Atsauksmes, ierosinājumi un sūdzībase-pieraksts

Iesniegt elektroniski

Iesniegt pa pastu

Rīgas 1. slimnīca
Bruņinieku ielā 5,
Rīgā, LV - 1001

Iesniegt personīgi

1. slimnīcas administrācijā
2. korpuss, 3. stāvs.

Iesniegumā jānorāda

Iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, cita kontaktinformācija, kas nepieciešama saziņai.
Iesnieguma atsauksmes, jautājuma vai problēmas izklāsts.

 

Ziņošana par korupciju

Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa (tālr. 67105627 un tālr. 67012031, e-pasts: rdip@riga.lv).