēšana ir galvenie ģimenes ārsta darba virzieni:

  • koordinē konsultācijas pie speciālistiem;
  • nosūta uz ārstēšanos slimnīcā;
  • nodrošina mājas aprūpi un iesaista par sociālo palīdzību atbildīgos darbiniekus, ja tas ir nepieciešams.

Ar ģimenes ārstu darba laiku var iepazīties šeit.