Īslaicīga sociālā aprūpee-pieraksts

 
Īslaicīgas  sociālās aprūpes pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. 
Iestājoties nepieciešami dokumenti:
  • nosūtījums no Rīgas Sociālā dienesta;
  • atzinums par pakalpojuma maksu no Rīgas Sociālā dienesta;
  • izziņa 027/u no ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par personas veselības stāvokli, uzturošo terapiju un nepieciešamo veselības aprūpi. 

Pakalpojums tiek sniegts līdz 60 dienām kalendārā gada laikā.

Iestājoties nepieciešama informācija no ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par personas veselības stāvokli.

 
Pacientu ievietošana nodaļā iespējama, to iepriekš saskaņojot ar nodaļas vadītāju tieši vai pa tālruni 67366201.
 

Ar pakalpojumu "Īslaicīga sociālā aprūpe" var iepazīties šeit