Īslaicīgā sociālā aprūpee-pieraksts

Īslaicīgas  sociālās aprūpes pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. 

Iestājoties nepieciešami dokumenti:

  • nosūtījums no Rīgas Sociālā dienesta;

  • atzinums par pakalpojuma maksu no Rīgas Sociālā dienesta;

  • izziņa 027/u no ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par personas veselības stāvokli, uzturošo terapiju un nepieciešamo veselības aprūpi. 

Pakalpojums tiek sniegts līdz 60 dienām kalendārā gada laikā.

Klientu uzņemšana nodaļā iespējama, to iepriekš saskaņojot ar nodaļas vadītāju pa tālruni 67366201.

Ar pakalpojumu Īslaicīgā sociālā aprūpe var iepazīties šeit