Pakalpojumu veidie-pieraksts

Slimnīcas sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu veidi atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem:

Nr.p.k.

pakalpojumu veidi

2.1.

Izmeklējumi un terapija:

2.1.1.

 datortomogrāfija

2.1.2.

 ultrasonogrāfija

2.1.3.

 rentgenoloģija

2.1.4.

 elektrokardiogrāfija

2.1.5.

 citi sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi

2.1.6.

 endoskopija

2.1.7.

 neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi

2.1.8.

 doplerogrāfija

2.2.

Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi,  t.sk.:

2.2.1.

 invazīvā kardioloģija

2.2.2.

Ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā, t.sk:

2.2.2.1.

 uroloģija dienas stacionārā

2.2.2.2.

 gastrointenstinālās endoskopijas dienas stacionārā

2.2.2.3.

 ginekoloģija dienas stacionārā

2.2.2.4.

 otolaringoloģija bērniem dienas stacionārā

2.2.2.5.

 otolaringoloģija pieaugušiem dienas stacionārā

2.2.2.6.

 traumatoloģija, ortopēdija dienas stacionārā

2.2.2.7.

 vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi  dienas stacionārā

2.2.2.8.

 ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijā dienas stacionārā

2.2.3.

pārējie dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi, t.sk.:

2.2.3.1.

 neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā

2.3.

Rehabilitācijas pakalpojumi

2.4.

Fizikālās medicīnas pakalpojumi

2.5.

Ikmēneša fiksētais maksājums (tāmes finansējums) speciālistu un ārstniecības struktūrvienību darba apmaksai

2.5.1.

Ikmēneša fiksētais maksājums citu speciālistu un ārstniecības struktūrvienību darba apmaksai

2.5.1.1.

 stomas kabinets

2.5.1.2.

 diabēta apmācības kabinets

2.6.

Speciālistu pakalpojumi:

2.6.1.

 kardioloģija

2.6.2.

 pulmonoloģija

2.6.3.

 endokrinoloģija

2.6.4.

 ķirurģija

2.6.5.

 uroloģija

2.6.6.

 traumatoloģija, ortopēdija

2.6.7.

 ginekoloģija

2.6.8.

 neiroloģija

2.6.9.

 oftalmoloģija

2.6.10.

 otolaringoloģija

2.6.11.

 dermatoveneroloģija

2.6.12.

 anestezioloģija

2.6.13.

 reimatoloģija

2.6.14.

 internā medicīna

2.6.15.

 gastroenteroloģija

2.6.16.

 pediatrija

2.6.17.

 algoloģija

2.6.18.

 nefroloģija

2.7.

Pārējie ambulatorie pakalpojumi

2.7.1.

 okulista profilaktiskā apskate bērniem atbilstoši normatīviem aktiem

2.7.2.

 grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši normatīviem aktiem par  dzemdībpalīdzības nodrošināšana;

2.7.3.

 dzemdes kakla onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests      

2.7.4.

 vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā diagnostika 

2.7.4.1.

 pozitīvu slēpto asiņu testa rezultāti kolorektālā vēža skrīninga gadījumos