Pakalpojumu veidie-pieraksts

 

Ambulators pakalpojums

Runājot par ambulatoriem pacientiem un ambulatoro pacientu plūsmu, tiek domāti pacienti, kuri dodas uz konsultācijām pie poliklīnikas speciālistiem, kā arī uz izmeklējumiem.

 

Dienas stacionārs

Dienas stacionārs sniedz iespēju saņemt nepieciešamo ārstēšanu (nelielas operācijas, manipulācijas), nepaliekot pa nakti slimnīcā. Nepieciešamības gadījumā pacients uz dienas stacionāru ierodas vairākas reizes. Pēc nepieciešamo manipulāciju vai ārstēšanas saņemšanas klients var doties mājās, lai turpinātu ārstēšanos ambulatori.

 

Stacionārs

Stacionārs ir slimnīcas nodaļas, kur ārstniecība un aprūpe notiek 24 stundas diennaktī,  nodrošinot vairāku speciālistu palīdzību un nepieciešamos izmeklējumus dažādos profilos. Stacionēšanās - iestāšanās slimnīcā, lai veiktu nepieciešamo ārstēšanu un manipulācijas, kas var aizņemt ilgāku laiku. Līdz ar to pacientam jāņem līdzi personīgās higiēnas piederumi, maiņas apavi, ērts mājas apģērbs.