Atsauksmes un sūdzībase-pieraksts

Iesniegt elektroniski

Iesniegt pa pastu

Rīgas 1. slimnīca
Bruņinieku ielā 5,
Rīgā, LV - 1001

Iesniegt personīgi

1. slimnīcas administrācijā
2. korpuss, 3. stāvs.

Iesniegumā jānorāda

Iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, cita kontaktinformācija, kas nepieciešama saziņai.
Iesnieguma atsauksmes, jautājuma vai problēmas izklāsts.