Pacienta līdzmaksājumse-pieraksts

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālr. 80001234 - darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 var saņemt informāciju par valsts garantētiem medicīnas pakalpojumiem.

Pacienta līdzmaksājums ārsta apmeklējums

 4,00

Pacienta līdzmaksājums  ģimenes ārsta vizīte

 2,00

Pacienta līdzmaksājums  ģimenes ārsta mājas vizīte  (pie pacienta vecāka par 80 gadiem;pie pacienta ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; pie pacienta pēc NMP dienesta izsaukuma)  1,00

Pacienta līdzmaksājums elektrokardiogrāfija

 2,00

Pacienta līdzmaksājums  EHO

 4,00

Pacienta līdzmaksājums  veloergometrija

 4,00

Pacienta līdzmaksājums  Holtera monitorēšana

 4,00

Pacienta līdzmaksājums Duplex

 4,00

Pacienta līdzmaksājums  USG

 4,00

Pacienta līdzmaksājums endoskopija

 4,00

Pacienta līdzmaksājums  RTG

 3,00

Pacienta līdzmaksājums  RTG ar kontrastvielu

10,00

Pacienta līdzmaksājums datortomogrāfija bez kontrastvielas

14,00

Pacienta līdzmaksājums  datortomogrāfija ar kontrastvielu

21,00

Pacienta līdzmaksājums koronarogrāfija

 3,00

Pacienta līdzmaksājums  EMG

 4,00

Pacienta līdzmaksājums  EEG

 4,00

Pacienta līdzmaksājums par katru amb. vai dienas stac. operāciju

 4,00

Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanās dienu dienas stacionārā

 7,00

NO PACIENTU IEMAKSĀM ATBRĪVOTĀS IEDZĪVOTĀJU KATEGORIJAS:

 • bērni;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo noteikumu 1. un 7.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;
 • personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 •  I grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji;
 • personas nāves gadījumā;
 • pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 570,00 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 570,00 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu http://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".     

Nr.p.k.

Pakalpojumu veidi

2.1.

Izmeklējumi un terapija:

2.1.1.   

 datortomogrāfija

2.1.2.    

 ultrasonogrāfija

2.1.3.    

 rentgenoloģija

2.1.4.    

 elektrokardiogrāfija

2.1.5.

 citi sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi

2.1.6.    

 endoskopija

2.1.7.

 neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi

2.1.8.

 doplerogrāfija

2.2.

Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi,  t.sk.:

2.2.1.

 invazīvā kardioloģija

2.2.2.

Ķirurģiskie pakalpojumi dienas stacionārā, t.sk:

2.2.2.1.

 uroloģija dienas stacionārā

2.2.2.2.

 gastrointenstinālās endoskopijas dienas stacionārā

2.2.2.3.

 ginekoloģija dienas stacionārā

2.2.2.4.

 otolaringoloģija bērniem dienas stacionārā

2.2.2.5.

 otolaringoloģija pieaugušiem dienas stacionārā

2.2.2.6.

 traumatoloģija, ortopēdija dienas stacionārā

2.2.2.7.

 vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi  dienas stacionārā

2.2.2.8.

 ķirurģiskie pakalpojumi oftalmoloģijā dienas stacionārā

2.2.3.

pārējie dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi, t.sk.:

2.2.3.1.

 neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana dienas stacionārā

2.3.

Rehabilitācijas pakalpojumi

2.4.

Fizikālās medicīnas pakalpojumi

2.5.

Ikmēneša fiksētais maksājums (tāmes finansējums) speciālistu un ārstniecības struktūrvienību darba apmaksai
2.5.1.

Ikmēneša fiksētais maksājums citu speciālistu un ārstniecības struktūrvienību darba apmaksai

2.5.1.1.

 stomas kabinets

2.5.1.2.

 diabēta apmācības kabinets

2.6.

Speciālistu pakalpojumi:

2.6.1.

 kardioloģija

2.6.2.

 pulmonoloģija

2.6.3.

 endokrinoloģija

2.6.4.

 ķirurģija

2.6.5.

 uroloģija

2.6.6.

 traumatoloģija, ortopēdija

2.6.7.

 ginekoloģija

2.6.8.

 neiroloģija

2.6.9.

 oftalmoloģija

2.6.10.

 otolaringoloģija

2.6.11.

 dermatoveneroloģija

2.6.12.

 anestezioloģija

2.6.13.

 reimatoloģija

2.6.14.

 internā medicīna

2.6.15.

 gastroenteroloģija

2.6.16.

 pediatrija

2.6.17.

 algoloģija

2.6.18.

 nefroloģija

2.7.

Pārējie ambulatorie pakalpojumi

2.7.1.

 okulista profilaktiskā apskate bērniem atbilstoši normatīviem aktiem

2.7.2.

 grūtnieces un nedēļnieces aprūpe atbilstoši normatīviem aktiem par  dzemdībpalīdzības nodrošināšan;

2.7.3.

 dzemdes kakla onkocitoloģiskie izmeklējumi kā skrīningtests      

2.7.4.

 vēža skrīninga programmās atrastās patoloģijas tālākā diagnostika 

2.7.4.1.

 pozitīvu slēpto asiņu testa rezultāti kolorektālā vēža skrīninga gadījumos