Atsauksmes un sūdzībase-pieraksts

Iesniegt elektroniski

Iesniegt pa pastu

Rīgas 1. slimnīca
Bruņinieku ielā 5,
Rīgā, LV - 1001

Iesniegt personīgi

1. slimnīcas administrācijā
2. korpuss, 3. stāvs.

Iesniegumā jānorāda

Iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, cita kontaktinformācija, kas nepieciešama saziņai.
Iesnieguma atsauksmes, jautājuma vai problēmas izklāsts.

 

Ziņošana par korupciju

Rīgas birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā                                                                            (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts: bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai,                                        kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, dalībnieku koruptīva rakstura pārkāpumiem institūcijās.